Hornopotočná 23

Trnavská univerzita v Trnave

Novinky a správy z Trnavskej univerzity v Trnave

Hornopotočná 23 - správy z Trnavskej univerzity (naša zvučka)
Trailer 12 sec

All Episodes

"Režim založený na komunistickej ideológii, ktorý rozhodoval o riadení štátu a osudoch občanov v bývalom Československu od 25. februára 1948 do 17. novembra 1989, bol nemorálny, protiprávny, odsúdeniahodný a smeroval k potlačeniu základných práv a slobôd." Týmito slovami sa začína zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu, ktorý bol prijatý ešte v roku 1996. Od Novembra 1989, keď padol komunizmus, sa tu narodila jedna, možno už aj dve nové generácie ľudí, ktorí tento režim nikdy nezažili a možno nemusia celkom rozumieť, o čom hovorí spomínaný zákon. Preto sa dnešné vydanie podcastu Hornopotočná 23 bude venovať naším nedávnym dejinám a zvlášť aj 17. novembru 1989. Hosťom je historik Pavol Jakubčin z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.

Nov 16

45 min 27 sec

Ak príde Martin na bielom koni, metelica metelicu honí. Na svätého Martina drž sa, synku, komína. Na Martina medveď líha. To je iba niekoľko z pranostík, ktoré sa spájajú so svätým Martinom. 11. novembra si pripomíname svätca žijúceho v 4. storočí. S Martinom sa najčastejšie spája epizóda, ako počas cesty na koni stretol žobráka. Nemal mu čo dať, tak sa podelil o polovicu svojho plášťa. Tak sa aj znázorňuje – na koni, s vojenským plášťom a niekedy aj s husou. Keď si budete pochutnávať na martinskej husi, môžete si spomenúť na iný príbeh, ako ľudia prosili Martina, aby sa stal novým biskupom vo francúzskom meste Tours. On to však nechcel – a tak sa ukryl medzi husami. Ich gagotanie ho prezradilo – a Martin voľky-nevoľky sa musel stať biskupom. Životu svätého Martina sa venuje aj teológ prof. Miloš Lichner SJ, ktorý pôsobí ako prorektor Trnavskej univerzity. Pred dvoma rokmi vydal monografiu Život svätého Martina z Tours, v ktorej predstavil prvý slovenský preklad diela Vita Martini od Sulpicia Severa. S naším popredným odborníkom sa zhovárala Barbora Likavská. A z pranostík si povedzme ešte jednu. Uvidíme, či sa potvrdí aj v tomto roku: Keď na Martina list zo stromu neopadol, môžeme čakať tuhú zimu.

Nov 10

15 min 57 sec

🎨S Adriánom Kobetičom sme sa výborne porozprávali nielen o umení, kde je doma, ale aj o Trnave - tej historickej i súčasnej - a tiež o Trnavskej univerzite. Adrián pôsobí ako doktorand na katedre dejín a teórie umenia 🖼️ na filozofickej fakulte a tiež od leta 2021 začal pracovať ako mestský kurátor v Trnave. S Adriánom sme si zaspomínali na to, ako on režisérsky a autorsky prispel k oslavám 25. výročia obnovenia Trnavskej univerzity (2016), tu si môžete pozrieť scény (divadelného a pomyselného) boja poznania s nevedomosťou. Kto z nich vyhrá? CHCETE VIAC? 👉 V Trnave sa podarilo objaviť vzácnu pivnicu v podzemí, ktorú sa prvýkrát podarilo odkryť po viac ako sto rokoch. Bol pri tom aj náš absolvent a doktorand na filozofickej fakulte Adrián Kobetič: https://www.truni.sk/adrian-kobetic-vzacny-objav-v-trnave-po-100-rokoch 👉 Doktorand Adrián Kobetič sa stal historicky prvým mestským kurátorom mesta Trnava: https://www.truni.sk/doktorand-adrian-kobetic-sa-stal-historicky-prvym-mestskym-kuratorom-mesta-trnava 👉 Takto Adriána prevetrali súčasné členky Študentskej rady #TRUNI: https://www.truni.sk/news/ako-vznikla-studentska-rada-trnavskej-univerzity 👉 Naše ďalšie video: Prečo si vybrať Trnavskú univerzitu?  https://youtu.be/mlI-Wq274cc

