Tugiac.vn

Tugiac.vn

Podcast by Tugiac.vn

All Episodes

Những người hạnh phúc nhất là những người bước lên phía trước với sự tỉnh thức rằng có rất nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Nguồn: https://www.tugiac.vn/blog/kiem-soat ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Oct 7

2 min 19 sec

Chỉ cần chậm lại, bạn sẽ nhận ra nhiều thứ hơn, tỉnh thức hơn và cảm nhận được năng lượng kỳ diệu của sự sống. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/cham-lai ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Oct 7

1 min 57 sec

"Nhiều thì chưa có, chứ ít thì ĐẦY" Nguồn: https://tugiac.vn/blog/day-du ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Oct 7

1 min 33 sec

Ai biết vui niềm vui của người khác sẽ thu hút được nhiều người thành đạt về phía họ và thông qua hợp tác mà thành công. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/do-ki ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Oct 7

2 min 6 sec

"Không phân biệt cao thấp, tự tại ngay nơi khoảnh khắc ấy" Nguồn: https://tugiac.vn/blog/boc-tem ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Oct 7

2 min 35 sec

"Biết sống an vui, ấy là Đạo". (Khương Thái Công) Nguồn: https://tugiac.vn/blog/thu-vui ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Oct 7

1 min 26 sec

Khi Đời ném bùn vào ta, ngồi than thở về vũng bùn hay đi trồng sen là hoàn toàn ở trong sự lựa chọn của chính ta. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/nghich-canh ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Oct 7

2 min 24 sec

Nếu tỉnh thức mọi giây phút của đời sống đều như là những giây phút cuối cùng thì sự ngọt ngào sẽ là vĩnh cửu. Lời nói, bản đàn, chén trà, cuộc cờ, ánh trăng, hơi rượu, men tình, hương gió.... tất cả đều sẽ trở nên ngọt ngào sâu thẳm. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/ngot-ngao ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Oct 6

1 min 45 sec

"Hòa vào cái Đang Là. Buông xả cái Đã Là. Tin tưởng cái Sẽ Là." Nguồn: https://www.tugiac.vn/blog/hien-tai ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Oct 6

1 min 21 sec

Cũng giống như tập võ hay tập chơi cờ, chơi đàn..., Lạc Quan là một phẩm chất có thể luyện tập được. Nguồn: https://www.tugiac.vn/blog/lac-quan ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Oct 6

1 min 44 sec

"Hận thù là một gánh nặng quá lớn, vì thế tôi quyết định chọn Yêu thương" Nguồn: https://www.tugiac.vn/blog/nguon ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Oct 6

1 min 33 sec

"Chúng ta là thứ chúng ta lặp lại. Tuyệt Kỹ không phải là một hành động mà là một thói quen". Nguồn: https://www.tugiac.vn/blog/tuyet-ky ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Oct 6

1 min 23 sec

Nhận ra và trân trọng Yếu Nhân trong đời sống. Nguồn: https://www.tugiac.vn/blog/yeu-nhan ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Oct 6

1 min 37 sec

Sự thực là chúng ta không mấy ai biết rõ được lúc nào mình sẽ chết cả vì thế bất kỳ 15 phút nào của cuộc đời này cũng hoàn toàn có thể là 15 phút cuối cùng. Nguồn: https://www.tugiac.vn/blog/cuoi-doi ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Oct 6

1 min 40 sec

Bài học quan trọng nhất mà một người có thể học được trong Đời là Để Gió Cuốn Đi. Nguồn: https://www.tugiac.vn/blog/de-gio-cuon-di ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Oct 6

1 min 47 sec

"Một bát, cơm ngàn nhà. Thân đơn, muôn dặm xa. Mắt xanh, xem người thế. Mây trắng, hỏi đường qua". Nguồn: https://tugiac.vn/blog/xem ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 21

2 min 29 sec

Tiền như gió, như hơi thở. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/tien ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 21

53 sec

Vi Kỳ - Một bộ môn chuyển hóa tâm thức. Khai tâm ở đây: https://tugiac.vn/chi-tiet-bai-hoc/vi-ky-khai-tam Nguồn: https://tugiac.vn/blog/vi-ky ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 21

