Desert Knowledge Interface - דעת מדבר

By DKI

בישראל מתקיים מחקר עשיר ורב שנים העוסק בהבנת המערכת האקולוגית המדברית, ובפיתוח של פתרונות וטכנולוגיות לתמיכה בחיי אדם במדבר. את מיזם "דעת מדבר" הקמנו על מנת להנגיש ידע זה במגוון ערוצים וכלים לקהלים שונים מהארץ ומהעולם. ידע מהמדבר יסייע בהבנה, בהתאמה, ובהתמודדות עם השפעות המדבור ושינויי האקלים על קהילות בעולם. DKY is a non-profit organization devoted to the promoting and sharing of desert knowledge in a variety of channels, using different tools, to a wide range of communities, worldwide. Desert knowledge can help societies to adjust and cope with desertification and climate change effects, and therefor support residents of affected regions.

 1. 1.
  פרופ׳ גיא בר עוז - הערים בנגב בתקופה הביזנטית
  30:59
 2. 2.
  עומר רז - תכנון התיישבות בנגב
  43:33
 3. 3.
  ד״ר אלי אשכנזי - חקלאות ביזנטית בהר הנגב
  41:20
 4. 4.
  פרופ׳ אבי פרבולוצקי - ראיה הוליסטית מול פרטנית בסביבה מדברית
  40:40
 5. 5.
  פרופ׳ משה שחק: שינוי אקלים והשפעתם על מערכות אקולוגיות מדבריות
  31:35
 6. 6.
  רוני מרום: מצפה רמון כמרחב השראה מדברי
  38:28
 7. 7.
  ד"ר חנן גינת: שגשוג ופריחה במדבר קיצון
  36:15
 8. 8.
  אסף הולצר: אזור תמנע והתיישבות של חברות קדומות במדבר
  40:37
 1. 9.
  גלעד בן צבי: תכונות של בעלי חיים ומערכות מדבריות
  38:57
 2. 10.
  גלעד בן צבי: השפעת המדבר על האדם
  28:25
 3. 11.
  פרופ׳ משה שחק: מהנדסי סביבה ומחקר ארוך טווח
  41:12
 4. 12.
  טל אוחנה: ירוחם - מעיירת עולים למרכז לפיתוח טכנולוגיות
  28:45
 5. 13.
  עזיז סובח: עוני ועושר בסביבה מדברית
  19:58
 6. 14.
  פרופ׳ נורית אגם: טל וספיחה של מים במדבר
  25:10
 7. 15.
  אילן דביר: יזמות וחלוציות בחוות האלפקות
  36:38
 8. 16.
  ערן דורון: ציונות סביבתית במדבר
  37:09
 9. 17.
  שמחה מרום: שדה למידה לחקלאות מדברית
  30:12
 10. 18.
  איצו רימר: אומנות סביבתית במדבר
  33:49
 11. 19.
  ד״ר חיים ברגר וד״ר עודד קינן: עקרון ההכבדה ועבודתו של פרופ׳ אמוץ זהבי
  37:40
 12. 20.
  עומר רז: תכנון עירוני בסביבה מדברית
  31:09
 13. 21.
  יותם אגם: מחקר של צלילים ושקט במדבר
  25:30
 14. 22.
  אלון אוריון: פעילותו ויצירתו של עזרא אוריון
  48:09
 15. 23.
  ד״ר חיים ברגר: טורפים גדולים במדבר
  30:24
 16. 24.
  איל יזרעאל: חלוציות מודרנית במדבר
  33:01
 17. 25.
  ד״ר ארז יוסקוביץ: בודהיזם דתות ומדבר
  31:56
 18. 26.
  זיו שרצר: האופן בו מוצאים תגליות במדבר
  42:28
 19. 27.
  יורם צביק: עקרבים במדבר
  45:27
 20. 28.
  יזהר דמטר: הסהרה והמדבר במרוקו
  48:57
 21. 29.
  פרופ׳ אפרת מורין: שטפונות וגשם במדבר
  29:13
 22. 30.
  ד״ר חיים ברגר: אקולוגיה התנהגותית ובעלי חיים מדבריים
  42:42
 23. 31.
  פרופ׳ ירון זיו: אגרואקולוגיה
  29:48
 24. 32.
  ד״ר אסף צוער: אקולוגיה ושמירת טבע במדבר
  37:10
 25. 33.
  פרופ׳ אוריאל ספריאל: האם המדבר יכול להתמדבר
  25:35
 26. 34.
  דר זאב זיוון: ההתיישבות בנגב
  27:01
 27. 35.
  פרופ׳ חיים בן-דוד: דרכי הבשמים ודרכים עתיקות במדבר
  39:37
 28. 36.
  ד״ר עוזי פז: יעלים ושמירת טבע במדבר
  27:26
 29. 37.
  ד"ר עודד קינן: זנבנים, חינוך ומחקר בערבה
  31:35
 30. 38.
  פרופ׳ שמוליק מרקו: גיאולוגיה ומדבר
  35:00
 31. 39.
  אדריכל מתי קונס: בניה מדברית ותכנון עירוני מדברי
  35:54
 32. 40.
  פרופ׳ יורם יום טוב: היבטים של מחקר ושמירת טבע באזורים מדבריים
  39:07
 33. 41.
  טלי וייס, פרופ׳ עדי וולפסון, ערן צלגוב: שירה מדברית
  52:11
 34. 42.
  פרופ סטין רוזן - התיישבות בנגב לאורך ההיסטוריה
  43:41
 35. 43.
  פרופ׳ ירון זיו - שיקום אקולוגי בסביבה מדברית
  40:12
 36. 44.
  פרופ' ויקטור נובק: היבטים בריאותיים של חיים בסביבה מדברית
  32:49
 37. 45.
  הגר לשנר: צמחי מדבר
  42:14
 38. 46.
  שי טחנאי: שמירת טבע במדבר
  45:34
 39. 47.
  מידד גורן: מרכז מבקרים לציפורים במדבר ושמירת טבע
  38:10
 40. 48.
  יאיר דלאל - מוזיקה מדברית ונוודית
  21:09
 41. 49.
  פרופ׳ אוריאל ספריאל - מדבר, מדבור ודעת מדבר
  8:52
 42. 50.
  פרופ׳ ישראל פינקלשטיין: תקופת הברונזה והברזל בהר הנגב
  38:24

Listen to Desert Knowledge Interface - דעת מדבר now.

Listen to Desert Knowledge Interface - דעת מדבר in full in the Spotify app