Nov 1

1 hr 3 min

Dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave prof. Jaroslav Slaný uvažuje nad významom akademickej samosprávy vo svetle navrhovanej novely vysokoškolského zákona z dielne ministerstva školstva.   Prečo je podľa prof. Slaného dôležitá akademická samospráva?   Vysoké školy, hovorí, sú miestom bádania, vedeckého výskumu a hľadania pravdy. Na počiatku je mnohosť, pluralita perspektív. Potom pokračuje otvorená a demokratická diskusia, do ktorej nemôžu zasahovať záujmy politikov, oligarchov či priemyselníkov.  Rámec akademickej diskusie garantujú akademické slobody a akademická samospráva, ktorá je momentálne ohrozená návrhom novely zákona o vysokých školách.   🚶 Poďte a študujte na univerzite, ktorá je dieťaťom Novembra 1989: https://bit.ly/39WvC4P

Oct 27

1 min 36 sec

👉 Medzi úspešné absolventky Trnavskej univerzity patrí aj ⭐⭐⭐ Alexandra Miklášová ⭐⭐⭐ ktorá v roku 2009 založila Sashe.sk. Tento eshop a webstránku určite poznajú všetci tí, ktorí majú radi rozličné kreatívne výrobky. SAShE.sk je totiž projekt, ktorý sprostredkováva predaj ručne robených vecí ✂️ od šikovných dizajnérov, remeselníkov a výrobcov, ktorí fungujú na tomto webe ako samostatní predajcovia. So Sašou Miklášovou sa porozprávala naša fotografka a kolegyňa Barbora Likavská. ❓ Zaujímate sa o štúdium na #TRUNI? Navštívte www.truni.sk/uchadzac 

Oct 18

29 min 14 sec

Osobnosť jezuitu Miloša Lichnera netreba dvakrát predstavovať. Je to a katolícky kňaz, profesor, bývalý dekan teologickej fakulty, v súčasnosti prorektor Trnavskej univerzity pre vonkajšie vzťahy. Posledné dva roky až do augusta 2021 pôsobil ako prezident Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu. Prednedávnom mal možnosť osobne sa stretnúť s pápežom Františkom počas jeho návštevy na Slovensku. Aj týmto témam bude patriť aktuálny podcast Hornopotočná 23. Môžeme prezradiť, že náš dnešný hosť nedávno oslávil okrúhle životné jubileum, ku ktorému srdečne blahoželáme.

Sep 27

23 min 49 sec

Prvákom - a nielen nim - sa počas otvorenia nového akademického roka 2021/2022 prihovorila aj predsedníčka Študentskej rady Trnavskej univerzity Nicole Makóová. "Venujte sa svojim povinnostiam a rozvíjajte sa, pretože kedy, ak nie teraz? Milí prváci, vitajte, želám vám veľa úspechov a tvorivej zvedavosti!"

Sep 22

5 min 40 sec

Slávnostné otvorenie nového akademického roka pokračovalo v sále Marianum akademickou slávnosťou. Zúčastnili sa jej okrem akademickej obce aj predstavitelia spoločenského a politického života, zástupcovia mesta Trnava a Trnavského samosprávneho kraja. Zhromaždeniu sa osobne prihovoril rektor Trnavskej univerzity prof. René Bílik, ktorý pripomenul, že kvôli pandémii covid-19 sa neuskutočnilo mnoho akademických slávností a tá dnešná sa konala až po dvoch rokoch, naposledy to bolo na jeseň 2019. "Študenti, učitelia, vedecko-pedagogickí, vedecko-výskumní a umelecky tvoriaci pracovníci, taká je skladba akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave. Pripomína nám, že základom fungovania a existencie našej alma mater je neoddeliteľná symbióza vzdelávania, vedeckého výskumu aj umeleckej tvorby vo vybraných študijných programoch. Cez túto symbiózu sa nám odkrývajú naše výsady, totiž naše akademické slobody." Podľa rektora TRUNI R. Bílika nie je obsah vzdelávacej ponuky na vysokej škole daný zvonka, ale je vystavaný tvorivými pracovníkmi univerzity zvnútra. "Nie je úplne jedno, a to adresujem naším študentom, ktorú vysokú školu si pre svoje štúdium vyberú. Kvalita, o ktorej sa stále dookola hovorí, vyrastá zo schopnosti akademických pracovníkoch vysokej školy byť aj dobrými vedcami, aj dobrými učiteľmi a mať schopnosť prizvať a zainteresovať do vedeckého výskumu, do obsahu vzdelávacej ponuky i do hodnotenia tohto procesu aj svojich študentov. Základom úspešnej existencie akademickej obce je spoločný dialóg všetkých jej členov."

