Kennisnet-podcast

Kennisnet

In de Kennisnet-podcast praten we over verschillende thema's rond onderwijs en ict.

All Episodes

Digitale technologie in het onderwijs kan bijdragen aan kansengelijkheid maar die kansengelijkheid juist ook in de weg zitten. Hoe zit dat precies? In deze podcast spreken we dr. Inge Molenaar en prof. dr. Eddie Denessen over de invloed van adaptieve leertechnologie op kansengelijkheid. Dr. Inge Molenaar is universitair hoofddocent Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Ze geeft leiding aan het Adaptive Learning Lab waarin ze projecten uitvoert die zich enerzijds richten op het gebruik van adaptieve onderwijstechnologieën in het Nederlandse onderwijs en anderzijds nieuwe prototypes ontwikkelt waarin AI een belangrijke rol speelt. Prof. dr. Eddie Denessen is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden en universitair hoofddocent Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Denessen richt zich in zijn onderzoek op kansenongelijkheid in het onderwijs.

Sep 9

49 min 21 sec

Na 20 jaar ict in het onderwijs gaat directeur-bestuurder Toine Maes met pensioen. Programmamanager Manon Geven gaat met hem in gesprek, op zijn laatste werkdag. Hoe kijkt hij terug op zijn tijd bij Kennisnet?

Sep 7

20 min 8 sec

Twee jaar geleden is het havo- en vwo-eindexamenprogramma voor informatica vernieuwd, met een verfrissend perspectief op informatica-onderwijs. De eerste scholieren hebben voor de zomer van 2021 eindexamen gedaan. We staan in deze podcastaflevering stil bij het vak informatica met 2 gasten: Jos Tolboom van SLO, lid van de commissie die het eindexamenprogramma heeft ontwikkeld en Renske Weeda, docent in Nijmegen en wetenschapper. In deze podcastaflevering gaan we onder andere in op de vragen: Wat is er vernieuwd aan het vak?  Wat maak de inhoud van het vak zo aansprekend?  Hoe kan informatica worden getoetst?  Hoe hebben de havo-scholieren van Weeda gepresteerd? Interviewer: Remco Pijpers van Kennisnet

Aug 30

21 min 36 sec

Wat betekent het om leraar te zijn in een tijd waarin het onderwijs in een nieuw licht staat? Het nieuwe licht van intelligente technologie. Kan de filosofie helpen die betekenis scherp te krijgen? In deze podcast gaan we hierover in gesprek met filosoof Paul van Tongeren, Denker des Vaderlands. Eerst meer lezen over Van Tongeren? Lees het interview met hem in dagblad Trouw. 

Aug 16

59 min 14 sec

Basisscholen en middelbare scholen hebben ook in coronatijd gewerkt aan digitale geletterdheid en zich daar zelfs positief in ontwikkeld. Tegelijkertijd nam de ongelijkheid in digitale vaardigheden tussen leerlingen toe. Dat zijn enkele conclusies van het Praktijkonderzoek Digitale Geletterdheid van SLO en Kennisnet. In deze podcast spreken we twee mensen die bij het onderzoek betrokken waren: Lydwin van Rooyen van SLO en Nadia Demaret van Kennisnet.  Liever lezen? Het rapport kun je downloaden. 

Jul 8

30 min 16 sec

Hoe moet docent-professionalisering er uit zien na de coronacrisis, in tijden van versnelde digitalisering? In deze podcast gaat Remco Pijpers daar met opleidingsdocent Mirjam van Tilburg over in gesprek. Van Tilburg waarschuwt voor een te eenzijdige nadruk op ‘technisch professionalisme’.  Van Tilburg is onderzoeker en docent aan de Master Kunsteducatie van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Ze is opgeleid als docent beeldende kunst en vormgeving en beeldend kunstenaar.  Reflecterend op de crisistijd maakt ze een vergelijking tussen technisch professionalisme en kwetsbaar professionalisme. Het eerste is het rationele, instrumentele, het tweede een professionalisme van onzekerheid, niet-weten. Hoe vind je de balans?  Digitalisering in het onderwijs gaat hoe dan ook door, in volle hevigheid. Met zegeningen en zorgen. Hoe kun je je daartoe als leraar verhouden? “Als we het hebben over professionaliseren, naar welke lat werken we dan toe? Hoe ziet die lat eruit in tijden van digitalisering?”

Jul 1

32 min 47 sec

In de serie ‘Onder pedagogen’ gaan we met onderwijsmensen in gesprek over pedagogen en denkers die een inspiratiebron voor hen vormen. In deze podcast praten we met biologieleraar Per-Ivar Kloen over Seymour Papert. Wat kunnen we van Papert leren over de leerling in de digitale samenleving? Seymour Papert, overleden in 2016, was een Amerikaanse wiskundige en psycholoog en werkzaam als hoogleraar aan MIT, Massachusetts Institute of Technology. Hij was pionier in kunstmatige intelligentie en bedenker van de programmeertaal LOGO, de voorloper van Scratch.  Kloen is docent aan De Populier in Den Haag en ook een van de grondleggers van het maakonderwijs in Nederland.   

