In The Vibe

By Tri Lecao

Mỗi 2 tuần, Tri Lecao (founder của Vibeji.com) sẽ mời một nhân vật trẻ thú vị đến studio của anh để nói về hành trình trải nghiệm của họ, qua những quan điểm rất riêng. Cuộc trò chuyện tự do, không màu mè, sẽ mở ra nhiều chủ đề lớn nhỏ, với những người đặc biệt trong lĩnh vực của họ ở Việt Nam. Youtube: https://vbj.io/inthevibe-youtube Facebook: In The Vibe Podcast Instagram: @inthevibe.podcast

Listen to In The Vibe now.

Listen to In The Vibe in full in the Spotify app