The Tri Way

By Tri Lecao

Tri Lecao ngồi tự sự, hoặc trò chuyện với một nhân vật thú vị. Chủ đề xoay quanh quan điểm, trải nghiệm và sự di chuyển trên lằn ranh giữa triết học và đời sống thực tế. Explore & follow: vbj.io/tri-way

 1. 1.
  #18 (series tự sự) – Ý nghĩa của việc lớn lên
  25:38
 2. 2.
  #17 – Văn hóa là gì và những ảnh hưởng của văn hóa lên đời sống với Lâm Ngô và Phước Nguyễn
  1:19:24
 3. 3.
  #16 (series tự sự) – Té ngửa vào nghệ thuật
  26:44
 4. 4.
  #15 (series tự sự) – Life is suffering – cuộc sống cơ bản là khổ?
  26:53
 5. 5.
  #14 (series tự sự) – The Shadow: tìm và hòa nhập bóng đen của bản ngã
  28:56
 6. 6.
  #13 – với Phước Nguyễn: ảnh hưởng của chất "hướng thần" lên sự hình thành Phật giáo nguyên thủy?
  1:09:07
 7. 7.
  #12 (series tự sự) – Đối xử với bản thân mình như một ngôi đền
  15:32
 8. 8.
  #11 (series tự sự) – Hạnh phúc, ý nghĩa, trách nhiệm và khổ đau
  19:40

Listen to The Tri Way now.

Listen to The Tri Way in full in the Spotify app