May 25

34 min 20 sec

Worden publieke en onderwijswaarden als gelijkheid, menselijkheid en autonomie van leraar en leerling door digitalisering bevorderd? Of worden ze bedreigd? En hoe kunnen we zorgen dat digitalisering de waarden van het onderwijs versterkt in plaats van beperkt? In deze podcast praat Kennisnet-adviseur Erwin Bomas hierover met Rien Spies, onderwijsbestuurder bij stichting Agora: een stichting voor bijzonder primair onderwijs met 24 scholen in de Zaanstreek.

Mar 4

20 min 22 sec

Wat kunnen we leren van pedagogen die niet meer leven, over de leerling in de digitale samenleving? Dat is het vertrekpunt in de podcast-serie ‘Onder pedagogen’. In deze aflevering praten we met onderwijskundige Jimke Nicolai over Célestin Freinet, een Franse pedagoog, die leefde van 1896 tot 1966.  Freinet vond dat het alledaagse leven van leerlingen centraal moet staan in het onderwijs. Hij introduceerde de drukpers in de school om zijn leerlingen zo de kracht van het geschreven woord te leren inzien en omdat hij enorm hechtte aan de vrijheid van meningsuiting. Wat zou Freinet doen met een smartphone als hij nog geleefd zou hebben? Meer over Jimke Nicolai op zijn website www.levendleren.nl. Meer over Freinet Onderwijs: www.freinetvereniging.eu

Feb 8

30 min 52 sec

In het onderwijs wordt steeds meer data verzameld. Daar kunnen scholen en mbo-instellingen interessante inzichten uit halen. Bijvoorbeeld welke programma's nu echt bijdragen aan een goed leerresultaat. Of inzicht in welke leerlingen of studenten met bepaalde achtergrondkenmerken (denk aan eerdere schooluitval, sociale omstandigheden of bepaalde demografische gegevens) veel vaker vroegtijdig uitvallen. Met die kennis kan er worden gehandeld. In het belang van de instelling en in het belang van de student. Maar die belangen kunnen tegenstrijdig zijn. Wat een onderwijsinstelling goed kan achten, kan door een student of leerling heel anders worden ervaren. Erwin Bomas van Kennisnet gaat hierover in gesprek met Wim van de Pol, bestuurder bij ROC Noorderpoort, en zijn collega Albert Vlaardingerbroek, programmadirecteur bij ROC Noorderpoort. Deze podcast is een samenwerking tussen saMBO-ict en Kennisnet. 

Jan 21

34 min 45 sec

Wat doe je als digitalisering je voor dilemma’s stelt? Welke afweging maak je? ROC Friese Poort moest zo’n afweging maken. De MBO-instelling  leert studenten omgaan met digitale afleiding. “Bij het vormen van een digitaal moreel kompas hoort ook dat je denkt aan je gezondheid, dus je smartphone op stil zet als je dat wilt,” aldus Renze Tjoelker, practor digitale weerbaarheid.  Tegelijkertijd stelde de ROC de studenten juist bloot aan digitale afleiding. Meijerink: “Voor de veiligheid van onze systemen vroegen we onze studenten om na het invoeren van hun gebruikersnaam en wachtwoord, de aanmelding te bevestigen op de smartphone. Hiervoor hebben studenten de smartphone nodig. Tijdens de les. Wat is dan belangrijker: de veiligheid van het schoolsysteem, of de rust van de student?” In deze podcast - een samenwerking tussen saMBO-ict en Kennisnet - vertellen Meijerink en Tjoelker welke afweging zij maakten.

Jan 21

30 min 59 sec

ROC van Twente maakt werk van digital burgerschap: studenten leren zich kritisch te verhouden tot digitale technologie, beroepsmatig en in hun persoonlijk leven. Maar welk digitaal voorbeeldgedrag vraagt dat van de mbo-instelling zelf, bijvoorbeeld bij dataprofiling? Hoe kritisch zijn mbo's tegenover het eigen (digitale) handelen?  Remco Pijpers, expert op het gebied van digitale geletterdheid en ethiek bij Kennisnet,  gaat hierover in gesprek met bestuurder Trudy Vos en Laurence Guérin, practor burgerschap. Vos en Guérin vertellen in deze aflevering hoe zij naar balans zoeken. Deze podcast is een samenwerking tussen saMBO-ict en Kennisnet. 

Jan 21

34 min 17 sec

Hoe werken scholen in het po en vo op dit moment aan de digitale geletterdheid van leerlingen? Welke ambities hebben zij? Op die vragen proberen SLO en Kennisnet antwoord te krijgen met het Praktijkonderzoek Digitale Geletterdheid. In deze podcast gaan Lydwin van Rooyen (SLO), Nadia Demaret (Kennisnet) en Remco Pijpers (Kenisnet) in op het onderzoek, dat loopt tot en met maart 2021. 

