שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי

בית המדרש עיון למחשבה - הרב יצחק לאווי

שיעור מיוחד שנאמר מידי יום שישי על ענייני פרשת השבוע והמועדים

All Episodes

ביאור הגיהנום של הקיץ והגיהנום של החורף בעולם הזה היהודי אינו מפחד מהגיהנום לפי שהוא מוגן במצוות גופו לבושיו ביתו הגנה כפולה חידוש הזוהר להוסיף נר חנוכה ומזוזה השביעי הוא היום והשמיני הוא הלילה

Nov 26

45 min 42 sec

שיעור ד על סדר הזוהר פרשת אמור, והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה מסיפור הבהמה נגלה על האדם שיש לו תהליך של שבעת ימים ושסופו ירצה ולא סתם. אדם הוא מה שצריך ליעשות וצריך תיקון ולא נולד כך. בהמה הוא מה שנולד כך. שיטה הפוכה לכאורה שהנשמה קיימת מששת ימי הבראשית טרם כל הגוף תיווך הכל על ידי הכתוב השלישי שהנשמה חלק אלוה ממעל והוא לא יכול להתייחס לעולם אלא לה' עצמו וזהו אדם ובהמה תושיע ה'. השיעור הוקדש על ידי ידידי הרה"ח ר'' אייזיק גראס שליט"א שיזכה לברכה והצלחה בכל ענייניו וימלא הקב"ה כל משאלות ליבו לטובה   **** לתמיכה בהמשכת השיעורים כסדרם https://yitzchoklowy.com/membership-account/membership-levels/ או https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=SMGXBETTK3Z94

Nov 18

52 min 3 sec

*תוכן* 00:00 תולדות שור כשב ועז 05:42 דין הוא סימן שאתה בן אדם 12:32 דין הוא סימן שאתה אהוב 18:11 קרבן הוא אדם ובהמה 23:37 ג בחינות בהמה שבאדם אדם שבבהמה והבדל אדם ובהמה 30:15 האם צדקה הוא רחמים או דין 33:33 אדם אינו רוצה שיתעלמו ממנו וגם לא שיסתכלו עליו יותר מדאי 42:19 בני אדם ערומים בדעת ושמים עצמם כבהמה

Nov 4

47 min 39 sec

00:00 לך לך אחר בראשית נח 04:01 אי אפשר לרוץ קדימה ואחורה בחיים עצמם 18:00 דרך ראשונה מדרש 20:17 דרך שניה בהירות 27:41 דרך שלישית עשיית נפשות 38:01 דרוש לך לך על יציאת הנשמה

Oct 15

48 min 38 sec

00:00 ניין טעג סוכות זענען ניין אנדערע ימים טובים 14:29 כל עבודות החודש לתקן השטן שופר שעיר פרי החג. 25:00 שעיר ופרים אינם שוחד בלבד אלא לאפשר סעודת המלך ובנו 35:00 לא לחשוב על חתונה כילד.

Sep 27

43 min 59 sec

00:00 תורה גרויס און קליינגעלט 05:00 אהבה ויראה חו"ג שיוצאים מהבינה 10:38 כל עבודת תשרי לייסד הכללים 17:16 אע"פ שהשורש בעליון כל העבודה הוא בעולם הזה 23:27 בעלות האדם הוא גילויו ולא המצאתו 28:07 חדש ניסן שלכם והחדש תשרי שלי 36:43 דרישה בסדר האותיות 41:54 ממטה למעלה וממעלה למטה 50:45 המפה אותו מפה הדרך משתנה

Sep 19

53 min 46 sec

00:00 מען דארף מחליט זיין וואס מען קען און וואס מען קען נישט 07:19 מצוות מעשיות מיט דער עולם צומישט די סדר עבודה פרטית 11:57 ווען א מענטש טוהט וואס איז עם פשוט איז נישטא קיין חשש יוהרא 22:31 ראש השנה ווייסט מען נאכנישט וואס וועט זיין און דאס איז שווער 30:00 פון נישט וויסען איז דא דינים און סטרא אחרא - נישט נעמען הוה אמינא ערנסט ווי א מסקנה. 35:00 וואס איז פשט אין די חסידישע חכמות פון זיך נישט וויסענדיג מאכן פון 'מי ימות' 41:26 מחלוקת בעל התניא והמגיד בענין העלאת המידות 44:09 יום כיפור איז מגלה וואס ראש השנה האט באהאלטן - דער פארם פון תשובה און דער נישט-פארם פון סליחה.

