Rozmawiamy, czyli kultura i filozofia w Teologii Politycznej

Teologia Polityczna

Rozmowy, dyskusje i festiwale czyli filozofia i kultura w Teologii Politycznej w wersji dźwiękowej.

Teologia Polityczna to ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką, artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Teologia Polityczna założona przez dwóch filozofów Marka A. Cichockiego i Dariusza Karłowicza jest pierwszym pismem reprezentującym nieznaną w Polsce dziedzinę z pogranicza filozofii, polityki i teologii.

Shakespeare, „Juliusz Cezar” i my //Libera tłumaczy klasyków
Trailer1 hr 16 min

All Episodes

„Jestże się poetą, czyli raczej tylko bywa się?” — pytał Norwid w Bransoletce. Można za tym pytaniem podążać w świat sztuki połowie XIX wieku. Romantyzm nie był już dla Norwida literaturą współczesną, lecz tradycją, wobec której artysta musi się ustosunkować. Drugie spotkanie w ramach V Festiwalu Teologii Politycznej, poświęconego w tym roku Cyprianowi Norwidowi, odbyło się w środę 13 października w Filmotece Narodowej — Instytucie Audiowizualnym. W panelu prowadzonym przez Barbarę Schabowską i Karola Grabiasa udział wzięli: ➤ Przemysław Dakowicz – poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury, adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego. W swoich badaniach zajmuje się recepcją twórczości romantyków oraz poezją współczesną. Laureat m.in. Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego i Nagrody Literackiej „Skrzydła Dedala” przyznawanej przez Bibliotekę Narodową.  ➤ Jacek Kopciński – historyk literatury, dramatolog i krytyk teatralny. Profesor Instytutu Badań Literackich PAN oraz Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”. W 2001 zorganizował Międzynarodowym Festiwal „Norwid Bezdomny”, którego owocem jest zredagowana przez niego książka o tym tytule. ➤ Mateusz Werner – filozof kultury, eseista, krytyk filmowy. Adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zatrudniony w katedrze Badań nad Teatrem i Filmem. Redaktor naczelny miesięcznika „Twórczość” i redaktor kwartalnika „Kronos”. Autor licznych recenzji filmowych oraz artykułów naukowych. Po dyskusji wyświetlony będzie film Norwid. Światło i mrok (reż. Krzysztof Bukowski, Anna Ferens). Poezję czytał Andrzej Mastalerz – aktor teatralny i filmowy, reżyser, występował na deskach Teatru Studio, Teatru Powszechnego i Teatru Polskiego w Warszawie. ___________ Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Współpraca: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny Partnerzy: Rzeczpospolita, Dwójka - Program 2 Polskiego Radia, TVP Kultura, Instytut Tomistyczny

Oct 14

1 hr 8 min

Pierwsze spotkanie w ramach V Festiwalu Teologii Politycznej, poświęconego w tym roku Cyprianowi Norwidowi, odbyło się w środę, 6 października w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym w Warszawie. W spotkaniu prowadzonym przez Barbarę Schabowską i Karola Grabiasa udział wzięli: ➤ Dariusz Gawin – historyk idei, publicysta. Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, szef Instytutu Starzyńskiego. Kierownik Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Filozofii I Socjologii PAN. Zajmuje się historią polskiej myśli politycznej i społecznej, filozofią polityczną, problematyką związaną z polityką historyczną. ➤ Jan Sochoń – ksiądz, profesor filozofii, poeta, krytyk literacki i eseista. Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. ➤ Andrzej Waśko – historyk literatury polskiej, profesor nauk humanistycznych, wydawca, publicysta, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Autor książek, m.in.: Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831–1863, Zygmunt Krasiński– oblicza poety, Historia według poetów, Literatura i polityczność.  Poezję czytał Dariusz Jakubowski – aktor filmowy i teatralny, trzydzieści lat związany z Teatrem Studio, twórca spektakli łączących muzykę i słowo, występuje też w projektach filharmonii i orkiestr symfonicznych. ___________ Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Współpraca: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny Partnerzy: Rzeczpospolita, Dwójka - Program 2 Polskiego Radia, TVP Kultura, Instytut Tomistyczny

Oct 8

1 hr 5 min

W dyskusji nawiązującej do zbliżającej się beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego udział wzięli: ➤ Janusz Kotański (Ambasada RP przy Watykanie); ➤ red. Marcin Przeciszewski (KAI); ➤ prof. Paweł Skibiński (UW). Spotkanie moderowała Hanna Nowak (Teologia Polityczna). W oczekiwaniu na 12 września – dzień beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia i Matki Róży Czackiej – pragniemy pochylić się nad dziedzictwem duchowym jednego z największych Polaków XX wieku i zapytać, czego może nauczyć nas dziś Kardynał na ciężkie czasy. Debata odbyła się 8.09.2021 roku w formie online. __________ Dofinansowano ze środków Funduszu Patriotycznego.