Jan 4

24 min 48 sec

In deze negende tech-podcast bespreekt Michael van Wetering, expert innovatie bij Kennisnet, belangrijke tech-ontwikkelingen uit het nieuws met Hans Pronk, expert internettechnologie. In deze aflevering gaan zij in gesprek over de inrichting van grote cloudplatforms, de menselijke factor in veilig technologiegebruik en storingen in belangrijke systemen. Grote cloudplatforms verantwoord benuttenHoe vergelijkbaar is het aanbod van grote cloudplatforms? We onderscheiden aanbieders van cloudbouwstenen en ‘kant-en-klare’ producten zoals Office 365 of Google’s Gsuite. Op de ‘bouwstenen markt’ is concurrentie zichtbaar onder andere gestimuleerd door GAIA-X, een interessant Europees initiatief, wat houdt dat in? Intussen worden cloud office platforms in Nederland doorgelicht met DPIA’s. Wat behelst zo’n assessment en wat levert dat concreet op? Genoemde bronnen: Meer over DPIA's op aanpak informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs EU initiatief GAIA-X AVG conform Microsoft (cloud)producten gebruiken Veiligheid afhankelijker van gedrag dan technologieOnderzoek door de Algemene Rekenkamer wijst uit dat ook bewindslieden voor uitwisseling van vertrouwelijke informatie onveilige apps gebruiken zoals Whatsapp of privé e-mail accounts. Waarom gebeurt dat? En hoe overtuig je gebruikers, ook leraren en onderwijsbestuurders, om hun gedrag aan te passen en veilig ingerichte apps te gebruiken? Genoemde bronnen: Onderzoek algemene rekenkamer naar gebruik onveilige apps door bewindspersonen Aanvullend genoemd EU voorstel backdoors vanwege rechtshandhaving Storingen in belangrijke systemen van universiteiten en GGD’sOnze afhankelijkheid van digitale systemen neemt steeds verder toe. Waarom zijn dergelijke systemen niet betrouwbaarder ingericht? Hoe vindt je de juiste balans tussen acceptabele risico’s en een realistisch niveau van investeringen? Genoemde bronnen: Storingen in de GGD systemen Storingen bij online tentamens universiteiten Amsterdam en Groningen Maatregelen bij Boeing om herhaling software problemen te voorkomen Bonusonderwerp: Google onderzoek legt structureel probleem (underspecification) in AI bloot, twee interessante bronnen Samenvatting issue in MIT technology review Onderliggend Google onderzoek  

Dec 2020

36 min 48 sec

In deze achtste tech-podcast bespreekt Michael van Wetering, expert innovatie bij Kennisnet, belangrijke tech-ontwikkelingen uit het nieuws met Hans Pronk, expert internettechnologie. In deze aflevering gaan zij in gesprek over de noodzaak van democratisch toezicht op technologiebedrijven, de verantwoordelijkheid van platformpartijen en (zelf)uitlegbare kunstmatige intelligentie. Democratisch toezicht op technologiebedrijvenDe grote internetplatforms beloofden een democratiserende kracht te zijn voor onze maatschappij. Intussen is duidelijk dat zijzelf nu vaak monopolisten zijn met grensoverstijgende, ongecontroleerde macht. Hoe krijgen we deze technologiebedrijven onder onafhankelijk toezicht? Hoe organiseren we ook hiervoor democratische verantwoording nu onder andere onze zorg en het onderwijs steeds afhankelijker worden van technologie? We bespreken enkele hoopgevende ontwikkelingen in zowel de VS als de EU. Genoemde bronnen: Uit NRC: Technologie democratie (marietje schaake) Ontwikkelingen rond privacy shield, Max Schrems: techbedrijven maken geen aanstalten data in EU op te slaan  Uit MIT technology review: verdergaande EU wetgeving in aantocht, gebruiker eigenaar van zijn data Concreet voorstel van NL/FR t.a.v. toezicht op platforms  Cory Doctorow: How to Destroy Surveillance Capitalism De verantwoordelijkheid van platformsOp de platforms van bijvoorbeeld Facebook, Twitter en Google’s Youtube kan eenieder zijn eigen content publiceren. Volgens artikel 230 van de Amerikaanse communications decency act zijn die platforms niet verantwoordelijk voor de geplaatste content. De controverse daarover neemt snel toe. Wat is de achtergrond van artikel 230? Waarom zien we platformpartijen nu toch maatregelen nemen? We bespreken de ontwikkelingen en de impact ervan ook op het Nederlands onderwijs. Genoemde bronnen: Meer uitleg over artikel 230 uit de Communications Decency Act Toelichting Cory Doctorow op de aanleiding en controverse rond artikel 230 (Zelf)uitlegbare kunstmatige intelligentieKunstmatige intelligentie (AI) wordt steeds vaker toegepast, ook in het onderwijs. Tegelijkertijd intensiveert de discussie over de noodzakelijke kaders om deze technologie veilig te kunnen gebruiken. Is het nodig om het algoritme van de AI te begrijpen? Of willen we vooral de afweging kunnen nagaan om de eindverantwoordelijkheid te kunnen nemen? En wat is zelfmonitorende AI? Genoemde bronnen: AI moet geen pijn doen, o.a. over zelfmonitorende AI Verdiepend stuk op Kennisnet: Artificial intelligence verantwoord inzetten: laat de algoritmen zichzelf uitleggen  