Sep 21

12 min 32 sec

🔥 Dnes sme začali nový akademický rok 2021/2022 🙏 Hlavným kazateľom na svätej omši Veni Sancte (odvodenej od spevu Veni Sancte Spiritus, teda Príď, Duchu Svätý) bol jezuita prof. Miloš Lichner, prorektor Trnavskej univerzity, ktorý sa pred týždňom stretol aj s pápežom Františkom počas jeho návštevy na Slovensku.  Téma Františkovej návštevy - ktorý ako pápež nesie titul pontifex, staviteľ mostov - nechýbala ani v slávnostnej homílii. "Svätý Otec k nám prišiel vo veľmi komplikovanom období, keď vidíme nielen okolo seba, ale aj v našich srdciach vykopané zákopy a deliacie čiary. Samozrejme, toto sa netýka len nášho malého Slovenska, tak zvyšku Európy aj ostatného sveta. Sme rozdelení politicky, nábožensky, "vakcinačne" a ešte všelijako inak. Čo nám teda tento rímsky staviteľ mostov môže povedať do týchto našich zákopov na začiatku akademického roka?" Prvým slovom, ktoré dominuje v pápežovom myslení a platí aj pre Trnavskú univerzitu, je dialóg, zdôraznil M. Lichner. Dialóg začína počúvaním toho druhého, aj počúvaním študentom. V našej spoločnosti existujú protiklady medzi liberálnym individualizmom a socialistickým kolektivizmom. Syntézu týchto dvoch protikladov nachádza pápež v slove solidarita. "Latinské sloveso solidare znamená posilňovať to, čo je slabé, toto je solidarita," uviedol M. Lichner. Slová a gestá Sv. Otca sa pre nás stali obrazom toho, ako sa on dáva osvietiť Božím slovom, pripomenul kazateľ, ktorý sa venoval aj otázke slobody. "Boh je slobodný, pretože vždy chce konať iba dobro. Stávame sa slobodnými od našej neprávosti v našom srdci, aby sme solidárne a v dialógu pomáhali iným stávať sa skutočne evanjeliovo slobodnými. A tu sa spája naše poslanie hovoriť pravdu s naším životom."

Sep 20

14 min 14 sec

🎓  Všetko, čo chceš vedieť o Trnavskej univerzite   Vyberáš si vysokú školu a možno sa pýtaš: Čo ma tam čaká? 🤷‍♀️ Kto budú moji spolužiaci? 🧑‍🎓 Kto ma bude učiť? 👩‍🏫 Ako sa budem cítiť nielen na univerzite, ale aj v Trnave? ☕ Má vôbec zmysel študovať na vysokej škole? ... Určite máš mnoho otáznikov.❓ Je to úplne v poriadku!   Preto sme pre teba pripravili video, v ktorom ťa chceme ubezpečiť, že ak si vyberieš #TRUNI, rozhodneš sa správne. 👍👍👍 Tvoja veľká budúcnosť sa začína v Malom Ríme na Trnavskej univerzite.  ✅ Podaj si prihlášku na Trnavskú univerzitu ešte dnes: https://bit.ly/39WvC4P  ✅ Všetky potrebné informácie pre uchádzačov nájdeš tu: https://www.truni.sk/uchadzac✅ Prezentáciu jednotlivých fakúlt z virtuálneho Týždňa otvorených dverí 2021 ti ponúkame tu: https://bit.ly/39ulDDO  ✅ Pozri si nás ešte bližšie: https://unsplash.com/@trnavskauni✅ Prihláste sa na odber nášho newslettra: http://eepurl.com/hthJDj Pôvodne sme zverejnili 1. marca 2021. Dostupné aj ako video tu: https://youtu.be/Q7_GJfhtgHM

