FUCKUP PODCAST

Tomáš Studeník

Tomáš Studeník otevírá témata, která možná nikdo otevírat neměl. Poslechněte si, jaké nejzásadnější fuckupy prožili rozdílní lidé ze světa byznysu. Prošli si tím všichni. Cesta k úspěchu vede přes pády. A některé z nich jsou hodně tvrdé. Hosty jsou většinou absolventi přednáškových sérii Fuckup Nights, které se konají pravidelně ve všech větších městech ČR. Tentokrát ale jdeme mnohem víc do hloubky.

All Episodes

Dita Malečková je filozofka, teoretička nových médií a nezávislá výzkumnice umělé inteligence. Co je pro Ditu Malečkovou fuckup? Co nás, lidstvo, čeká díky novým technologiím? Může umělá inteligence vytvořit umělecké dílo? K čemu je dobré strojové generování textu? Jaké by měly být ambice umělé inteligence? 

Jul 22

47 min 35 sec

Co je pro Michaela Šebka fuckup? Baví jej výzkum? Čím se nyní zabývá? Je nevyhnutelnou trajektorií výzkumníka, že skončí jako byrokrat či manažer? Přemýšlel někdy nad rozjezdem startupu? V jaké souvislosti vzpomíná na 11. září 2001? Proč by měl jít v dnešní době mladý člověk do vědy? Co je na té činnosti úžasného? 

Jul 8

46 min 56 sec

Zkoumá oblast psychedelik i na sobě? Má s psychedelickými látkami své zkušenosti? Může být psychedelická zkušenost pro někoho fuckup? Jací klienti za ní přicházejí, aby jim pomohla? Je bezpečné zkoušet látku z žáby Bufo Alvarius? Je možné zažít svou vlastní smrt?

Jun 24

43 min 2 sec

Co se Petře Nesvačilové vybaví, když slyší slovo fuckup? Jak se dostala od filmu o organizovaném zločinu k pornu? Jak vzpomíná na natáčení v Rumunsku, co ji čekalo po návratu? Co ke své práci Petra Nesvačilová potřebuje? Je požitkářkou?

Jun 10

37 min 26 sec

Co je pro Jakuba fuckup? Jak dal dohromady Česko.digital? Jak probíhal prodej jeho firmy? Proč by nechtěl žít v Americe? Jaké zkušenosti ho nejvíce ovlivnily? Jak našel svou díru na trhu? Jak začít s nekomerčním projektem? 

May 27

47 min 36 sec

Co je pro Michaela fuckup? Co ho přivedlo ke zkoumání lidské sexuality? Existuje stav duševního zdraví? Proč svůj román napsal pod pseudonymem? Jak se vyvarovat hrozbám moderního světa? Co je to princip resilience? A co rád vařil Václav Havel?

May 13

42 min 23 sec

What's a fuckup for John? What was his relationship with his mother? What is the basis of experimental theater?  Can we all answer the question about what is our life task, maybe by learning from our fuckups How important in life is coincidence? How did John get to Prague? What is tantra about? {Tip, it is not about a massage with a happy ending? Co je pro Johna fuckup? Jaký měl vztah se svou matkou? Co je základ experimentálního divadla? Je to opravdu pravé divadlo? Dokážeme odpovědět na otázku, kým chceme být? Dá se žít pouze na náhodě? Jak se John dostal do Prahy? O čem je tantra? Jde pouze o masáž s happy endem? John Hawken is a psychotherapist, teacher of tantra and shamanism, who began his spiritual journey with a study stay with the excellent Polish theater director Jerzy Grotowski in his experimental Theater Laboratory. He was trained in Gestalt therapy and bioenergetics and worked as a psychotherapist for 12 years. He trained in tantra and shamanism, and founded the Paths of Transformation which weaves together the energy teachings of bioenergetics, shamanism, tantra and dark eros shadow work. His book Realisations was translated into Czech this year. John Hawken je psychoterapeut, učitel tantry a šamanismu, který svou duchovní cestu zahájil studijním pobytem u vynikajícího polského divadelního režiséra Jerzy Grotowskeho v jeho experimentální Divadelní laboratoři. Prošel výcvikem v Gestalt terapii a bioenergetice a po dobu 12ti let působil jako psychoterapeut.