Oct 2020

36 min

In deze podcast-aflevering gaat Remco Pijpers, strategisch adviseur ethiek bij Kennisnet, in gesprek met Hester IJsseling, lector professionaliseren vanuit het hart en ziel aan de Thomas More Hogeschool in Rotterdam. Hoe kijkt IJsseling aan tegen ‘verbinding’ in een verwarrende tijd zoals de coronacrisis? Een tijd waarin we afstand moeten bewaren en waarin lesgeven via digitale middelen steeds gewoner wordt? Volgens IJsseling is niet alleen ict-bekwaamheid belangrijk, maar ook ict-wijsheid. ‘Leraren hebben ruimte nodig voor bezinning op wat ze in de onderwijspraktijk meemaken. Wat gebeurt er met mij en de leerlingen als ik deze tool inzet? Wat staat daarin op het spel? Wat is daarin mijn verantwoordelijkheid als leraar?’

Sep 2020

31 min 42 sec

In deze zevende tech-podcast bespreekt Michael van Wetering, expert innovatie bij Kennisnet, opvallende tech-ontwikkelingen uit het nieuws met Hans Pronk, expert internettechnologie. In deze aflevering gaan zij in gesprek over de invloed van grote technologiebedrijven op ons Nederlandse onderwijs, internationale discussies over privacy en de antitrust-hoorzittingen rond de grote Amerikaanse technologiebedrijven. Techreuzen en hun invloed op ons onderwijs In hoeverre beïnvloeden de grote technologiebedrijven met hun producten het onderwijs in Nederlandse scholen? Waar houdt marketing op en bepalen producten hoe onderwijs wordt gegeven? Welke invloed heeft de samenwerking van besturen binnen SIVON op de dynamiek tussen markt en scholen? Het onderwijs zet stappen vooruit in de omgang met technologie en moeten daarin niet onderschat worden. Daarbij is aandacht nodig voor de positie van zowel leerlingen als leraren. Drieluik NRC artikelen: één, twee en drie. Internationale privacyconflicten Welke gevolgen heeft het wegvallen van de Privacy Shield overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten? Geeft dit problemen bij het gebruik van programma’s zoals Gsuite of Office365? En waar gaat het nu eigenlijk om met al dat gedoe rond 5G-apparatuur van Huawei en sociale media app TikTok? Spoiler alert: de soep wordt wederom niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Wij komen tot de conclusie dat er vooral sprake is van internationale handelspolitiek, maar waakzaamheid rond de privacy van leerlingen en leraren blijft natuurlijk geboden. Nieuwsbrief ICTrecht Antitrust-hoorzittingen in de Verenigde StatenIs er sprake van een te grote machtsconcentratie bij de grote Amerikaans technologiebedrijven? Belemmeren zij gezonde concurrentie en innovatie met hun online marktplaatsen? Apple, Facebook en Google werden aan de tand gevoeld. Microsoft vreemd genoeg niet. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd en geschreven is onze indruk.

Aug 2020

27 min 50 sec

In deze zesde tech-podcast bespreekt Michael van Wetering, expert innovatie bij Kennisnet, opvallende tech-ontwikkelingen uit het nieuws met Hans Pronk, expert internet technologie. In deze aflevering gaan zij in gesprek over het digitaliseren vanuit ethisch perspectief, de impact van afstandsonderwijs op de ict-infrastructuur en de ontwikkelingen op de markt voor bandbreedte.

Jun 2020

35 min 8 sec

Het onderwijs kan veel leren van andere sectoren die virtual reality toepassen. Els Booij en Wietse van Bruggen - experts bij Kennisnet op het gebied van technologische innovatie - bezochten het Simulatiecentrum van het ministerie van Defensie. Daar zetten ze virtual reality en andere vernieuwende technologie in voor opleiden en trainen. In deze podcast vertellen majoor Erik Douze en kapitein Ewout van Dort over hun ervaringen.

May 2020

32 min 49 sec

De studenten helpende zorg en welzijn van de ROC van Twente weten hoe het is om mensen te helpen die ziek zijn of bang voor Corona. Sommigen van hen lopen stage. Anderen zitten thuis. Ze missen hun medestudenten. Maar ze missen ook hun docenten.  Wat schetste hun verbazing toen ze een hartverwarmend filmpje van hun leraren kregen toegestuurd. Ze besloten iets terug te doen.

May 2020

13 min 3 sec

Twaalf leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Leiden lezen samen Mrs. Dalloway van Virginia Woolf. Ze praten er met elkaar over via Microsoft Teams, begeleid door hun docent Engels.  Dat klinkt simpel. Een online Reading Group. Maar Wouter de Jong, de docent, krijgt iets heel bijzonders voor elkaar. 