Sep 15

3 min 33 sec

Na Trnavskej univerzite vrcholia prípravy na nový akademický rok. Čím bude iný? Bude sa učiť prezenčne? Na tieto otázky odpovedá rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. René Bílik. V rozhovore sa dozviete ❓ ako začne nový akademický rok na Trnavskej univerzite ❓ ako prebehne nový akademický rok na TRUNI ❓ či sa môže stať, že bude výučba len dištančnou formou ❓ ako budú otvorené a funkčné internáty ❓ čím bude iný tento prichádzajúci nový akademický rok ❓ či sú aj nejaké novinky, ktoré chystá #TRUNI v tomto akademickom roku? NEXT? Očakávania študentov v akademickom roku 2020/2021 sa naplnili: https://www.truni.sk/news/ocakavania-studentov-v-akademickom-roku-20202021-sa-naplnili Našim spoločným záujmom je maximum kontaktného vyučovania: https://www.truni.sk/news/nasim-spolocnym-zaujmom-je-maximum-kontaktneho-vyucovania

Sep 13

10 min 35 sec

Keďže aj záver akademického roka 2020/2021 je poznačený pandémiou a aj záver semestra prebieha online, nekoná sa ani ďakovná bohoslužba Te Deum, ktorá bola naplánovaná na stredu 12. mája 2021.   Preto vám prinášame duchovný príhovor Mgr. Vlastimila Dufku SJ, SL.D, vedúceho Katedry pastorálnej teológie, liturgiky a kánonického práva Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.   "Pandémia nás naučila, že naše vzdelávanie sa musí týkať aj formácie srdca a životných postojov," pripomína páter V. Dufka. "Je tu Kniha života, ktorá nás učí o našej vzájomnej spolupatričnosti, o našej príbuznosti. O tom, že chudobní, znevýhodnení alebo ľudia na okraji sú súčasťou našej rodiny a že nám nemôžu byť ľahostajní." Pôvodne vyšlo 12. mája 2021

Sep 10

5 min 28 sec

Už tento týždeň zavíta na návštevu Slovenska hlava Katolíckej cirkvi. Pápež František je aj jezuita, a tak do svojho programu zakomponoval aj návštevu svojich spolubratov v Bratislave, kam patria aj mnohí pátri pôsobiaci na Trnavskej univerzite. Jedným z nich je aj docent Jozef Kyselica z teologickej fakulty. Aj týmto spôsobom vám prinášame jeho úvahu, v ktorej sa zamýšľa nad spojitosťami medzi myšlienkami pápeža Františka s intelektuálnym apoštolátom jezuitskej rehole a programom Trnavskej univerzity. Len pripomíname, že Svätý Otec príde na Slovensku už v nedeľu a ostane tu do stredy 15. septembra, keď bude slúžiť slávnostnú svätú omšu v Šaštíne. Celé zamyslenie nájdete tu: https://www.truni.sk/news/s-nadejou-ocakavame-navstevu-papeza-frantiska  NEXT? Lingua Latina, lingua Franca 🌐 Bez latinčiny sa nedá hovoriť o historickej Trnavskej univerzite: https://open.spotify.com/episode/3J1BO7FMmfdMyTuOSR2Gsr?si=9f5edf0e77384085 Použitá hudba: "A Very Brady Special" Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Sep 6

7 min 29 sec

V roku 2020 sme si pripomenuli 385 rokov od založenia našej predchodkyne, historickej Trnavskej univerzity. O tomto výročí sa zhovárame s doc. Mgr. Erikou Juríkovou, PhD., vedúcou Katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave: http://ff.truni.sk/katedra-klasickych-jazykov Pôvodne sme tento rozhovor zverejnili 15. decembra 2020

