Kreativní Česko

Kreativní Česko

Podcast Kreativní Česko mapuje projekty, jež roztáčí kola kulturních a kreativních odvětví (KKO). Seznámí vás s lidmi, kteří nahlíží na kvalitní tvorbu a kreativitu jako na kapitál, přirozenou součást moderní ekonomiky a spokojené společnosti. Platforma a web kreativnicesko.cz usiluje o dobré zázemí pro rozvoj KKO v Česku. Je součástí aktivit Institutu umění - Divadelního ústavu. / Sound design: Jan Kuchár; Grafika: Lenka Linhartová

All Episodes

Kreativní učení se do českých škol dostává zespodu. Byť nachází silné uplatnění, systémovou podporu u nás zatím nemá. V čem lidé z kreativních odvětví pomáhají učitelům i žákům přibližuje Katarína Kalivodová ze Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání.Kruhové spektrum kulturních a kreativních odvětví protíná linie vzdělávání. Rozvoj talentu a kreativního myšlení si žádá nejen trh práce. Ukazuje se, že metody kreativního učení pomáhají i ve vztahu k udržitelnosti a při dalších výzvách současnosti. V Česku již spolupráci s externím tvůrcem vyzkoušely desítky učitelů, zájem roste i u širší veřejnosti. Pro silnější osvětu a zkoumání dopadů vznikla nová platforma uMĚNÍM nebo Festival umění  a kreativity. Úvod | spkv educationDOX – Festival umění a kreativity ve vzděláváníUměním - Platforma pro kreativní učení | FacebookČlánky - kreativní česko (kreativnicesko.cz) 

May 10

38 min 54 sec

Kreativní hub KUMST v Brně je první svého typu v Česku. Pomáhá těm, kteří se živí tvorbou. O cestě k jeho vzniku, o tom co nabízí a čím inspiruje další česká města.Už v roce 2013 si Brno spočítalo, že kulturní a kreativní odvětví zaměstnávají přes 10 % obyvatel a generují více jak 24 miliard obratu. I tato data byla pro partnery KUMSTU motivací podpořit jeho vznik. O kreativním centra či hubu se na jihomoravské metropoli mluví už deset let. Kreativní hub Brno | KUMST (kumstbrno.cz)

Mar 10

42 min 9 sec