May 2020

14 min 17 sec

Bart Ongering, door zijn leerling meester Bart genoemd, stond al te boek als een 'lieve mentor'. Hij voelt zijn leerlingen op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam goed aan. Hij durft zich kwetsbaar op te stellen. Hoe doet hij dat online? Hoe ben je een 'lieve mentor' in de digitale context? Zijn vijf tips. 

May 2020

13 min 55 sec

Van de een op de andere dag was Robin, leerling op De Blink in Veenendaal, er niet meer. Corona velde hem. Een van zijn leraren, Martin Schuitemaker, vertelt hoe de school met het verdriet omgaat. Met elkaar in verbinding, via internet. Itske Versteeg van de Onderwijsspecialisten helpt hem daarbij. 

May 2020

24 min 6 sec

Marit Nygard (17) is geslaagd voor haar vwo-eindexamen muziek. Ze slaagde met een zelfgeschreven nummer (met videoclip) over alleen zijn, dat ze thuis maakte. Hoe deed ze dat - met school en zonder school? Dat vertelt ze in deze mini-podcast.  Haar nummer 'Drink je met me mee' is ook hier te zien en te luisteren: https://www.youtube.com/watch?v=pUws_QepcMg

Apr 2020

10 min 22 sec

Nu Corona leerlingen dwingt nog meer online te zijn, zijn ze ook nog meer op YouTube te vinden. Op die plek en andere sociale media gaan complotten rond. Met Harry Hol, journalist en expert van Bureau Jeugd en Media, bespreken we drie complotten. Waarom zijn ze in trek en hoe kun je er met leerlingen over in gesprek?  In de podcast komen de volgende websites ter sprake:  www.youtube.com/c/harryhol www.kloptdatwel.nl www.snopes.com https://computertotaal.nl/artikelen/internet-thuis/herken-en-voorkom-nepnieuws-in-5-stappen/

Apr 2020

16 min 12 sec

In gesprek met schoolleider Karin Donkers. Leraren hebben fantastisch werk gedaan, zegt ze, maar het was onrustig. “Voorheen werd er niet of zelden via video gebeld. De instructie vond nu alleen op de camera plaats. Dat ging goed, maar was onwennig omdat ouders meekeken.” Ze pleit voor geduld en tijd. “Geduld en tijd om met elkaar in gesprek te gaan over de afgelopen maanden. Elkaar daadwerkelijk opnieuw leren kennen en een relatie met elkaar aangaan."

Apr 2020

12 min 47 sec

Niet naar school kunnen is voor de meeste kinderen vreselijk. Voor de leraren natuurlijk net zo. Maar niet voor Berke, 9 jaar oud,  zwaar autistisch en leerling op een school voor speciaal onderwijs. Zijn ouders filmen zijn vorderingen, delen die met de school en andere ouders. Zijn juf Pienel vertelt. 

Apr 2020

10 min 16 sec

De leraren Ewout Warringa en Erik Post van het Vechtdal College bouwen samen met hun leerlingen in Minecraft de school na. Misschien ligt het aan de crisis, maar gebeuren prachtige dingen die ze niet hadden voorzien. In deze mini-podcast (12 minuten) delen ze hun 5 mooiste inzichten.

Apr 2020

12 min 13 sec

Te vaak neigen we onderwijs te zien als te ‘cognitief’ - de dingen die je voor de CITO-toets moeten leren, zeg maar. De sociale kant wordt soms toch als bijzaak gezien. Maar de samenhang tussen  sociale verbondenheid en presteren is enorm sterk, zegt prof. dr. Rob Martens. Juist ook in deze crisistijd waarin we het onderwijs versneld digitaliseert. In deze mini-podcast geeft Martens antwoord op de vraag: welke betekenis dienen we nu te verlenen aan sociale verbondenheid? 

Apr 2020

15 min 27 sec

Janneke de Kler is specialist in online hulpverlening en weet hoe je effectief en zinvol op afstand een videogesprek doet. Dit zijn volgens haar de 7 valkuilen die ook gelden voor mentorgesprekken op afstand.

Apr 2020

11 min 13 sec

Waar we kinderen normaal bij schermen proberen weg te houden, beter voor hun gezondheid, is het scherm nu een essentiële verbinding tussen leraar en leerling, tussen leraar en ouder en tussen leerlingen onderling. Maar wat gebeurt er áchter de schermen? Deze nieuwe Kennisnet-serie 'Achter de schermen' bestaat uit elke keer een mini-podcast. We laten mensen uit de onderwijspraktijk hun verhalen vertellen en soms laten we een expert aan het woord. We steken vooral in op 'contact' in deze tijden van crisis. Hoe kom je tot nabijheid als er op afstand les wordt gegeven?  Dit is de eerste aflevering. We gaan in gesprek met directeur Alex en leerkrachten Colette en Sacha van OBS De Opslach. Normaal gesproken leggen zij op 15 april met groep 7 een krans bij het oorlogsmonument in Franeker. Dit jaar deden ze het anders. Duur: 14.38 minuten    

