Adwentyści Łódź

By Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

Jezus Jedyną Nadzieją! Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://www.lodz.adwent.pl #kazania #chrześcijaństwo #pismoświęte Zbór Łódź - Widzew ul. Kopcińskiego 67 90-032 Łódź

 1. 1.
  Wezwanie, by przyjść i pójść (1 list do Tymoteusza 4, 12-13) - pastor Grzegorz Korczyc - kazanie
  33:00
 2. 2.
  (Nie)doskonały Kościół (List do Hebrajczyków 12,1-2) - pastor Tytus Gudzowski - kazanie
  45:23
 3. 3.
  Granice wytrzymałości (Ewangelia Mateusza 25, 31.34-35) - pastor Andrzej Siciński - kazanie
  1:11:01
 4. 4.
  Ciało Chrystusa (1 list do Koryntian 11,29) - pastor Konrad Pasikowski - kazanie
  29:58
 5. 5.
  Dawid niczym Chrystus (1 księga Samuela 26, 7-11) - Łukasz Romanowski - kazanie
  46:24
 6. 6.
  W czasie deszczu dzieci się nudzą (Księga Przysłów 22,6) - pastor Jacek Matter - kazanie
  45:50
 7. 7.
  Bohaterka wiary (Objawienie św. Jana 3,5) - Dawid Polok - kazanie
  41:19
 8. 8.
  Nie bój się, tylko wierz (Ewangelia Marka 5,36) - pastor Konrad Pasikowski - kazanie
  32:38
 1. 9.
  Człowiek, który wstydził się Jezusa (Ewangelia Jana 3, 1-2) - pastor Jarosław Dzięgielewski - kazanie
  34:55
 2. 10.
  Podnieście głowy wasze (Psalm 91,1-4) - pastor Piotr Heród - kazanie
  55:34
 3. 11.
  Naucz nas liczyć nasze dni (Psalm 90, 12-14) - Zbigniew Makarewicz - kazanie
  37:20
 4. 12.
  Lek na lęk (1 list Jana 4,18) - Konrad Pasikowski - kazanie
  29:05
 5. 13.
  Spotkanie, rozpoznanie i poznanie Jezusa (Ewangelia Jana 17,3) - Władysław Kosowski - kazanie
  38:04
 6. 14.
  Cuda są przed nami (Ewangelia Łukasza 18,27) - Roman Chalupka - kazanie
  34:04
 7. 15.
  Nawrócenie (Ewangelia Mateusza 7,7) - Marek Micyk - kazanie
  59:15
 8. 16.
  Ulubiony grzech mojego Kościoła (1 list do Koryntian 8,1b (BE)) - Konrad Pasikowski - kazanie
  39:55
 9. 17.
  Kamień u szyi, ucięta ręka, wyłupione oko (Ewangelia Mateusza 18, 6.14.11) Marek Rakowski - kazanie
  50:30
 10. 18.
  Jak wąska jest wąska droga? (Ewangelia Mateusza 7,14) - Marek Micyk - kazanie
  34:00
 11. 19.
  Jezus Chrystus - wczoraj, dziś i jutro (List do Hebrajczyków 13,8) - Konrad Pasikowski - kazanie
  41:26
 12. 20.
  Strzeż swojego stada (Księga Przysłów 27, 23) - Remigiusz Krok - kazanie
  41:04
 13. 21.
  Gdy modlitwa nie daje nic (Psalm 31, 25) - Łukasz Romanowski - kazanie
  38:24
 14. 22.
  W lewo, w prawo, a może środkiem? (Księga Przysłów 19, 23) - Grzegorz Korczyc - kazanie
  32:14
 15. 23.
  Naglące problemy Kościoła (List do Efezjan 3, 16-19) - Piotr Heród - kazanie
  46:51
 16. 24.
  Bóg ma dla Ciebie plan (List do Efezjan 3, 8-9) - Marek Rakowski - kazanie
  46:37
 17. 25.
  Bardzo dobre kazanie (Ewangelia Jana 16, 14) - Konrad Pasikowski - kazanie
  35:40
 18. 26.
  Napisano: Kobiecie nauczać nie pozwalam (1 list do Koryntian 14, 34) - Marek Micyk - kazanie
  36:29
 19. 27.
  Dysonans poznawczy (Ewangelia Jana 14, 6) - Adam Grześkowiak - kazanie
  46:07
 20. 28.
  Dobrodziejstwo Prawdy (Ewangelia Jana 14,6) - Jacek Matter - kazanie
  43:02
 21. 29.
  Trzeci poziom życia duchowego (List do Hebrajczyków 10, 24-29) - Mariusz Maikowski - kazanie
  54:40
 22. 30.
  Najpiękniejsza perła (Ewangelia Mateusza 13, 45-46) - Zbigniew Makarewicz - kazanie
  40:06
 23. 31.
  W szponach zwiedzenia (Ewangelia Jana 8, 44) - Łukasz Romanowski - kazanie
  52:27
 24. 32.
  Mój urażony "majestat" (Księga Izajasza 6,8) - Marek Micyk - kazanie
  8:24
 25. 33.
  Zawsze jest jakieś rozwiązanie (List do Efezjan 3,20) - Marek Micyk - kazanie
  41:26
 26. 34.
  Nie znam Cię! (Ewangelia Mateusza 7, 21-23) - Ryszard Jankowski - kazanie
  40:40
 27. 35.
  Dzieci, młodzieńcy, ojcowie - o dorastaniu wierzących (1 Jana 2, 12-13) - Piotr Bylina - kazanie
  40:01
 28. 36.
  Patrząc w przód (kazanie noworoczne) - Konrad Pasikowski
  13:47
 29. 37.
  Patrząc wstecz (kazanie noworoczne) - Mariusz Maikowski
  11:30
 30. 38.
  Reformacja dziś, czyli upadły protestantyzm (kazanie) - Katarzyna Lewkowicz-Siejka
  40:20
 31. 39.
  "Wykonało się" - powrót Jezusa jako dokończenie planu zbawienia (kazanie) - Andrzej Siciński
  39:01
 32. 40.
  Ten, który jest najważniejszy (kazanie) - Piotr Stachurski
  38:13
 33. 41.
  Proroctwo księgi Daniela (kazanie) - Władysław Polok
  39:34
 34. 42.
  Zgrzeszyłem, a Bóg mi wybaczył (kazanie) - Mariusz Zaborowski
  38:37
 35. 43.
  Potrzeba dobrego szafarstwa (kazanie) - Władysław Kosowski
  47:42
 36. 44.
  Otwarte oczy (kazanie) - Mirosław Karauda
  31:02
 37. 45.
  Wszystko mam, niczego mi nie brak (kazanie) - Zbigniew Makarewicz
  26:55
 38. 46.
  Ostatki w kościele ostatków (kazanie) - Katarzyna Lewkowicz-Siejka
  37:46
 39. 47.
  Trwajcie we mnie (kazanie) - Mariusz Zaborowski
  27:55
 40. 48.
  Przekleństwo, które zamienia się w błogosławieństwo (kazanie) - Marek Micyk
  42:00
 41. 49.
  Ten, który oddał dla nas wszystko (kazanie) - Paweł Lazar
  30:41
 42. 50.
  Natrętna modlitwa (kazanie) - Wojciech Orzechowski
  32:20

Listen to Adwentyści Łódź now.

Listen to Adwentyści Łódź in full in the Spotify app