Sep 9

1 hr 28 min

Debata „Anders i polska odyseja” poświęcona jest fenomenowi „małej Polski”, jaką stworzyła na zesłaniu Armia Generała Władysława Andersa. Z naszymi rozmówcami zastanawiamy się nad tym, jak formowała się armia z byłych zesłańców i łagierników, jakie szlaki militarne i ideowe pokonywała i gdzie możemy szukać jej dziedzictwa. W dyskusji nawiązującej do 282. numeru Teologii Politycznej Co Tydzień „Anders i polska odyseja” udział wzięli: ➤ Prof. Daniel Boćkowski (Uniwersytet w Białymstoku); ➤ dr Małgorzata Ptasińska (Instytut Pamięci Narodowej); ➤ prof. Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki); ➤ prof. Zbigniew Wawer (autor książki „Armia generała Władysława Andersa w ZSRR 1941-1942”). Spotkanie moderował Karol Grabias (Teologia Polityczna). Spotkanie miało miejsce 26 sierpnia 2021 online. __________ Spotkanie odbyło się dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Aug 27

1 hr 33 min

Zapraszamy do odsłuchania debaty „Piastowie – początki polskiej formy” poświęconej dziedzictwu Piastów, pierwszej dynastii na polskim tronie, której czasy – pierwsze wieki państwa polskiego – są stałym punktem odniesienia dla dyskusji o korzeniach polskiej tożsamości, kultury, polityczności czy miejscu religii w sferze publicznej. Co wiemy o tym okresie historycznym oraz co właściwie pozostało nam po Piastach? W dyskusji nawiązującej do 278. numeru Teologii Politycznej co Tydzień udział wzięli: prof. Marek Barański (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. Andrzej Marzec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), prof. Dariusz Andrzej Sikorski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Rozmowę moderowała Aleksandra Bogucka (Teologia Polityczna). Debata odbyła się 30 lipca 2021 r. Spotkanie odbyło się dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Aug 4

1 hr 33 min

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu „Libera tłumaczy klasyków”, podczas którego będziemy mieć okazję wysłuchać fragmentów przekładu „Eleutherii” oraz komentarza tłumacza, Antoniego Libery. „Eleutheria” to pierwsze ukończone dzieło dramatyczne Samuela Becketta. Jako czytelnicy poznaliśmy je jednak dopiero po śmierci autora, w dość kontrowersyjnych okolicznościach, by nie rzec – w atmosferze skandalu. Dlaczego Beckett nigdy nie zdecydował się na publikację dramatu? Jak wypada on na tle późniejszych dzieł pisarza? Co wnosi do naszego pojęcia o filozoficznych i estetycznych koncepcjach Samuela Becketta? O tym i wielu innych zagadnieniach opowie Antoni Libera podczas kolejnej odsłony cyklu „Libera tłumaczy klasyków”. Spotkanie odbyło się 1 lipca 2021 r. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Jul 2

1 hr 7 min

Debata „U źródeł republiki” poświęcona jest narodzinom polskiej tradycji republikańskiej. W dyskusji nawiązującej do 268. numeru Teologii Politycznej Co Tydzień „U źródeł republiki” udział wzięli: ➤ Prof. Dorota Pietrzyk-Reeves (Uniwersytet Jagielloński); ➤ Prof. Igor Kąkolewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie); ➤ Dr Paweł Rzewuski (Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego). ➤ Karol Grabias (Teologia Polityczna) – moderacja. Debata odbyła się 24.06.2021 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Jun 25

1 hr 25 min

Wykład zatytułowany „The Phenomenon of Solidarity” poświęcony będzie roli solidarności w społeczeństwie w odniesieniu do doświadczenia polskiej opozycji demokratycznej w PRL. Czy polityka ma być sposobem administrowania wzrostem gospodarczym i procesami społecznymi czy też ma być życiem we wspólnotach obywatelskich skupionych wokół idei wolności? Czy wolność rozprzestrzenia się w strukturach ponowoczesnego świata niejako samoczynnie, jako jedna z funkcji społeczeństwa jako takiego, czy też wymaga stałej obywatelskiej troski, obrony a nawet bohaterstwa wtedy, gdy jest zagrożona? Czy społeczeństwo może dobrze funkcjonować, jeśli jego członkom nie jest znane uczucie „publicznego szczęścia” płynącego ze wspólnego działania? Nie sposób sobie wyobrazić rzetelnego poszukiwania odpowiedzi na każde z tych pytań, bez zmierzenia się z fenomenem Sierpnia i Solidarności. Prof. Dariusz Gawin – urodzony w Warszawie w 1964 r. Historyk idei, publicysta. Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, szef Instytutu Starzyńskiego. Kierownik Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Autor m.in. książki „Polska: wieczny romans”, za którą otrzymał nagrodę Andrzeja Kijowskiego. Jest to ostatni w tym roku akademickim wykład w ramach cyklu JPII Lectures na rzymskim Angelicum. Został wygłoszony 10 czerwca 2021 r.