Apr 2020

14 min 37 sec

In deze tech podcast bespreek Michael van Wetering, expert innovatie bij Kennisnet, opvallende tech-nieuwsberichten met Hans Pronk, expert internettechnologie. In deze aflevering: omscholen tot programmeur, de continuïteit van de digitale wereld borgen en oprakende internetadressen. Omscholen tot programmeur, hoe moeilijk kan het zijn?Presidentskandidaat Joe Biden suggereerde bij een campagnebijeenkomst dat mijnwerkers eenvoudig om te scholen zijn tot programmeurs. Wat zegt zo’n uitspraak over het beeld van de software industrie? Welke invloed heeft onderschatting van de complexiteit op grote ict-projecten? Hoe beschermen we het fundament van de digitale wereld: software broncode?Github is een belangrijk platform om de broncode van software beheren, op de Noordpool bewaren zij zelfs reserve-tapes met belangrijke code. Is dat nodig? Helpt dat? Hoe zit dat eigenlijk met de Open Source software waarop een groot deel van het Internet draait? Welke rol spelen cloudplatforms? En hoe raakt dit het onderwijs? Internetadressen, is er een tekort?Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) signaleert dat Nederland te langzaam overstapt naar nieuwe internetadressen (IPV6). Dat zou onder andere een rem vormen op innovatie. Is er inderdaad reden tot zorg? Wiens probleem is dit eigenlijk? Is er een acuut probleem? Hoe staat het ermee in het onderwijs? Is er actie nodig van schoolbesturen? Wat doen Kennisnet en SIVON hier aan?

Apr 2020

21 min 38 sec

Is het een goed idee leerlingen met een gedragsstoornis en/of psychische problematiek een smartwatch te laten dragen die hun fysieke toestand (zoals hartslag en bloeddruk) monitort? Dat vroeg een groep ict-coördinatoren van Onderwijsgroep Buitengewoon zich af, een overkoepelende organisatie voor zeven scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in Limburg. Op de scholen zitten leerlingen met meervoudige of lichamelijke beperkingen en leerlingen met opvoedings- en ontwikkelingsmoeilijkheden. Vooral de groep leerlingen met gedragsproblemen kampt nog wel eens met woedeaanvallen, ruzie of stress.  Onder leiding van Kennisnet voerden de ict’ers een ethisch gesprek over deze vraag. In deze podcast blikken we terug op dat gesprek. 

Feb 2020

22 min 58 sec

In de Tech-podcast van Kennisnet bespreekt Michael van Wetering, expert innovatie bij Kennisnet, de meest opvallende tech-nieuwsberichten met Hans Spronk, expert op het gebied van internettechnologie. In deze aflevering: 5G-netwerk, grootschalig gebruik van Google en cloudmigraties. 5G-netwerk, geen glasvezelaansluitingen meer nodig? Een sneller 5G-netwerk is in 2022 al beschikbaar, schreef het NRC in juni 2019. Wat betekent dit voor het onderwijs en voor de glasvezelaansluitingen die aangelegd worden? Hebben we genoeg aan het 5G-netwerk en is een glasvezelaansluiting eigenlijk niet nodig? En wat betekent dit voor de kosten Grootschalig gebruik van Google-dienstverlening in onderwijsOntgoogelen is een nieuw werkwoord. We worden ons steeds bewuster van de hoeveelheid informatie die partijen als Google, Apple en Microsoft over ons verzamelen door het gebruik van hun diensten. Trouw schreef in november 2019 over wat we kunnen doen om ons niet langer te laten gijzelen door Google. Hoe gaan we verstandig om met grote platforms als Google? We spraken eerder over platformisering met José van Dijck, hoogleraar en mede-auteur van het boek ‘De platformsamenleving’. Meer weten over platformisering en wat dit betekent voor het onderwijs? Beluister de podcast over Facebook, Google en de risico’s van platformisering in het onderwijs. Cloudmigraties: zorg ervoor dat het u niet overkomt! De migratie naar de cloud voor allerlei software is al jaren gaande. Schooladministratie- en volgsystemen zijn uitsluitend online beschikbaar, Office 365 en G-Suite worden volop gebruikt of migratie is aanstaande. Het FD schrijft dat deze ontwikkeling ziekenhuizen nogal overvalt. Kunnen we deze situaties in het onderwijs ook verwachten, en wat kunnen we doen om dat voor te zijn?

Feb 2020

20 min 23 sec

Maria Genova is journalist en schrijfster van boeken ‘Komt een vrouw bij de h@cker’ en ‘What the h@ack’. In deze podcast-aflevering spreken we haar over de risico’s op internet voor scholen en hoe daarmee om te gaan. Genova: “Ik ga vaak in op de fouten die ik zelf heb gemaakt en welke trucjes je kunt inzetten om jezelf te beschermen. Zoals hoe je komt tot een goed wachtwoord, moeilijk te kraken en toch makkelijk te onthouden. Een wachtwoord als ‘Ik heb een hekel aan mijn schoonmoeder’, bijvoorbeeld. Dus mét spaties. Een heel goed wachtwoord!”