Apr 29

46 min 27 sec

Co je pro Pavla fuckup? Má v této době cenu zakládat nové projekty? Co je to Opero a jak funguje? Kdo jsou to renesanční lidé a proč se na ně Opero zaměřuje? Jak Pavel vidí budoucnost kanceláří? Budeme jednou mít jen 4 pracovní dny?

Apr 15

37 min 7 sec

S jakými problémy se Aleš setkává? Jak jsme na tom v České republice se závislostmi? Proč byste svoji závislost neměli porovnávat s ostatními? Jak probíhá léčba v NEO Centru? Jak dlouho to trvá? Co je nejčastější původ závislostí?

Apr 1

43 min 48 sec

Co je pro Petra fuckup? Co je to vlastně design? Jak dnes lidé sledují umění? Jak Petr vnímá influencery? Odmítl někdy nějakou zakázku? Jak probíhá design věcí, které používáme každý den? Dá se strategie postavit na vizualitě? Je ještě prostor pro nové nápady?

Mar 18

48 min 43 sec

Co je pro Jirku fuckup? Jakou má filozofii? Jak začít s meditací? Co je to copywritting? Jaké deníky si Jirka píše každý večer? Proč nevěří na Já? Jak se mu podařilo zredukovat úzkost? Jaké techniky používá? Jak vypadá jeho klasický den?

Mar 4

43 min 23 sec

Co je pro Romana fuckup? Jak moc nahradí virtuální realita tu naší? Co rozděluje generace? Proč si pořád něco nalháváme? Jak Roman přemýšlí nad svými projekty? Jak funguje Ztohoven? Je umělecký sektor zkorumpovaný?

Feb 18

45 min 2 sec

Co se Rudovi vybaví, kdy se řekne fuckup? Na čem teď pracuje? Jaké žánry má rád? Proč si pro svůj film zvolil zrovna thriller? Kde nachází inspiraci? Co by rád natočil v budoucnu? A proč Ruda miluje Island?

Feb 4

44 min 48 sec

Co je pro Daniela fuckup? Jak se dostal k divadlu? Co všechno může dělat režisér? Proč by měl jít mladý člověk studovat divadlo? Co je na divadle nejpodstatnější? Jak probíhá studium na DAMU? Proč vám nestačí naučit se jen divadelní techniky? 

Jan 21

45 min 45 sec

Špatně snáší politický populismus, jeho mediální ekvivalent a intelektuální prostituci s tím spojenou.  Profesně se věnuje inovacím ve vzdělávání - vidí v něm možnost, jak odolávat tendencím, které opakovaně táhnou lidskou společnost na okraj propasti. Vede Pražský inovační institut, před tím léta působil jako vedoucí komunikace a analýz vzdělávací politiky v EDUin. Kromě toho publikuje v řadě českých médií, do kulturní revue Prostor o vztahu mezi vzděláváním a nenávistí, přednáší, moderuje, spolupracoval s DOX, Bubny, Education Republic a dalšími. Vydal knihu No Future. To je Bob Kartous.

Jan 7

49 min 29 sec

Co je pro Jana fuckup? Proč studoval pedagogiku a proč u ní nezůstal? Proč je lepší vybrat si jeden profesní směr? Co je to štěstí s spokojenost? Jaké jsou techniky neurorehabilitace? 

Dec 2020

45 min 24 sec

Jak Martin zvládá dnešní dobu? Jaká je širší definice fuckupu? Souvisí délka života se štěstím? Co bude další fenomén po Facebooku? Budeme žít život podle svého i pod vlivem digitálu? Zvítězí virtuální svět nad tím skutečným? 