Jun 15

1 hr 15 min

Zapraszamy do wysłuchania kolejnego wykładu z cyklu „JP2 Lectures” na Angelicum, który wygłosił prof. Renato Cristin. Wykład zatytułowany „Formal Europe and vital Europe. Tradition as the ground of the identity” poświęcony jest napięciu między sferą organiczną a formalną we współczesnej Europie. Wykład miał miejsce 20 maja 2021 roku. Prof. Renato Cristin – włoski filozof, profesor filozofii na Uniwersytecie w Trieście. W latach 2003-2006 był dyrektorem Instytutu Kultury Włoskiej w Berlinie. Jego badania koncentrują się na: filozofii Leibnitza, filozofii kultury, fenomenologii i hermeneutyce. Opublikował książki: Europa al plurale. Filosofia e politica per l’unità europea (1997), La rinascita dell’Europa. Husserl e il destino dell’Occidente (2001), Technologien und Lebenswelten (redakcja wraz z: G. Abel, W. Hogrebe, A. Przyłębski; 2006), Apologia dell’ego. Per una fenomenologia dell’identità (2011), I padroni del caos (2018). Wykład w języku włoskim.

May 21

1 hr 22 min

Wykład z cyklu „JP2 Lectures” na Angelicum, który wygłosił prof. Rémi Brague, zatytułowany „Meaning of Art in Christianity in Modern World”, poświęcony jest współczesnym relacjom sztuki i chrześcijaństwa, a w tym kontekście – idei piękna i twórczości. Wykład miał miejsce 18 maja 2021 roku. Prof. Rémi Brague – profesor historii filozofii wykładający na Sorbonie oraz Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Zajmuje się historią filozofii arabskiej i orientalnej oraz filozofią religii. W 2012 roku otrzymał Nagrodę Ratzingera. Doktor honoris causa Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie (2018). W języku polskim, nakładem wydawnictwa Teologii Politycznej, ukazały się „Europa, droga rzymska” (2012) oraz „Prawo Boga” (2014) oraz „Królestwo człowieka” (2020) oraz „Mądrość świata” (2021). Wykład w języku angielskim.

May 20

1 hr 27 min

Seminarium Antoniego Libery wokół jednego z „rzymskich dramatów” Williama Szekspira – „Koriolana”. Antoni Libera omawia dramat oraz czyta fragmenty niepublikowanego jeszcze tłumaczenia. Wydarzenie odbyło się 27.04.2021 r.

Apr 28

1 hr 17 min

Rozmowa poświęcona książce „Mała Pochwała Katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności”. W debacie prowadzonej przez Karola Grabiasa (Teologia Polityczna) udział wzięli: ➤ Michał Gierycz (autor książki); ➤ Grzegorz Górny („Sieci”); ➤ Marcin Przeciszewski (Katolicka Agencja Informacyjna); ➤ Michał Szułdrzyński („Rzeczpospolita”); ➤ Rafał Woś („Tygodnik Powszechny”). Wydarzenie odbyło się 23.04.2021 r.

Apr 27

1 hr 33 min

Wykład z cyklu „JP2 Lectures” na Angelicum, który wygłosił prof. François Daguet OP. Wykład zatytułowany „Political Theology from St. Thomas Aquinas to John Paul II and Benedict XVI” poświęcony będzie teologicznej refleksji nad zakorzenieniem człowieka we wspólnocie politycznej, sformułowanej przez św. Tomasza i rozwijanej przez św. Jana Pawła II i Benedykta XVI. Prof. François Daguet OP – teolog, wykładowca i nagradzany autor i badacz eklezjologii i doktryny politycznej Kościoła. Uzyskał tytuł doktora teologii na Uniwersytecie we Fryburgu i studiował na prestiżowej ENA w Paryżu. Obecnie jest profesorem na Katolickim Instytucie w Tuluzie i Studium des Dominicains de Toulouse oraz przewodniczy Instytutowi św. Tomasza z Akwinu. Autor znanej książki Du politique chez Thomas d’Aquin (2015), za które to dzieło otrzymał nagrodę Prix Biguet. Wykład w języku francuskim.