3 min 49 sec

Lành thay những ai không thấy mà tin ... vào ánh sáng. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/mong-lung ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 21

2 min 2 sec

Hễ mà có thứ gì mà anh không biết và anh muốn biết thì hãy muốn như anh muốn thở vậy. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/thong-thai ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 21

1 min 50 sec

Từ courage (dũng cảm) rất hay. Nó bắt nguồn từ gốc Latin cor, có nghĩa là "trái tim." Cho nên dũng cảm nghĩa là sống bằng trái tim. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/dung-cam ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 18

3 min 7 sec

Chúng ta có nên đổi hướng hay không? Một câu hỏi thường xuyên phải trả lời trong cuộc sống. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/doi-huong ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 18

1 min 6 sec

Cuộc đời ta và cuộc đời quanh ta đầy rẫy bùn lầy. Vậy cũng tốt chứ sao. Ta có hạt, đời cho phân, ta trồng cấy, chăm bón, hái quả. Chẳng vui sao? Nguồn: https://tugiac.vn/blog/bat-nha ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 18

1 min 43 sec

Sáu điều Vua cần giữ mà Vua giữ được thì Vua thịnh. Ba điều quý của Dân mà Vua giữ được thì nước yên. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/vuong-dao ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 18

1 min 27 sec

Nếu Vua hiểu Tướng chỉ muốn làm Tướng, và Tướng biết cách làm cho Vua thấy rõ điều này "một cách sâu sắc" thì hẳn đạo Vua tôi, quân thần sẽ không dẫn tới chỗ đầu rơi máu chảy. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/cam ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 18

1 min 21 sec

Tất cả những gì diễn ra trong dòng năng lượng đều là thần thánh và đẹp, hoàn toàn vô điều kiện. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/tinh-oneness ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 14

2 min 58 sec

Tránh voi chả xấu mặt nào. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/voi ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 14

1 min 39 sec

Hiểu về Phương trình Động Lực M = k + (E x V)/(I x D) sẽ giúp phát triển, gìn giữ nguồn vốn con người. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/dong-luc ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 14

2 min 33 sec

Lang băm chữa sai hoại bệnh thì làm chết 1 người. Nhà nước mà ra chính sách sai lầm thì giết chết cả một nền kinh tế, hủy diệt văn hóa và dân tộc. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/hoai-benh ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 14

1 min 37 sec

Biết được Vô Thường thì biết rằng có thể Chuyển Hóa, và con đường chuyển hóa của mỗi người lại khác nhau từ bước chuyển, cách chuyển và tốc độ chuyển. Ý thức được những con đường thay đổi và tu sửa để chuyển hóa là bước đầu của quá trình vươn vai tỉnh mộng. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/vo-thuong ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 14

2 min 10 sec

Tình cảm phụ tử, sư đồ, huynh đệ tỷ muội đã và đang trở thành những con số. Tri thức và lòng mong mỏi được biết những điều mình chưa biết được gán với bằng cấp, với chức vụ và với lợi nhuận. Đó chính là khi chúng ta đặt dấu chấm hết cho xã hội Người. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/thi-truong ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 11

1 min 59 sec

“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em” - Chúa Giê Su Ki Tô Nguồn: https://tugiac.vn/blog/tinh-than ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 11

1 min 40 sec

Hỏi, hỏi nữa, hỏi mãi. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/hoi ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 11

1 min 46 sec

Đừng đánh cắp cuộc đời con trẻ bằng thói ích kỉ triền miên, tham sân si không thể nào dứt. Người lớn ạ. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/cai-ron ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 11

1 min 49 sec

Hãy ghi nhớ, một người sẽ Hạnh Phúc không phải vì mọi thứ đều Đúng trong cuộc đời người đó mà là ở chỗ thái độ của người đó đối với mọi việc xảy ra trong đời là Đúng. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/thai-do ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 9

2 min

Phần đông chúng ta sẽ lấy cái hiểu, cái biết của mình để làm cột mốc mà đánh giá và liên hệ với người khác. Chính đây là một điểm nguy hiểm, gây ra biết bao hiểu lầm và đau khổ. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/cai-biet ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 9