Dec 2020

47 min 2 sec

Jdeme vždy cestou, která má nějaký smysl? Jak se pan Marhoul dostal k filmu? Jak je důležitá spokojenost sám se sebou a uvědomění si vlastních potřeb? Existuje věda o fuckupech? Je sport jenom o fyzických výkonech? Dokáže jedinec změnit svět? Jak vypadalo působení Václava Marhoula na Barrandově? Jak začít, pokud se chcete něčemu věnovat?

Nov 2020

49 min 3 sec

Tomáš Šebek je chirurg a lékař bez hranic. Na první misi s Lékaři bez hranic odjel v roce 2010 na zemětřesením zdevastované Haiti. Napsal několik knih o svém léčení po světě. Jak je důležité udržovat tělo zevnitř? Jak fungují lékaři bez hranic? Jak vnikli jeho knihy? Jak lékaři bez hranic cestují a bydlí? Nahradí doktory stroje?

Nov 2020

47 min 25 sec

Emil Langer je zakladatelem Berukroužky, agentury na dětské volnočasové aktivity. Byl také zařazen do žebříčku Forbes 30 pod 30. Které fuckupy posunuly jeho život? Jak se z nich poučil? Jak se dostal k podnikání? A co mu dává Berukroužky?

Oct 2020

48 min 51 sec

Lukáš je expertem na digital wellbeing a učí lidi porozumět technologiím a jak využít IT nástroje na maximum. Pořádá školení, webináře i přednášky. Ve 29 letech prodělal mrtvici a strávil sedm měsíců offline ve špitále. Co považuje za své největší fuckupy? Jaká byla jeho zkušenost s proděláním mrtvice? Jak se následně vracel do normálního života? A co vlastně znamená digital wellbeing?

Oct 2020

46 min 47 sec

Filip Dobrovolný je ředitelem Střední ScioŠkoly a v dnešním rozhovoru s ním probereme témata týkající se školství a vzdělávání. Může dnešním měnícím se světě škola adekvátně připravit studenta na zapojení do pracovního procesu? Co se snaží ve Střední ScioŠkole studentům předat? Jakým způsobem se rozhodují, co se bude ve škole učit? Jak koronavirus ovlivnil jejich způsob výuky? A co pro Filipa vůbec znamená fuckup? 

Sep 2020

39 min 15 sec

David Klečka je zakladatelem a CEO společnosti Yieldigo. Yieldigo přináší Next-Gen AI optimalizaci cen pro maloobchody, kterým umožňujeme dosáhnout výrazného zvýšení profitu a obratu. V práci využívají nejvyspělejší matematické modely. Co pro Davida znamená fuckup? Co představuje Alchemist Accelerator? Co David zažil během práce v akcelerátoru? A co všechno sděluje cena produktu?  

Aug 2020

40 min 49 sec

Soňa Jonášová je ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky. Co se Soně kdy nepovedlo? O čem by se mělo ve společnosti více mluvit? Měli bychom žít více jako před sto lety, kdy se věci využívaly do maxima? A jak mohou k přechodu na cirkulární ekonomiku přispět jednotlivci a jak firmy? 

Aug 2020

47 min

David Procházka je zakladatelem crowfundingové platformy Donio, která pomáhá projektům v oblasti dobra a charity. Posledním velkým úspěchem bylo vybrání 14 milionů korun na plicní ventilátory během 19 hodin. Podle čeho posuzují přihlašované projekty? Jaká cesta vedla založení Donia? Jakým jiným způsobem David během svého života dělal dobro? A jaké fuckupy se mu staly? 

Jul 2020

43 min 48 sec

Petr Horký je polárník a režisér. V rozhovoru s ním se dozvíte například to, jak probíhá cesta na severní pól. Jak se zbavit strachu z chladu a zvládnout pobyt v mrazu? Jakou další odolnost ve vás vypěstuje polárničení? Co dalo Petrovi režírování filmu o kolapsu civilizací? A volá dnešní doba po větším nastavení a řádu? 