Mar 25

1 hr 16 min

Wykład amerykańskiego uczonego o tym, w jaki sposób Jan Paweł II rozwijał idee Soboru Watykańskiego II, angażując się w dialog ze współczesną kulturą. Prof. John Cavadini na wybranych przykładach z encyklik i pism Jana Pawła II wykazuje, w jaki sposób dążył on do uczynienia stanowisk Kościoła bardziej zrozumiałymi oraz stworzenia takiego modelu dialogu, który nie przeradza się się w relatywizm. Prof. John Cavadini – profesor teologii na Uniwersytecie Notre Dame i dyrektor McGrath Institute for Church Life. Uzyskał doktorat z teologii w 1988 roku na Uniwersytecie Yale. W listopadzie 2009 został powołany przez papieża Benedykta XVI na pięcioletnią kadencję w Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Członek wydziału Notre Dame od 1990 roku. Cavadini jest badaczem teologii patrystycznej i wczesnego średniowiecza. Zajmuje się również teologią św. Augustyna oraz historią egzegezy biblijnej i patrystycznej.

Mar 9

1 hr 19 min

The fourth webinar in our series was held on 19 February and focused on Solidarity, equality and social justice. Speakers include: Lord Alderdice (Chair) Fr Michal Paluch, Rector of the Pontifical University of St Thomas Aquinas (Angelicum) Dr Austen Ivereigh, Fellow in Contemporary Church History, Campion Hall, Oxford Sally J. Scholz, PhD, Chair, Department of Philosophy, Villanova University Professor Tomasz Żyro, University of Warsaw / Political Theology Re-thinking Solidarity is organised by the Centre for Democracy and Peace Building and the Political Theology, in partnership with St. Benet’s Institute, St. Benet’s Hall, University of Oxford and The St. John Paul II Institute of Culture at Pontifical University of St. Thomas Aquinas Angelicum in Rome, and supported by the Polish Cultural Institute in London.

Feb 22

1 hr 26 min

Przyszłość Europy w XXI wieku zależeć będzie od kierunku, w jakim podążą relacje między chrześcijańską kulturą i dziedzictwem a postchrześcijańską cywilizacją – mówił 21 stycznia prof. Marek A. Cichocki podczas wystąpienia „Tożsamość europejska. Północ i Południe – główna linia podziału” z cyklu „wykładów Janopawłowych” Instytutu Kultury św. Jana Pawła II. Prof. Marek A. Cichocki – urodzony w Warszawie w 1966 roku. Profesor Kolegium Europejskiego w Natolinie, współtwórca „Teologii Politycznej” i redaktor naczelny „Nowej Europy, Przeglądu Natolińskiego”. Doktorat oraz habilitację z filozofii obronił  na Polskiej Akademii Nauk w 2013 r.  W latach 2000-2003 był dyrektorem programowym Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Był także doradcą nieżyjącego już Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Autor znanych i nagradzanych książek: „Porwanie Europy” (2004) oraz „Północ i południe, eseje o polskiej kulturze i historii” (2018).

Jan 25

1 hr 42 min

Rok 2020 r. zapisze się w historii Kościoła Katolickiego w Polsce  szeregiem wydarzeń, które w przyszłości mogą mieć ogromny wpływ na jego  postrzeganie zarówno wśród wierzących, jak i osób ceniących Kościół za  jego wkład w rozwój kultury i zaangażowanie na rzecz budowy  społeczeństwa obywatelskiego. Na przestrzeni zaledwie kilkunastu  miesięcy eksplodowały kolejne kryzysy – skandale pedofilskie, masowe  protesty wokół orzeczenia TK o aborcji, publikacja raportu w sprawie  (byłego już) kardynała McCarricka – które wstrząsnęły poziomem zaufania  do Kościoła i spolaryzowały poglądy na jego rolę w polskim  społeczeństwie.  Ponurym tłem dla kryzysu w Polsce są kolejne tąpnięcia i skandale w  episkopatach w reszcie katolickiego świata. Czy jesteśmy świadkami końca  katolicyzmu jako dominującej formy kulturowej, czy jedynie jego  transformacji? Jak będzie kształtowała się relacja między świeckimi a  kapłanami w polskim Kościele? Czy hierarchom kościelnym uda się  odbudować wizję parafii jako „wspólnoty wspólnot”, czy czeka ich  radykalna marginalizacja? Jak ocalić polską wspólnotę: zarówno ludzi  wierzących, jak i tę szerszą: ludzi osadzonych w tym samym kontekście  cywilizacyjnym?   W dyskusji udział wzieli: ➤ Grzegorz Górny – dziennikarz, publicysta, komentator życia religijnego  w Polsce; ➤ Dariusz Karłowicz – filozof, wykładowca, współzałożyciel i redaktor  naczelny „Teologii Politycznej”; ➤ Paweł Milcarek – filozof, znawca myśli średniowiecznej, redaktor  naczelny czaspisma „Christianitas”; ➤ Zbigniew Nosowski – dziennikarz, autor książek i redaktor naczelny  magazynu „Więź”; ➤ o. Michał Paluch OP – dominikanin, teolog i rektor Papieskiego  Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie (Angelicum). Spotkanie poprowadził Karol Grabias z Teologii Politycznej.