Aug 30

27 min 13 sec

☑️ #Pandémia nového ochorenia #covid-19 zasiahla do našich 🌱 životov viac, ako by sme si to boli priali. Predstavuje riziko pre naše nielen telesné, ale aj duševné #zdravie – a o tom sa chceme zhovárať s docentom Ondrejom Botekom z katedry sociálnej práce fakulty zdravotníctva 🧑‍⚕️ a sociálnej práce na Trnavskej univerzite, ktorý pôsobí aj v privátnej praxi ako #psychoterapeut. Viacero rokov prežil v Kambodži ako sociálny pracovník. V roku 2018 sa stal členom Royal Society of Arts v Londýne. V rozhovore sa dozviete, či sa dá očkovať aj duša, akú veľkú pozornosť vlastne treba venovať korone a či budeme po tejto kríze opäť o trochu lepší.   🙏 "#Vďačnosť  je schopnosť, ktorá prináša radosť, nádej, spokojnosť so životom a nedovoľuje upadnúť do bezvýchodiskovosti," napísala psychologička a prodekanka filozofickej fakulty Mária Dědová.  https://www.truni.sk/news/vdacnost-ak... S tým súhlasí aj odborník na sociálnu prácu a psychoterapeut Ondrej #Botek, ktorý v našom interview upozorňuje, aby sa "#korona" nestala stredobodom našej pozornosti. "Čím viacej budeme centrovať svoju pozornosť na pandémiu a prípadne ešte viac na negatíva tej pandémie, tak si nebudeme všímať maličkosti, a tým bude oveľa ťažšie prežívať vďačnosť za drobné zázraky." Je preňho dôležité, či sa naučíme efektívne fungovať napriek tejto súčasnej situácii. "To, že od začiatku nevyhrávame, neznamená, že sa nevieme popasovať. Je prirodzené, že hľadáme spôsoby, ako najlepšie reagovať." Pôvodne sme tento príspevok zverejnili 19. januára 2021

Aug 23

46 min 54 sec

V dňoch 26. - 30. 7. sa v Iži stretli archeológovia z Katedry klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (Mgr. Miroslava Daňová, PhD.) a Archeologického ústavu SAV (PhDr. Klaudia Daňová, PhD., PhDr. Ján Rajtár, CSc., Mgr. Petra Dragonidesová), aby pokračovali vo výskume Dunaja v priestore pred rímskym kastelom. Prieskum podporila aj Polícia SR (poriečne oddelenie), ktorá poskytla logistickú podporu a akcie sa zúčastnili aj policajní potápači a potápačky. Všetky ponory a metodika dokumentácie vo vode sa realizovali pod dohľadom potápačských inštruktorov z tímu AKITO diving, ktorí poskytli aj časť logistického vybavenia. Počas výskumu sme výskumníci opierali o informácie a sonarové snímky získané z predchádzajúcej sezóny vďaka spolupráci s Ing. Valentínom Sočuvkom (Ústav hydrológie SAV) a Mgr. Michalom Hoffmanom (GEOTEST - Mgr. Michal Hoffmann). Prelomový moment pre ďalší výskum priniesla v sezóne 2021 batymetria dunajského dna, ktorú realizovala spoločnosť Helicop s r.o. Vďaka podrobnejšej dokumentácii a širšiemu záberu územia (2 km) bolo možné identifikovať štruktúry, ktoré sa objavujú v línii presne oproti južnej bráne do rímskeho kastela a smerujú na opačnú stranu. Jedným z cieľov bolo získanie čo najväčšieho množstva informácií pomocou sonarových prieskumov (tvar, rozmer) aj ponorov (fotodokumentácia, meranie, odoberanie vzoriek). Vzhľadom na vysokú hladinu Dunaja, viditeľnosť iba 0-20 cm a silný prúd sa výskumníci nakoniec sústredili len na sonarové prieskumy a merania. Potápanie a dokumentácia vo vode sa preto zamerali na oblasť iných štruktúr v blízkosti breh rieky. Doplňujúce merania potvrdili, že ide o štruktúry pripomínajúce piliere rímskych mostov ako ich poznáme z iných častí Dunaja alebo Rýna. Viac podrobností prinesie až prieskum na dne Dunaja, keď archeológovia budú môcť odobrať vzorky a lepšie zdokumentovať materiál a prípadné konštrukčné prvky. ✅ Správa z katedry: http://ff.truni.sk/oznamy/objavili-sme-piliere-mosta-v-dunaji  ✅ Katedra klasickej archeológie: http://ff.truni.sk/katedra-klasickej-archeologie ✅ Reportáž TV JOJ: https://www.facebook.com/watch/?v=2059114170911320&t=1  ✅ Študuj u nás: https://www.truni.sk/uchadzac