Jul 2020

43 min 56 sec

Martin Vasquez je prezentační trenér a mentor, který učí mluvit např. řečníky prezentující na TEDx. Rozhovor s ním je o fuckupech veřejného vystupování, o trémě a práci s dechem, přebytečném obsahu, o improvizačním divadle i o opakovaných klišé.  Jak se naučit se lépe vyjadřovat? Jak se zbavit trémy? Kdy dostal sám Martin na jevišti strach? Co dělat, když máte při vystoupení „okno“? A proč je důležitá struktura V-C-P? To vše se dozvíte v této epizodě. 

Jun 2020

43 min 53 sec

Eva Němčková je zakladatelka značky NEEDO, která poskytuje řešení pro speciální každodenní potřeby lidem s postižením. Je také maminkou nejmladší vítězky soutěže MasterChef. Jak se vypořádala s postižením své druhé dcery? Jak vypadá život v její rodině? Co se naučila od svých dětí? I to se dozvíte v tomto rozhovoru. 

Jun 2020

46 min 1 sec

Tomáš Třeštík je fotograf, kameraman a umělec života. Fuckupy jsou pro něj hlavně mezilidská záležitost. Co na sebe prozradí v této epizodě? Jaké fuckupy zažil? A jak přistupuje k řešení konfliktů na sociálních sítích?

May 2020

51 min 12 sec

Farářka Církve československé husitské, Martina Viktorie Kopecká, vypráví o svém životě, práci a víře. Jak se dostala z práce v korporátu k práci farářky? Jaký je rozdíl mezi psychologem a duchovním? A co pro ni znamená slovo fuckup?

May 2020

48 min 29 sec

Spoluzakladatel streetwearové značky Life is porno Tino Hrnciar vypráví o svých fuckupech. A že jich během rozjíždění nového labelu nebylo málo. Jak vidí vlastní projekty? A jak se spojují umělci, sportovci a podnikatelé? 

Apr 2020

49 min 10 sec

Možná znáte značku Brand Embassy. Vít ji spoluzakládal před devíti lety. Dnes jde o jeden z nejúspěšnějších technologických startupů u nás. Firma pracuje a digitalizuje zákaznickou péči ve firmách. Čím si musel Vít projít ještě před tím, než začal ovlivňovat zákazníky po celém světě? A jaké fuckupy ho po cestě potkaly? 

Apr 2020

43 min 27 sec

Žije a učí freediving. A chce, abychom se i za pár let mohli v mořských hlubinách na co koukat. Společně s kamarády založil organizaci Trash Hero, v rámci které šíří povědomí o přírodě a jak s ní koexistovat. Kromě toho taky učí lidi na kurzech, jak se potápět na jeden nádech a co u toho zažívat. 

E

Apr 2020

42 min 30 sec

Asi byste dlouho hledali většího světoběžníka, než je Michal. Naučil se portugalsky, francouzsky nebo polsky, žil dlouhá léta ve Švýcarsku. Psal fejetony a napsal i knihu. Jmenuje se Nejezte hříbata. Jeho životní příběh je plný fuckupů. Dozvíte se o těch pracovních, cestovatelských i nohejbalových. Michal je totiž velkým propagátorem tohoto ryze českého sportu. A taky je vystudovaný lékař, což jste nejspíš, pokud ho neznáte, moc nečekali. 

Mar 2020

49 min 43 sec

Obléká chlapy na full-time. Chcete vědět, co čeští chlapi nejvíc řeší? Není povolanější osoby než Michaela Kloudová. Zakladatelka projektu Genster usnadňuje mužům měnit šatník. Její služba funguje už několik let a získala pozornost mnoha médií. Co bylo její největší vystoupení z komfortní zóny? A jak se na její stoupající hvězdu koukají v rodném Frýdku-Místku?  