Jan 18

2 hr 2 min

The third webinar in our series will focus on Re-thinking Solidarity:  Solidarity, politics and political psychology.   Speakers include: Mark Devenport, former BBC NI Political Editor (chair) Deniz Arıboğan, Uskudar University, Istanbul Ewa Thompson, Rice University Alejandro Crosthwaite OP, Angelicum Michał Gierycz, Dean of the Faculty of Social and Economic Studies UKSW.     Re-thinking Solidarity is organised by the Centre for Democracy and  Peace Building and the Political Theology, in partnership with St.  Benet’s Institute, St. Benet’s Hall, University of Oxford and The St.  John Paul II Institute of Culture at Pontifical University of St. Thomas  Aquinas Angelicum in Rome, and supported by the Polish Cultural  Institute in London.

Jan 15

1 hr 32 min

Tytuł wykładu nawiązuje do mowy św. Pawła na ateńskim Areopagu, podczas której otwarcie wyraża on to, co jego publiczność nieświadomie czci. W swoim wykładzie abp. Williams przyjrzy się tym elementom współczesnej kultury, w których jego zdaniem można rozpoznać założenia o transcendentnych źródłach. Jest to między innymi kwestia uniwersalnej i nienaruszalnej godności ludzkiej, a także założenie, że możemy obdarzyć sensem życie innych ludzi, nawet obcych. Ta ostatnia kwestia zostanie zbadana z odwołaniem do myśli św. Edyty Stein. Trzecim, bardziej złożonym obszarem są okoliczności, w których ludzie są zmuszani do zajęcia stanowiska w imię czegoś „uświęconego” – czyli czegoś niemieszczącego się w ramach funkcjonalnego zarządzania światem. Punktem wyjścia będą rozważania Etty Hillesum na ten temat. Wykład zmierza do konkluzji na temat natury logosu w świecie i jego rezonansów teologicznych.  Abp. Rowan Williams – urodzony w Swansea w Walii w 1950 r. Anglikański biskup, uczony, teolog i poeta. Master Magdalene College w Cambridge oraz profesor honoris causa na Wydziale Współczesnej Myśli Chrześcijańskiej na University of Cambridge. Ukończył teologię w Christ’s College w Cambridge i uzyskał tytuł doktora filozofii w 1975 roku w Wadham College w Oksfordzie. Był arcybiskupem Walii w latach 2000-2002 i arcybiskupem Canterbury w latach 2002-2012. Mianowany jako life peer w Izbie Lordów w 2013 roku, pełnił tę funkcję jako baron Williams z Oystermouth od 2013 roku do przejścia na emeryturę 31 sierpnia 2020 roku.

Jan 15

1 hr 37 min

[26 XI  – CZWARTEK] Shakespeare, „Juliusz Cezar” i my.  Zapraszamy na spotkanie z Antonim Liberą o nowym przekładzie tragedii Zapraszamy na kolejne seminarium Antoniego Libery z cyklu „Libera  tłumaczy klasyków”, podczas którego będziemy mieć okazję przysłuchać się  nowemu przekładowi jednej z „rzymskich tragedii” Williama Shakespeare'a  – „Juliusz Cezar”.  Podczas spotkania Antoni Libera przeczyta po raz  pierwszy fragmenty niepublikowanego jeszcze tłumaczenia.  Jedna z najwybitniejszych sztuk Williama Shakespeare'a, „Juliusz Cezar”,  razem z „Antoniuszem i Kleopatarą”, „Koriolanem” i „Tytusem  Andronikusem” należy do tzw. „tragedii rzymskich” Shakespeare'a. Podczas  spotkania będziemy zastanawiać się, co w starożytnych źródłach  fascynowało poetę oraz w jaki sposób jego sztuki pozwalają nam,  współczesnym, przejrzeć się w nich i rozpoznać siebie w ich figurach.  Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu „Libera tłumaczy klasyków”,  podczas którego będziemy mieć okazję wysłuchać fragmentów nowego,  niepublikowanego dotąd przekładu „Juliusza Cezara” oraz komentarza  tłumacza, Antoniego Libery.    Spotkanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego w ramach programu Promocja Czytelnictwa.

