Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز

By moniaz

پادکست منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. مارا از طریق آیدی زید در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. @moniazpodcast WWW.MONIAZPODCAST.COM

 1. 1.
  پادکست چهل و هفتم: اثر تماشاگر
  28:10
 2. 2.
  پادکست چهل و ششم: نوع‌دوستی⁩
  29:00
 3. 3.
  پادکست چهل و پنجم: طراحی زندگی
  27:53
 4. 4.
  پادکست چهل و چهارم: قضاوت
  28:06
 5. 5.
  پادکست چهل و سوم: عشق
  28:42
 6. 6.
  پادکست چهل و دوم: مدیتیشن
  23:27
 7. 7.
  پادکست چهل و یکم: فرهنگ‌سازی
  26:45
 8. 8.
  پادکست چهلم: رسانه
  26:00
 1. 9.
  پادکست سی و نهم: هُشیاری
  25:50
 2. 10.
  پادکست سی و هشتم: توهم
  27:08
 3. 11.
  پادکست سی و هفتم: انطباق‌پذیری
  26:53
 4. 12.
  پادکست سی و ششم: محدودیت
  25:18
 5. 13.
  پادکست سی و پنجم: «از شنبه»
  25:45
 6. 14.
  پادکست سی و چهارم: انتخاب
  28:27
 7. 15.
  پادکست سی و سوم: هوش هیجانی
  27:16
 8. 16.
  پادکست سی و دوم: پرورش آگاهانه
  33:02
 9. 17.
  پادکست سی و یکم: تاب آوری - قسمت دوم
  24:57
 10. 18.
  پادکست سی‌ام: تاب آوری - قسمت اول
  28:48
 11. 19.
  پادکست بیست و نهم: ترس - قسمت دوم
  23:33
 12. 20.
  پادکست بیست و هشتم: ترس
  26:02
 13. 21.
  پادکست بیست و هفتم: ارتباط انسانی
  30:11
 14. 22.
  پادکست بیست و ششم: ذهن آگاهی
  28:41
 15. 23.
  پادکست بیست‌وپنج: واکنش های دفاعی - قسمت چهارم
  27:58
 16. 24.
  پادکست بیست‌وچهارم: واکنش های دفاعی - قسمت سوم
  28:24
 17. 25.
  پادکست بیست‌وسوم: واکنش های دفاعی - قسمت دوم
  27:36
 18. 26.
  پادکست بیست‌و‌دوم: واکنش های دفاعی - قسمت اول
  29:24
 19. 27.
  پادکست بیست‌و‌یکم: عصبانیت
  27:14
 20. 28.
  پادکست بیستم: تعصب ذهنی
  28:21
 21. 29.
  پادکست نوزدهم: زندگی هیجانی
  36:00
 22. 30.
  پادکست هجدهم: کمال‌گرایی
  31:35
 23. 31.
  پادکست هفدهم: خودآگاهی
  31:11
 24. 32.
  پادکست شانزدهم: ذهنیت ها
  27:55
 25. 33.
  پادکست پانزدهم: چرا ارتباط برای ما سخت است؟
  28:21
 26. 34.
  پادکست چهاردهم: دوستی سالم - قسمت دوم
  33:50
 27. 35.
  پادکست سیزدهم: دوستی سالم
  23:26
 28. 36.
  پادکست دوازدهم: ارتباط
  30:13
 29. 37.
  پادکست یازدهم: امید
  29:02
 30. 38.
  پادکست دهم: چرا گذشته و خاطراتمان را سانسور می‌کنیم؟
  33:51
 31. 39.
  پادکست نهم: چقدر خاطرات ما صادق هستند؟
  18:50
 32. 40.
  پادکست هشت: توهم خوش‌بینی
  26:55
 33. 41.
  پادکست هفت: پارادوکس الهام
  22:01
 34. 42.
  پادکست شِشم: توجه و تمرکز - قسمت دوم
  26:50
 35. 43.
  پادکست پنج: توجه و تمرکز
  26:59
 36. 44.
  پادکست چهار: ۹ راهکار برای مواجهه با اضطراب و استرس
  26:14
 37. 45.
  پادکست سه: استرس و اضطراب
  22:15
 38. 46.
  پادکست دو: روش های تغییر و ترک عادت ها
  30:03
 39. 47.
  پادکست یک: عادت ها و تاثیر آنها در خلق زندگی انسانی
  27:19

Listen to Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز now.

Listen to Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز in full in the Spotify app