Jan 2020

31 min 1 sec

Cartesius 2 is een vernieuwende school in Amsterdam voor havo en vwo+. Leerlingen volgen geen vakken maar ‘modules’, krijgen geen huiswerk, en is er speciale aandacht voor filosofie en digitale geletterdheid. In deze podcast-aflevering spreken we met docent Berry Nieskens over hoe leerlingen een stevige basis in digitale geletterdheid krijgen. Programmeren heeft een belangrijke plek. Dit is het vierde jaar waarin Cartesius 2 deze aanpak beproeft. Wat zijn de lessen? Wat is voor herhaling vatbaar, ook voor scholen met een ander onderwijsconcept? Wat ging er fout?

Jan 2020

32 min 38 sec

In de Tech-podcast van Kennisnet bespreekt Michael van Wetering, expert innovatie bij Kennisnet, de meest opvallende tech-nieuwsberichten. In deze aflevering: ontwikkelingen in de glasvezelmarkt, de consequenties van het toenemend gebruik van artificial intelligence en de risico’s van onze afhankelijkheid van ict.

Jan 2020

17 min 43 sec

Scholen zouden digitalisering minder vanuit technologie en meer vanuit waarden moeten sturen. Dat is de belangrijkste boodschap van ‘Waarden wegen’, een Kennisnet-publicatie over ethiek en digitalisering die 17 januari 2020 verschijnt.  In deze podcast-aflevering blikken mede-auteurs Erwin Bomas en Remco Pijpers vooruit op de publicatie. Dat doen zij samen met Toine Maes, directeur van Kennisnet.

Dec 2019

35 min 24 sec

Alfons ten Brummelhuis is strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet. Was, moeten we zeggen, want met 66 jaar is de tijd voor zijn pensioen aangebroken. Hoe kijkt hij terug op zijn carrière? In een tweedelige podcast-aflevering kijken wij terug op zijn carrière. In aflevering 2 staat het Vier in balans-model centraal.

Dec 2019

23 min 36 sec

Alfons ten Brummelhuis is strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet. Was, moeten we zeggen, want met 66 jaar is de tijd voor zijn pensioen aangebroken. Hoe kijkt hij terug op zijn carrière? En hoe kijkt hij vooruit? “Mijn werk zit er nog niet op.” In een twedelige podcast-aflevering kijken wij terug op zijn carrière bij Kennisnet.

Dec 2019

27 min 57 sec

Moedig onderwijsbestuur in tijden van digitalisering: hoe ziet dat eruit en wat vraagt dit van schoolbestuurders? Hoe kunnen zij omgaan met de uitdagingen waar ze voor staan? In deze podcast-aflevering spreken we hierover met Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Nov 2019

35 min 3 sec

Hoe ga je als school om met leerlingen die opgroeien tussen botsende codes van thuis, school en straat? En welke rol speelt digitalisering en burgerschap hierin? Iliass El Hadioui - socioloog, onderzoeker en lid van de Onderwijsraad - ontwikkelde de filosofie van de Transformatieve School, die leraren helpt omgaan met straatgedrag op school. In deze podcast spreken wij met hem over zijn filosofie, digitalisering en burgerschap.

Oct 2019

42 min 23 sec

Wat betekent het om met tact en sensitiviteit in de klas te staan? En hoe kunnen leraren zich met pedagogische tact tot de digitale wereld van leerlingen verhouden? Aan de hand van het gedachtegoed van Max van Manen, een Canadese pedagoog, geven kenners Wouter Pols en Geert Bors in deze podcast antwoord op deze vragen.  Wouter Pols is onderzoeker, werkzaam bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling, onderdeel van de Hogeschool Rotterdam. Hij doet onderzoek op het gebied van pedagogiek en heeft tal van boeken op zijn naam.  Geert Bors is hoofdredacteur van het Mensenkinderen, tijdschrift voor en van het Jenaplanonderwijs. Maar hij is ook werkzaam bij het NIVOZ en vertaler van het boek ‘Weten wat te doen wanneer je niet weet wat te doen’ van Max van Manen. Deze podcast is onderdeel van de reeks 'Onder pedagogen'. Eerder spraken we, in het licht van digitale geletterdheid, over onder meer Rudolf Steiner, Janusz Korczak en Maria Montessori. 

Sep 2019

37 min 35 sec

In het najaar van 2019 besluit de Tweede Kamer over de vraag of digitale geletterdheid een vaste plek krijgt in het curriculum. Dat roept vragen op als: hoe meten we digitale geletterdheid bij leerlingen en wanneer zijn leerlingen digitaal geletterd? In deze podcast spreken we met twee experts: Allard Strijker van SLO en Maaike Heitink van de Universiteit Twente. Strijker is gespecialiseerd in digitale vaardigheden en in computational thinking. Heitink onderzoekt in opdracht van Kennisnet hoe we digitale geletterdheid bij leerlingen in het primair onderwijs kunnen toetsen. Dit onderzoek verschijnt in het najaar van 2019.