Dec 2020

1 hr 16 min

The topic is "John Paul II and the Fundamentals of Ethics" concerning the ethical and metaphysical problems of Christianity in the modern world.   In the course of his reflections, Prof. Finnis will refer to particular issues, considered by John Paul II in his writings, especially the concept of Person and Deed in Redemptor Hominis, Familiaris Consortio, Laborem Exercens, Veritatis Splendor, and Novo Millennio Ineunte. The lecture will also be a voice on “apologia fidei ex ratione”, one of the significant theological debates, of which Prof. Finnis is a contemporary expert.   Prof.  John M. Finnis – born in 1940 in South Australia. Jurist, philosopher and scholar, taught Law in the University of Oxford 1965-2010 and is Professor of Law and Legal Philosophy emeritus there and also in the University of Notre Dame, Indiana, where he was a chaired Professor 1995-2020. Author of Natural Law and Natural Rights (1980; 2011) elaborating a new approach to classical natural law theory; Fundamentals of Ethics (1983); Moral Absolutes (1991); Aquinas: Moral, Political and Legal Theory (1995); and in five volumes Collected Essays of John Finnis (2011).  He was a member of the International Theological Commission of the Holy See 1986-91, the Pontifical Council of Justice and Peace (1990-95), and the Pontifical Academy Pro Vita (2001-2016). This is another of the series of "Janopawłowe Lectures" organized by the Institute of Culture of St. John Paul II at Angelicum. See full list of "JP2 Lectures":  https://angelicum.it/news/2020/10/16/jpii-concert-institute-of-culture/

Nov 2020

1 hr 49 min

The second webinar in our series will focus on Solidarity between the generations – environmental and financial sustainability. Speakers include: Lord Alderdice (chair), s. Helen Alford OP, Vice Rector, Angelicum Kalypso Nicolaidis, University of Oxford Carlos Fidalgo Gallardo, Universidad de Sevilla Marek A. Cichocki, Political Theology  Re-thinking Solidarity is organized by the Centre for Democracy and  Peace Building and the Political Theology, in partnership with St.  Benet’s Institute, St. Benet’s Hall, University of Oxford and The St.  John Paul II Institute of Culture at Pontifical University of St. Thomas  Aquinas Angelicum in Rome, and supported by the Polish Cultural  Institute in London.

Nov 2020

1 hr 30 min

Following the success of the last webinar, which marked the 40th  anniversary of the foundation of Solidarnosc – the first independent trade union in the Soviet bloc, which led to the collapse of communism and a peaceful transition to democracy across Central and Eastern  Europe, we are launching Re-thinking Solidarity series. Re-thinking Solidarity will bring together leading academics,  historians, philosophers, theologians, social activists, policymakers, and legislators to engage in thoughtful reflection and re-think what solidarity means today, in light of a variety of societal changes, the current geopolitical situation an,d the consequences of COVID-19  pandemic. We will explore the idea of solidarity in the context of religion and inter-faith dialogue; environmental and financial sustainability;  politics and political psychology; and equality and social justice. Solidarity, religion, and inter-faith dialogue speakers: Lord Alderdice (chair) Dariusz Karlowicz, Political Theology Daniel Greenberg, Jewish Law and Ethics Nazila Ghanea, University of Oxford Jaroslaw Kupczak OP, St. John Paul II Institute of Culture, Angelicum Re-thinking Solidarity is organized by the Centre for Democracy and  Peace Building, the periodical, Political Theology, in partnership with  St. Benet’s Institute, St. Benet’s Hall, University of Oxford, and The  St. John Paul II Institute of Culture at the Pontifical University of  St. Thomas Aquinas - the Angelicum in Rome, supported by the Polish  Cultural Institute (London).

Nov 2020

1 hr 32 min

Debata: Tradycja, nowoczesność i konserwatyzm. Czeska perspektywa  W debacie udział wezmą:  ➤ Roman Joch – czeski filozof polityki, dyrektor Instytutu Obywatelskiego, komentator polityczny i tłumacz;  ➤ Matyáš Zrno – redaktor naczelny czasopisma „Konzervativní noviny”, dziennikarz i publicysta;  ➤ Maciej Ruczaj – dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze, politolog i publicysta;  ➤ Paweł Ukielski – politolog, historyk. Zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego;  ➤ Mikołaj Rajkowski (Teologia Polityczna)– prowadzenie.  Uwaga: debata w języku angielskim. W dyskusji z czeskimi i polskimi intelektualistami chcemy porównać nasze doświadczenia i zapytać o perspektywy czeskiego konserwatyzmu. Pragniemy także wspólnie zastanowić się, jak opowiadamy swoją historię i jak mierzymy się z najważniejszymi problemami współczesności. Jak wygląda postać czeskiego konserwatyzmu w jego źródłach, jak i obecnej kondycji? Za sprawą naszych rozmówców przyjrzymy się ciekawej panoramie różnych jego różnych i dostajemy jednocześnie wgląd w jego relacje z tradycją i współczesnością. Przeczytaj numer „Teologii Politycznej Co Tydzień”: „Tradycja – Nowoczesność – Konserwatyzm. Czeska perspektywa”: https://teologiapolityczna.pl/tpct-239 *** Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko-Czeskie 2020.