1 min 42 sec

Những năm gần đây, thế hệ thanh niên Việt Nam đi du học ngày một đông đảo và họ có lối sống, học tập, lao động khác hơn nhiều, cân bằng hơn và tròn hơn. Hy vọng chính những con người này sẽ trở về để trung bình hóa sự méo của công nghệ Việt. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/meo ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 9

2 min 18 sec

Mở mắt để rồi nhắm mắt. Có gì thực của ta đâu. Kìa bóng chiều rơi khuất núi. Ngàn năm, bụi cũng qua cầu. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/mat ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 8

1 min 23 sec

Ván cờ cuộc đời này, muốn đánh tất nhiên là phải cầm quân cờ lên. Cuộc sống này, dĩ nhiên phải có lo lắng. Có điều nếu tư duy xong rồi, thò tay cầm cờ lên là đặt xuống bàn, sao lại cứ cầm mãi như thế. Cuối cùng ván cờ cũng chẳng thể đánh, cuộc sống cũng chẳng thể sống. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/cam-co ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 7

2 min 25 sec

Không yêu bút thì không có chữ, không có chữ thì chẳng có văn, không có văn thì uổng kiếp người. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/but ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 6

51 sec

Trong một lời có thể hàm chứa cả Impression (Ngoại Hình), Perception (Nội Tướng) và Inception (Thâm Ý). Vì thế kẻ mưu lược, càng thận trọng hơn nhiều trong lời nói để đạt được nhiều mục tiêu dài, ngắn, nông, sâu chứ chẳng bao giờ gieo hạt giống lên sàn bê tông cả. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/than-trong ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 5

1 min 50 sec

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng các tế bào thần kinh trong não của động vật có vú có khả năng tạo ra các photon ánh sáng, hay còn gọi là Biophotons! Nguồn: https://tugiac.vn/blog/bio-photon ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 4

3 min 18 sec

"Mấy lời tâm phúc ruột rà. Tương tri dường ấy mới là tương tri". (Nguyễn Du) Nguồn: https://tugiac.vn/blog/tam-phuc ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 3

1 min 50 sec

Khi có thể giết mà lựa chọn không giết, khi có thể tàn phá mà lại lựa chọn giữ cân bằng, đó mới là sức mạnh tối cao của người dùng mưu. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/cuc-dien ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Aug 1

1 min 34 sec

"Leadership is like water, conform yet transform" (Tôn Tử). Dịch nghĩa là: Lãnh đạo phải như nước, linh hoạt để phù hợp nhưng có quyền năng cảm hóa và biến đổi. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/thuat-lanh-dao ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Jul 30

3 min 15 sec

Chuyện tình bạn đẹp giữa Bá Nha và Chung Tử Kỳ thời Xuân Thu, cũng vì tiếng đàn mà kết thành tình huynh đệ. Cả hai đều thông hiểu âm luật tự cổ chí kim, khi gảy đàn lên mà người kia biết được ‘tâm ý’, há chẳng phải tri âm, tri kỷ là gì? Ở đời tìm được một người như vậy quả là khó lắm thay! Nguồn: https://tugiac.vn/blog/co-cam ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Jul 29

1 min 50 sec

4 loại của Không Thấy: Rủi ro - Mơ hồ - Không chắc và Vô minh. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/mu-loa ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Jul 28

1 min 37 sec

Thói quen xếp cờ và chặt cây (case) là thói quen tạo nên sự uyên bác và tăng kinh nghiệm thực chiến hàng đầu, nhưng cũng đòi hỏi một sự kiên nhẫn, lòng đam mê và tình yêu rất lớn. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/kinh-nghiem ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Jul 26

2 min 16 sec

Khi nào thì Có thể, khi nào thì Không thể? Nguồn: https://tugiac.vn/blog/co-the-va-khong-the ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Jul 22

2 min 22 sec

Trò chơi kéo xe Nghiệp, một cách dùng cơ học cổ điển để soi sáng quá trình tu luyện. Nguồn: https://tugiac.vn/blog/keo-xe ---- Xem thêm các bài viết khác tại: tugiac.vn/blog Tự Giác là một nền tảng hướng tới phát triển lối sống tỉnh thức: tugiac.vn

Jul 21

1 min 47 sec