Aug 2019

23 min 46 sec

In het najaar van 2019 besluit de Tweede Kamer over de vraag of digitale geletterdheid daadwerkelijk in het curriculum terugkomt in de vorm van kerndoelen. Waarom is het nodig om digitale geletterdheid een vaste plek in het onderwijs te geven? En waarom nu? Daarover gaat het in deze Kennisnet-podcast. In deze podcast spreekt Remco Pijpers, strategisch adviseur bij Kennisnet, met Kunna Smit, lid van het ontwikkelteam digitale geletterdheid van Curriculum.nu, en Hans de Vries, procesbegeleider van het ontwikkelteam en werkzaam voor SLO. Meer horen over digitale geletterdheid? Beluister ook de podcast met Allard Strijker van SLO en Maaike Heitink van de Universiteit Twente over hoe we digitale geletterdheid bij leerlingen kunnen meten.

Jul 2019

23 min 29 sec

Erik Barendsen is hoogleraar informatica en adviseert het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid van Curriculum.nu. Hij heeft invloed op hoe computational thinking via het nieuwe curriculum een plek krijgt in het onderwijs. Computational thinking - nadenken over de vraag hoe je met een computer problemen oplost - is mainstream aan het worden. Benieuwd naar wat hij Curriculum.nu adviseert? Beluister de podcast.

Jun 2019

33 min 38 sec

In de nieuwe tech-podcast van Kennisnet bespreekt Michael van Wetering, expert innovatie bij Kennisnet, de meest opvallende tech-nieuwsberichten met Hans Pronk, expert op het gebied van internettechnologie. In deze aflevering: opslag van gevoelige gegevens op cloudpatforms en privacy op internet. Opslag van gevoelige gegevens in cloudplatforms, kan dat veilig? Het verplaatsen van gevoelige persoonsgegevens naar cloudplatforms. Dit gebeurt steeds vaker. In de zorg, maar ook in het onderwijs. In het AD werd met zorg gerapporteerd over persoonsgegevens van honderdduizenden patiënten die in stilte naar de Google-cloud zijn verhuisd. Hoe kan dat? Het internet volgt ons, wat kunnen we doen? We merken allemaal dat we overal op het internet gevolgd worden. De ene site lijkt te weten wat we gedaan of gelezen hebben op de andere site. En dat is ook zo! Hoe werkt dat? Wat is er aan te doen? Wat zijn de consequenties voor leerlingen die op school werken met Google of Microsoft platforms? Wat weten Google en Microsoft doordat we hun cloudsoftware gebruiken? Ook zakelijke software van Google of Microsoft is volledig geïntegreerd met hun respectievelijke cloudplatforms. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft laten onderzoeken wat de privacy impact is van werken in de Microsoft Office omgeving. Microsoft blijkt nogal wat data over het gebruik van Office te verzamelen. Wat vinden we daarvan?  

May 2019

25 min 2 sec

“Met programmeren kun je niet vroeg genoeg beginnen”, zegt Felienne Hermans, ambassadeur van programmeeronderwijs in Nederland. Begin er al op de basisschool mee, aldus Hermans. Remco Pijpers van Kennisnet, kritisch over programmeren op vroege leeftijd, gaat met haar in gesprek. 

Apr 2019

40 min 55 sec

In de nieuwe tech-podcast van Kennisnet bespreekt Michael van Wetering, expert innovatie bij Kennisnet, de meest opvallende tech-nieuwsberichten met Hans Pronk, expert op het gebied van internettechnologie. In deze aflevering: kunstmatige intelligentie, glasvezel-goudkoorts en groei in clouddiensten. Kunstmatige intelligentie: slim of juist heel dom? (vanaf 01:04) Kunstmatige intelligentie is veel in het nieuws geweest, het lijkt over de hype heen. We hebben oog voor beperkingen, nadelen. Zo schreef Trouw onlangs over zelflerende computersystemen die indrukwekkende prestaties leveren maar ook heel domme dingen doen. Hoe zit dat? Glasvezel-goudkoorts (vanaf 7:10) Goudkoorts rond Glasvezel schreef het Financieel Dagblad begin dit jaar. Verschillende bedrijven, regionaal en landelijke partijen zoals KPN en VodafoneZiggo storten zich met hernieuwd enthousiasme op het aanleggen van glasvezel. Waarom is dat zo? Lees voor meer achtergrondinformatie het artikel 'The Role of Fiber in 5G-networks' (Engels)  Groei in clouddiensten (vanaf 17:24) Ongebreidelde groei in ‘Big Tech’ loopt ten einde, schreef het Financieel Dagblad. Bedrijven zoals Apple, Google, Facebook en Amazon zien hun omzetgroei stilvallen. Wat is er aan de hand?

Apr 2019

32 min 1 sec

Online informatie zoeken wordt steeds belangrijker. Wat kunnen scholen doen om de online informatievaardigheden van leerlingen te verbeteren? In deze podcast-aflevering spreken we hierover met Maarten Sprenger, auteur van het boek ‘Slim zoeken op internet’.    

Mar 2019

33 min 20 sec