Aug 18

31 min 13 sec

Mário Schwarz pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.   Vo svojom príhovore - nielen pre akademickú obec Trnavskej univerzity - hovorí o troch faktoroch, ako zvládať záťaž. Sú to 1. zrozumiteľnosť situácie, 2. zmysluplnosť boja a 3. vnímanie, že úloha je zvládnuteľná.   "Ako to máme my? Rozumieme tejto situácii? Je pre nás zrozumiteľná? Bojujeme zmysluplne? Vnímame, že úlohy zvládneme? Na tieto otázky si musí odpovedať každý z nás sám," tvrdí aj v čase pandémie psychológ Mário Schwarz.   Vypočujte si povzbudenie od nášho odborníka na logoterapiu, psychologické poradenstvo a mediáciu. Katedra psychológie: http://ff.truni.sk/katedra-psychologie Relácia pôvodne vyšla na sieťach #TRUNI 11. novembra 2020

Aug 16

4 min 19 sec

🦠 Covid-19, covid-20, covid-21. „Korona“ do Vianoc 2020 nezmizla a je s nami aj v novom roku 2021. Okrem ďalších kôl plošného testovania sa prioritou stáva aj plošné očkovanie 💉 Keď príde na rad, zaočkovať sa dá aj prorektor Trnavskej univerzity doc. Marek Majdan, PhD., ktorý vlani založil Inštitút pre globálne zdravie a epidemiológiu. Prinášame vám aktuálny rozhovor s naším popredným odborníkom k aktuálnej epidemiologickej situácii, ale aj o očkovaní, superšírení koronavírusu a svetle na konci tunela. Relácia bola pôvodne odvysielaná na kanáloch TRUNI 13. januára 2021

Aug 9

44 min 21 sec

⚠️ Varovanie na začiatok: Nie je to pre každého :-)   🎙️ K podcastu Vražedné psyché ho priviedol koronavírus. "Nebolo čo robiť,“ s úsmevom odpovedá Richard Mažonas. Študent práva na Trnavskej univerzite prepája forenzné vedy so súdnym znalectvom.   🎧 V podcaste Vražedné psyché okrem literárneho spracovania sériových vrážd ponúka najmä rozhovor s odborníkom v oblasti psychiatrie, sexuológie a toxikománie MUDr. Svetozárom Drobom, svojím starým otcom. „Snažím sa takto priučiť forenzným vedám a hodnotu vidím aj v tom, že to približujeme našim poslucháčom.“  ❓ Čo sa dozviete v našom rozhovore o podcaste Vražedné psyché?  🚨 Je vôbec možné nahliadnuť do mysle vraha?  🚨 Čo zločincov vedie k páchaniu trestných činov? 🚨 Ako veľmi je dôležitá úloha súdneho znalca-psychiatra pri objasňovaní kriminality a pri súdnom pojednávaní? 🚨 Ako sa na človeku prejaví to, keď sa deň čo deň stretáva s brutálnymi vraždami? 🚨 Dokáže ešte niečo prekvapiť súdneho znalca po 57 rokoch praxe? 🚨 O čom Richard sníva a kým by sa chcel stať? 🚨 Prečo sa Richard rozhodol pre štúdium práva na Trnavskej univerzite? Odporúča študovať na TRUNI aj súčasným stredoškolákom? 🚨 Sú naši zločinci svetoví? 🚨 Číta Richard detektívky?   Vedel si, že si môžeš podať prihlášku na Trnavskú univerzitu, napríklad na právo? (Zvlášť, ak ťa baví aj kriminológia alebo kriminalistika.) 👉 Rozhodni sa pre štúdium na TRUNI ešte dnes: bit.ly/39WvC4P 👍 Tvoja veľká budúcnosť sa začína v Malom Ríme na Trnavskej univerzite!  ☑️ Prihláste sa na odber nášho newslettra: http://eepurl.com/hthJDj  Fanpage podcastu Vražedné psyché: https://www.instagram.com/vrazedne_ps...Počúvaj na Spotify: https://open.spotify.com/show/35oUyGt...Produkcia podcastu Vražedné psyché: https://www.instagram.com/zapoofficial/ Zaujalo vás štúdium práva? Poďte do Trnavy: http://iuridica.truni.sk/informacie/informacie-pre-uchadzacov

Aug 2

42 min 38 sec

Skúšame niečo nové a pokúsime sa vám priniesť zvuky, správy, rozhovory a informácie z Trnavskej univerzity v Trnave  Viac o nás tu: https://www.truni.sk/uchadzac

Jul 26

12 sec