Mar 2020

45 min

Animátorka, ilustrátorka a fotografka Eliška Podzimková je člověkem, za kterého mluví především dílo. Možná na Instagramu znáte účet AnimateNY. Má ho na svědomí právě Eliška. Nějaký čas pracovala v New Yorku, kde zvládla například ilustrovat tvorbu Jamieho Olivera. Takže tohle bude rozhovor především o kulturních a jiných rozdílech mezi Prahou a New Yorkem. Začínající umělci tu potom můžou nalézt tipy, jak své portfolio dostat ke správným lidem. 

Feb 2020

43 min 50 sec

Anna Fučíková je mladá česká vědkyně, která se věnuje fyzice. V roce 2015 získala cenu Neuron Impulsu v oblasti fyziky. Zabývá se především polovodičovými nanočásticemi, a pokud jste tato dvě slova dokázali přečíst, tak si pusťte si rozhovor. Anna totiž zažívá ve vědeckém prostředí fuckupy doslova denně a o několik z nich se neváhá podělit. Od fyzikálních fuckupů až po byrokratické fuckupy, tenhle rozhovor je prostě jeden velký fuckup. 

Feb 2020

46 min 6 sec

Zakladatelka projektu Ježíškova vnoučata mluví o fuckupech, které zažívá v domovech důchodců. Jedním z nich je například málo probírané téma znásilňování. Ježíškova vnoučata je ojedinělý projekt, v rámci kterého mohou lidé plnit přání důchodcům a lidem, kteří už nikoho nemají. V roce 2019 takto lidé splnili 17 tisíc různých přání. A navíc se s nimi často sbližují. Jak vlastně projekt funguje? A jaký vztah mají Češi ke svým seniorům? ------ Chcete přijít na některou z dalších FuckUp Nights? Rádi vás uvidíme! Aktuální termíny sledujte na webovkách FuckUpNights.cz. Chcete znát příběhy těch, kteří se dostali do tíživé životní situace? Klikněte na Donio.cz.  

Jan 2020

38 min 19 sec

Petr je publicista, jehož převážně technologické články jste mohli několik let číst na webech Lupa.cz nebo v Hospodářských novinách. Dnes jeho postřehy vychází především v Deníku N. V roce 2013 byl oceněn Křišťálovou lupou v kategorii Osobnost roku. Petr samozřejmě za svou kariéru sám zažil nebo alespoň psal o spoustě fuckupů. Dnešní epizoda ale bude hodně vizionářská. Kdyby vás zajímalo, co tady bude, až my tu nebudem, je to podcast pro vás. ------ Chcete přijít na některou z dalších FuckUp Nights? Rádi vás uvidíme! Aktuální termíny sledujte na webovkách FuckUpNights.cz.

Jan 2020

45 min 9 sec

Varhan je nepřehlédnutelný český hudební skladatel a dirigent. Skládal hudbu do filmu Goyovy přízraky od Miloše Formana. Netají se poměrně otevřenými názory na hudební scénu, a proto se v podcastu dozvíte třeba krutou pravdu o současných producentech taneční a populární hudby. Nebo jaké požadavky dostává, když komponuje. Příjemný předvánoční poslech! Chcete slyšet hosty mluvit naživo? Koukněte na fuckupnights.cz a zajistěte si lístky na některou z našich akcí! 

Dec 2019

43 min 41 sec

Respektovaný kouč, trenér a metro Marian Jelínek taky zažil fuckupy. V jednom z posledních podcastů tohoto roku se dozvíte, co Mariana štve na dnešní době. Vysvětlí, jak velkou rovnováhu je potřeba dělat mezi naším vnitřním a vnějším světem. A kdyby vás zajímala spíš ornitologická témata, tak Marian toho ví až podezřele mnoho o papoušcích. 

Dec 2019

40 min 1 sec

Michal Nesveda je mentalista. Nejspíš ho znáte ze soutěže Česko Slovensko má talent. Chtějí vlastně ještě lidé vidět kouzla? Michal se jim věnuje poměrně intenzivně. V podcastu například prozradí, jak vymýšlí nové triky. Nebo jak náročné je vymyslet kouzelnickou show v divadle. Věděli jste například, že dnešní kouzelník musí být spíš mentalista? 