Nov 2020

1 hr 10 min

Zapraszamy na premierę „Komedii”, które po „Dramatach” i „Felietonach”  są kolejną publikacją Wojciecha Tomczyka wydawaną nakładem Teologii  Politycznej. Przed nami kolejna uczta – żaden z koneserów inteligentnego  humoru nie będzie zawiedziony!  W debacie poświęconej „Komediom” udział wezmą:   ➤ Marcin Sławiński – reżyser sztuk Wojciecha Tomczyka, aktor teatralny   ➤ Jagoda Hernik-Spalińska – teatrolog, historyk teatru, dramatolog,  Instytut Sztuki PAN  ➤ Maciej Urbanowski – autor wstępu do „Komedii”, historyk literatury  polskiej, krytyk literacki, nauczyciel akademicki Uniwersytetu  Jagiellońskiego  ➤ Karol Grabias – prowadzący debatę, redaktor Teologii Politycznej.   Wydarzenie dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury w ramach  programu „Kultura w sieci”.

Oct 2020

1 hr 1 min

Rozmowa poświęcona książce „Teby-Smoleńsk-Warszawa. O złudzeniu  nietragiczności polityki” Dariusza Karłowicza. Ksiażka ta to zbiór esejów z  filozofii polityki, w których autor sięgając do starożytnych tekstów,  odkrywa uniwersalne schematy aktualne również we współczesnej polityce,  mierząc się ze złudzeniem nietragiczności naszej polskiej polityki.  W debacie poświęconej książce „Teby–Smoleńsk–Warszawa” udział wzieli:  ➤ Dariusz Karłowicz – autor książki „Teby–Smoleńsk–Warszawa”,  współzałożyciel Teologii Politycznej;   ➤ Wojciech Stanisławski – redaktor, historyk;  ➤ Maciej Urbanowski – krytyk literacki, nauczyciel akademicki  Uniwersytetu Jagiellońskiego;  ➤ Mateusz Werner – filozof kultury, Uniwersytet Kardynała Stefana  Wyszyńskiego;  ➤ Mikołaj Marczak – prowadzący debatę, redaktor Teologii Politycznej. Dofinansowane w ramach projektu "Kultura w sieci" z Narodowego Centrum Kultury

Oct 2020

1 hr 34 min

Emigracyjne losy Tyrmanda potoczyły się inaczej niż sam planował:  zamiast kilku powieści w języku polskim, napisał szereg artykułów i  książek o problemach społecznych i politycznych zarówno w USA, jak i w  krajach bloku wschodniego. „Do tłumaczenia komunizmu realizm jest tak  przydatny jak rower do lotu na księżyc” — pisał w „Cywilizacji  komunizmu”, materiale zamówionym przez „New Yorker” i odrzuconym przez  redakcję z powodu ostrości formułowanych w niej sądów. Już jako  rozpoznawalny autor formułował poglądy dalekie od amerykańskiego  mainstreamu, krytyczne wobec prasy, liberalnej demokracji, swobód  obyczajowych i przemian społecznych. Czy to Tyrmand aż tak bardzo  zmienił się na emigracji, czy to rzeczywistość uległa tak drastycznym  przemianom, że sprzeciw był konieczny? Jedno jest pewne — pisane w  Ameryce komentarze i eseje o obyczajowości i polityce są zaskakująco  aktualne i nie da się obok nich przejść obojętnie.   W spotkaniu udział wzieli: ➤ Mateusz Werner – filozof kultury, eseista, krytyk filmowy. Obecnie  adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana  Wyszyńskiego.  ➤ Katarzyna Kwiatkowska-Gawęcka – pisarka, bajkopisarka,  dokumentalistka, scenarzystka. Autorka m.in. cyklu bajek animowanych dla  dzieci zatytułowanych „Przytulaki”. Realizator filmów i reportaży  dokumentalnych dla I programu TVP, TVP Polonia (w tym - „Amerykański  brzeg Leopolda Tyrmanda”). Współautorka książki o amerykańskich losach  Leopolda Tyrmanda „Tyrmand i Ameryka”.  ➤ Marcel Woźniak – pisarz i scenarzysta, autor książki „Biografia  Leopolda Tyrmanda. Moja śmierć będzie taka jak moje życie” oraz nowo  wydanej pozycji „Tyrmand. Pisarz o białych oczach". Czytelnikom znany  również z trylogii kryminalnej o detektywie Leonie Brodzkim.   Prozę czyta Andrzej Mastalerz – aktor teatralny i filmowy, reżyser,  występował na deskach Teatru Studio, Teatru Powszechnego i Teatru  Polskiego w Warszawie. Po dyskusji wyświetlany będzie film Amerykański brzeg Leopolda Tyrmanda  (reż. Stefan Chazbijewicz).   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Oct 2020