Sep 10

48 min 25 sec

השיעור לפרשת שופטים הוקדש על ידי ידידי הרה"ג ר' מרדכי בערגער שליט"א ראש בית דין גבעת המורה לרגל נישואי בנו אלימלך שיחי' עם בת הרב אליהו אהרן טייטלבוים שליט"א יראה זרע יאריך ימים וחפץ ה' בידו יצלח

Aug 13

47 min 55 sec

המשך השיעור בזוהר הקדוש פרשת תצוה דף קפג עמוד ב השתתפות ווערט א חלק פון דער אקטיווער חבורה וואס האלט דער שיעור פאר בלויז $18 א חודש https://yitzchoklowy.com/weekly-zohar-partner/ פרקי השיעור 00:00 עלמות אהבוך - שותפות בתורה לשמה 06:47 בעסטע הכנה איז א שפאציר 08:54 א בריז אין דברי תורה 11:16 זיין נייגעריק און באמערקן 13:08 ווארף אוועק די צאמי 20:49 סבא וינוקא - וואס לערנט מען פון א זיידע 27:00 איך בין א לעכטיגער איד -דאס איז גענוג צו וויסען נישט זיין א יענטע 34:25 א מלאך האט נישט קיין נאמען 42:04 געגאנגען אין מדבר איינפלאנצן נייעס

Aug 5

47 min 54 sec

א. זיך זעצן לערנען איז וויכטיגער ווי לערנען. ב. דער חידוש פון זוהר אז אלע מצוות זענען עבודת השם ג. יחידי סגולה זענען נישט אפגעזונדערט פון אלע נאר זענען מעלה אלע צוזאמען.

Jul 30

28 min 52 sec

התבוננות בדברי הזוהר אחרי עה, א בכיה מסטרא דא וחדוה מסטרא דא על גילוי סודות החורבן

Jul 16

39 min 34 sec

מראה הדמעה וקול הבכיה - המשך לימוד בזוהר מקץ רב, ב - רג, א רבי חזקיה פתח משא גיא חיזיון

Jul 9

35 min 51 sec

הוקדש על ידי אבי מורי שליט"א לרגל השמחה בנישואי אחי החשוב דוד שליט"א שיזכו לשמחה של מצוה כל הימים.

Jun 17

39 min 21 sec

הוקדש על ידי ידידי הרה"ג ר' יוסף דוד אלבום והרה"ג ר' חיים יוסטמאן שליט"א

May 13

42 min 26 sec

00:00 סדר יציאת מצרים ומתן תורה וסדר עומר ספירה שתי הלחם 02:15 הסדר השני החקלאי הוא סדר שמקדים נעשה לנשמע 10:55 העבודה הפנימית המעשית הוא העיקר 13:37 ספירת העומר הוא המשך קציר שעורים שהתחיל בעומר 19:51 מנחת עומר בדבר שאינו ראוי לעבודה ואל יהא קל בעיניך 28:43 האלה ושבועה הוא בירור מה באמת בלב האשה 36:00 קנאים פוגעים בה דבר הקודם לעבודה 41:44 כנסת ישראל לא שקרת במלכא ונקתה ונזרעה זרע

May 7

45 min 9 sec

הוקדש על ידי ידידי הרה"ח ר' משה אליעזר ליבערמאן שליט"א לע"נ ר' ישעיה בן ר' משה זצ"ל

Apr 16

42 min 2 sec

השיעור הוקדש על ידי דידי הרה"ג ר' מנחם מאניס גרין שליט"א תהא משכורתו שלימה ועל ידי הרה"ג הרוצה בעילום שמו שליט"א 00:00 סיום ד פרשיות והתחלת ניסן 01:42 החודש מצוות הפסח או קידוש החודש 08:39 אור התורה הניצחית והחופשית מחילופי הזמנים 11:46 התקופות הם ראש הסדר הניכר בעולם 18:42 החודש הזה ניתן לכם 27:28 הלוח הקבוע מבטא כח חכמים לדעת את הזמנים 31:00 החידוש העמוק נובע מתוך התחדשות הנפש ואינו ביאור התקופה 37:20 כוונת הרש"ש לשלש שנים מנדב זיין פאר די שיעורים

Mar 11

38 min 23 sec

https://www.youtube.com/watch?v=s3LbtsR6UtQ

Feb 19

41 min 54 sec

השיעור הוקדש על ידי ידידי הרה"ג ר' מרדכי בערגער שליט"א ועל ידי ידידי הרה"ג ר' זלמן לייב סטרולאוויטש שליט"א.