Dec 2019

48 min 20 sec

Martin spoluzakládal vývojářskou firmu STRV. Ta už nějaký čas neoperuje jenom v České republice, ale povedlo se jí prorazit i za oceánem. Její kanceláře najdete třeba v San Franciscu. Zažil taky několik fuckupů a rád se o nich rozpovídal. Tím, že ve firmě řešili i seznamovací aplikace, se rozhovor automaticky stočil právě na ně. Martin tedy místo suchých tipů pro vývojáře odhalí o něco šťavnatější tipy pro nezadané. 

Nov 2019

45 min 10 sec

Jestli máte rádi standup, tak nejspíš tohoto srbského pražáka znáte. Nikola pravidelně vystupuje v Underground comedy a jeho sety jsou proslulé tím, že si neváhá utahovat z národnostních rozdílů mezi Čechy a Srby. V podcastu Nikola kromě vlastních fuckupů zmíní i rozdíly v humoru evropských zemí.

Nov 2019

47 min 13 sec

Našli byste ho na moři i ve vzduchu. Ale ze všeho nejdřív u 3D tiskáren. David Miklas měl svůj letecký simulátor, který nicméně také odsunul na vedlejší kolej. Aktuálně ho totiž fascinuje kombinace vody a elektřiny. Což je spojení, které  už jen ze své fyzikální podstaty přitahuje fuckupy. David vyvinul elektrický člun pod značkou KeelCraft. 

Nov 2019

45 min 22 sec

Autorka blogu Zápisník alkoholičky vypráví o alkoholismu. Její příběh možná znáte z médií. Před několika lety propadla pití a zachránil ji až nástup do léčebny. Své zkušenosti proměnila v úspěšný blog a ten zase v knihu, která vyjde na začátku příštího roku. Kromě vlastních fuckupů v rozhovoru zmíní i obecný vztah Čechů k alkoholu nebo  denní provoz léčebny.

Nov 2019

46 min 9 sec

Básník, prozaik, autor knih pro děti, dramatik, reklamní textař a esejista. Držitel Magnesie Litera za prózu. Je spisovatelem na plný úvazek. Jeho aktuální knihou je Nulorožec z loňského roku. O jeho podnikatelském nápadu na záchranu nosorožců nebo o hledání zenového klidu v pivu a vínu. To všechno jsou témata, o kterých je tento podcast. Příjemný poslech! 

Oct 2019

48 min 10 sec

Je to kluk v akci, který teď šéfuje kuchyni v Chateau St. Havel v pražské Krči. V rozhovoru přirovnává kuchyni k vojenskému zákopu, kde musí být perfektní systém a šéfkuchař platí za generála. Není prostor na chyby. Tomáš s Ondrou rozebere i jeho první působení v dávno zaniklých podnicích a proč je pro Pražáky důležité, když mají k jídlu pěkný příběh. 

Oct 2019

49 min 49 sec

Šít obleky se učil třeba u Calvina Kleina v Miláně nebo v tradičních krejčovstvích v Londýně. Zkušenosti, které nabral, teď projevuje ve svém vlastním showroomu v centru Prahy. Leo Macenauer má příběhy bohaté na fuckupy. V rozhovoru se zpovídá z několika fuckupů, které ho zpočátku kariéry brzdily. Třeba „centrála“ společnosti umístěná v jeho rodném moravském městečku. Kromě fuckupů osobních uslyšíte i fuckupy Čechů při oblékání. 

Oct 2019

47 min 10 sec

Jaké to je pracovat ve vězení? Hana Mezerová o tom ví svoje. Byla vězeňským psychologem a dnes je osobním koučem se špatným orientačním smyslem. V rozhovoru s Tomášem odhalí některé ze svých mentorských fuckupů. A kdyby vás nezajímaly fuckupy, tak zazní například pozoruhodné statistiky ohledně páchání trestné činnosti v České republice. 

Oct 2019

47 min 15 sec