1 hr 13 min

Debiut – i od razu bezkonkurencyjny w swojej klasie bestseller. „Zły”,  arcywarszawska powieść Tyrmanda, żyje w pamięci czytelników do dziś. A  co z resztą twórczości? W jego dorobku pisarskim jest jeszcze pięć  innych powieści, dwa tomy opowiadań i duży zbiór publicystyki. Świetny  warsztat pisarski, jaki wypracował jako dziennikarz, pragnął przekuć w  sławę literacką — chciał zostać zapamiętany jako pisarz. Za swoją  bezkompromisową (i nad wyraz celną) zjadliwość w portretowaniu  rzeczywistości otrzymał jednak nie sławę, lecz zakaz publikowania.  Spróbował drugi raz, w Stanach Zjednoczonych, gdzie marzył o napisaniu  jeszcze kilku polskich powieści. Zamiast tego rzucił się na głębokie  wody obcego języka i opisu amerykańskiej rzeczywistości, która w wielu  wymiarach go zadziwiła i oburzyła. Pisał dla „New Yorkera”, był stałym  korespondentem paryskiej „Kultury”, a później londyńskich „Wiadomości  Literackich”, redagował i wydawał „Chronicles of Culture” — i nie  przestawał zaskakiwać językiem, poglądami, formą.  W spotkaniu udział wezmą:   ➤ Wojciech Tomczyk – dramaturg, scenarzysta i producent filmowy. Autor  m.in. przetłumaczonej na dziewięć języków sztuki „Norymberga”, za którą  otrzymał nagrodę Grand Prix festiwalu Dwa Teatry.  ➤ Dariusz Gawin – historyk idei i publicysta; podejmuje badania nad  historią polskiej myśli politycznej i społecznej oraz związkami  literatury i filozofii, profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.   ➤ Mariusz Urbanek – pisarz, publicysta, redaktor miesięcznika „Odra”,  kierownik Gabinetów Świadków Historii w Muzeum Pana Tadeusza, autor  kilkunastu biografii, w tym Leopolda Tyrmanda „Zły Tyrmand”.   Prozę czyta Andrzej Ferenc – aktor filmowy i teatralny, lektor,  narrator, reżyser i wykładowca akademicki, grał w Teatrze Rozmaitości,  Teatrze Dramatycznym i Teatrze Współczesnym w Warszawie, założyciel  sceny w Domu Literatury w Warszawie.   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.  Współpraca: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny Partnerzy: Instytut Tomistyczny, TVP Kultura, Dwójka - Program 2  Polskiego Radia, Rzeczpospolita

Oct 2020

1 hr 6 min

Słyszymy „Tyrmand”, myślimy – „bikiniarz”. Kolorowe skarpetki (choć  legenda przydała im jaskrawości) były manifestem buntu. Ale czy tylko na  taki bunt było stać Tyrmanda? Jego protest trzeba widzieć szeroko, była  to więcej niż kontestacja politycznej i społecznej rzeczywistości.  Sprzeciwiał się też socrealistycznej dyktaturze pisania, odrzucając  język siermiężnej literatury produkcyjnej na rzecz żywej, pulsującej  mowy, zakorzenionej w przedwojennej warszawskiej gwarze. Nieprzypadkowo  debiutancka powieść Tyrmanda, „Zły”, stała się bestellerem swoich  czasów, a „Dziennik 1954” uważany jest nadal za najlepszy portret czasu  odwilży. Najwyższym wyrazem tej niezwykle cenionej przez Tyrmanda  niezależności był jazz - muzyka, jak mówił, grana przez murzynów w  bluzach, nie przez wyfrakowanych gentlemanów. Co się stało w latach 60.,  że porzucił go i zafascynował się… rockʼnʼrollem? W spotkaniu udział wezmą:   ➤ Antoni Libera – pisarz, tłumacz, reżyser teatralny, krytyk literacki,  znawca twórczości Samuela Becketta, doktor nauk humanistycznych.   ➤ Marcin Kowalczyk – kulturoznawca, wykładowca Uniwersytetu Kazimierza  Wielkiego w Bydgoszczy, autor książki „Tyrmand karnawałowy”.   ➤ Paweł Brodowski – krytyk muzyczny, redaktor naczelny wydawanego od  ponad pół wieku magazynu „Jazz Forum”, w młodości gitarzysta basowy  m.in. w zespole Czesława Niemena Akwarele, z którym nagrał album „Dziwny  jest ten świat”.  ➤ Prozę czyta Jacek Braciak – aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, w  latach 1990–2015 związany z Teatrem Powszechnym w Warszawie.     Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Współpraca: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny. Partnerzy: Rzeczpospolita, Dwójka - Program 2 Polskiego Radia, TVP  Kultura, Instytut Tomistyczny.

Oct 2020

1 hr 9 min