Feb 5

38 min 44 sec

השיעור השבוע נתנדב על ידי ידידי הרה"ג ר' משה אליעזר ליבערמאן שליט"א לרגל התחדשות הקונטרס ולרגל יום הולדת. ועל ידי ידידי הרה"ג ר' יואל הלוי יונגרייז שליט"א. הכלום שאחר היציאה ממצרים וההתגברות עליו. כשמגיעים אל מקום מנוחה אפשר להצטער ואין צריכים לחייך. בכדי להשיג את השמחה של יציאת מצרים צריכים צעקה שניה אחר היציאה כי בטרם היציאה אין מושג כלל על מה לבקש. הנביא צריך לנגן מפאת כובד הנבואה עצמה בתחילתה. https://youtu.be/XXqO7W3VmBk

Jan 29

40 min 47 sec

הוקדש ע"י הרה"ח ר' שמואל שלעזינגער שליט"א לרגל הולדת נכדו

Jan 15

43 min 36 sec

נישט פארשטיין אלעס = תהו ובהו. פארשטיין וואס מען פארשטייט יא און נישט דורך מסדר זיין די וועלט = חכמה. וויאזוי קען א מענטש פארשטיין אלעס? ארוכה מארץ מידה וגו' מען פאלט קיינמאלנישט און מען דארף זיך נישט צוריק אויפהייבען.

Jan 8

44 min 30 sec

דרשת משה בפרשת עקב מול דרשתו בפרשת דברים - פרשת דברים מצדיקה ומחזקת את המעבר מדור המדבר לדור באי הארץ. פרשת עקב מייסרת את יושבי הארץ שלא ישכחו את ה' מתוך עושרם, ולפיכך מדברת דווקא כמו איומי המרגלים. ותאמר ציון עזבני ה' מול נחמו הוא כמו השלב השני הזה שבו צריך להיזכר זיכרון הוא כניסה  למסתרים ולכן אין מעשה עגל שבגילוי 'אלה' נזכר אלא אנכי שהוא מדרגה פנימית התשובה הוא לשכוח את החטא לא להיזכר בה.

Aug 2019

24 min 52 sec

איכה ישבה בדד מכניסה אותנו אל פנימיות עומק הלב הנקרא מסתרים, שאין חבריה מבינים אותה, וריווח הכניסה אל אותו מקום הוא הנחמה, ככתוב שמחנו כימות עניתנו, שיהא עומק השמחה כמו עומק הכאב, והוספת כפליים על הפסד הגניבה ועל הגניבה עצמה שהוא הכניסה אל המסתרים, ושם כמוס עמדי חתום באוצרותי לליבי גליתי לאברי לא גיליתי סודות המנחמים ומוסיפים בתורה שתחייה את המתים.

Aug 2019

27 min 48 sec

אלה הדברים הוא נגיעת הכל אל עולם הדבר שבו הוא נעשה ממשי בפני האדם ונעשה מסיפורים תוכחות נוראות מעצמו של משה אל עצמות הנפש. ביאור רגע היות הדבר לאהבה ויראה אמיתיים שהוא הרגע של אלה הדברים. וענין אבלות החורבן על פי סידור הרב שאין שכיח התעוררות יראה מאליו כמו התעוררות האהבה כי היראה הוא יותר בגלות. שלא לפחד ממידת היראה, להתפעל ולהתעורר ממנו בהופעתו בחיינו ובצרות ההיסטוריה, ומכך אפשר להעלות אל מידת יראה עליונה בראש השנה. https://youtu.be/PBGvwxolBOg

Aug 2019

26 min 58 sec

הנדרים הם התורה במקום הפרטי שאין התורה הכללית מגעת אליו על האדם לקדש את דברי עצמו כלפי עצמו כשם שהוא מקדש את דברי התורה הכלליים כלפי הכלל. השכינה היא דבר ה', כאשר היא נישאת לשוא הרי זה גלות השכינה, וחורבנה ממש כאשר היא משומשת בפי כל הרשעים לטובתם.

Aug 2019

30 min 51 sec

דגמים שונים של פעולת משה במצבי ספק: שאלה מה', חטא, ופנחס.   'עד שאתם מידיינים כבר נעשה אדם' - סגולת המעשה להוציא מן הקפאון.   דרישת שלום מן השמים לפנחס, הכרה במציאותו בנחת.   אחרי המעשה יותר קל לדעת אם היה טוב.   בחינה מתמשכת של בחירות יותר ארוכות.

Jul 2019

30 min 39 sec

כשיש לאדם כח בפה הוא אינו מדבר מה שמי שאין לו כח מצפה ממנו מאחר ודיבורו אכן פועל בעולם המעשה הוא צריך להתחשב עם מגבלות עולם המעשה ואינו יכול לבקר מבחוץ. ולאידך כח הפה המשיחי שיכול לדבר על שלימות שאינה בעולם המעשה ולנצח בה את הידיים מאחר והוא מדבר מעולם שיתקיים בשלימות.

Jul 2019

29 min 14 sec