Leve het Onderwijs

Jan Jaap Hubeek

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Deze bestuurders delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het Onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. In deze podcast-serie beluisteren we de verhalen van deze bestuurders en onderzoekers.

Voor meer informatie: https://levehetonderwijs.nl/

All Episodes

In deze aflevering is Hans Fuchs te gast. Hans Fuchs is Directeur-bestuurder bij Openbare basisscholen Helmond (OBSH) en vanaf het begin nauw betrokken bij de beweging Leve het Onderwijs. Hans heeft een brede en culturele blik op ons onderwijs. Beluister zijn perspectief over de beweging 'van controle naar vertrouwen'.

Jun 13

29 min 21 sec

In deze aflevering is Frédérique Six te gast. Frédérique is universitair hoofddocent bij de afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie. Als vertrouwensexpert weet Frederique de vertaling van theorie naar praktijk te maken. Frédérique onderzoekt publieke governance vraagstukken met speciale aandacht voor governance die vertrouwen bouwt (de relatie tussen vertrouwen en beheersing). Naast wetenschappelijk onderzoek verzorgt Frédérique onderwijs over deze thema’s. Zie met name de opleiding voor professionals https://fsw.vu.nl/nl/opleidingen/opleidingen-voor-professionals/opleidingen-en-cursussen/SOG/sturenvanuitvertrouwen/index.aspx (Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen) van de VU School of Governance. Vanuit haar eigen onderneming geeft Frédérique workshops, lezingen en masterclasses voor de praktijk en is zij beschikbaar voor adviesopdrachten. Per 1 oktober 2019 is Frédérique ook gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen bij het https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/govtrust/ (Antwerp Research Excellence Consortium Trust in Multi-Level Governance (GOVTRUST)) en vandaar werkt ze mee aan het H2020 project Trust in Governance and Regulation in Europe (TiGRE; 2020-2023). Als vertrouwensexpert weet Frederique de vertaling van theorie naar praktijk te maken. Meer informatie over Frédérique Six is te vinden op: https://frederiquesix.nl/

Apr 23

41 min 26 sec

In deze aflevering spreekt Jan Jaap Hubeek met Sytske Feenstra. Sytske is mede bestuurder van 25 basisscholen in de regio Kennemerland, Haarlemmermeer en Aalsmeer. Vanuit een achtergrond als pedagoog heeft Sytske Feenstra een aantal jaren gewerkt als onderwijsadviseur bij het Centrum voor Educatieve Dienstverlening in Rotterdam. Daarna heeft zij gewerkt als directielid van een aantal onderwijsbegeleidingsdiensten en in de jeugd-GGZ. Sinds 2010 werkt Sytske als bestuurder in het primair onderwijs. Kernwaarden hierbij zijn: leren en ontwikkelen. Het leren van kinderen, maar ook van onszelf als onderwijsprofessionals die werken voor en met kinderen. Sytske is vanaf het begin betrokken bij de beweging Leve het Onderwijs.

Oct 2020

27 min 15 sec

In gesprek met Rob Martens over de beweging “Leve het onderwijs’. “Leren heeft ruimte nodig, een innerlijke gedrevenheid,” zegt Rob in dit gesprek. Als evolutiepsycholoog heeft hij de diepste overtuiging dat kinderen willen leren. Prof. dr. Rob Martens is wetenschappelijk directeur van stichting NIVOZ en tevens hoogleraar bij het Welten-instituut van de Open Universiteit.

Oct 2020

33 min 46 sec

Hartger Wassink is zelfstandig onderwijsadviseur en -begeleider, met name op gebied van leiderschap, bestuur en toezicht én betrokken bij de beweging Leve het Onderwijs. Het bureau van Hartger heet ‘De Professionele Dialoog’. Hartger richt zich op het mogelijk maken van die dialoog in alle kringen van de organisatie. De dialoog is meer dan een ‘fijn gesprek’—sterker, stelt Hartger, het hoeft niet altijd een fijn gesprek te zijn. De dialoog draait erom, telkens opnieuw ruimte te maken voor (nieuwe) inzichten die ontstaan in uitwisseling tussen mensen. 

Oct 2020

33 min 46 sec

In deze aflevering spreekt Helma van der Hoorn over haar pedagogische opdracht, haar visie en leiderschap en over de grote transitie waarin het onderwijs momenteel zit. Het huidige onderwijssysteem werkt eigenlijk niet meer constateerde Helma voordat ze in 2012 als bestuursvoorzitter bij https://www.saks.nl/ (SaKS) aan de slag ging. Helma nam het initiarief tot https://levehetonderwijs.nl/ (Leve het onderwijs), een collectief van bestuurders en schoolleiders dat zich als ‘verschilmakers’ inspireert en ondersteunt.

Oct 2020

37 min 19 sec

Edith van Montfort is Collega van Bestuur bij SAAMscholen. Edith zit vol vrolijkheid en daadkracht. Zij wil ik vanuit diverse perspectieven staan voor mooi onderwijs! Edith wil professionals in het primaire proces inspireren en bovenal bevoorwaarden het beste in zichzelf waar te maken; opdat zij ertoe doen in het leren en leven van de lerenden! Edith is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het manifest Leve het Onderwijs en spreekt hier bevlogen over.

Jul 2020

24 min 15 sec

Robert Viëtor is directeur aan de faculteit Educatie aan de Hogeschool Leiden. "Het belangrijke pedagogische werk gaat niet over meten of controleren, het gaat om kinderen uitnodigen tot volwassenheid", stelt Robert Viëtor. Als lerarenopleider wil hij graag het manifest van Leve het Onderwijs versterken, om toekomstbestendige leerkrachten op te leiden voor het betekenisvolle werk in het onderwijs.

Jul 2020

21 min 49 sec

“Oog hebben voor de leer- en ontwikkelbehoeften van degene met wie je in gesprek bent, dat is de kerntaak van ons in het onderwijs”, zegt Directeur-bestuurder Maarten Stuifbergen. We spreken over de huidige ontwikkelingen binnen het onderwijs, de waarde van het Manifest 'Leve het Onderwijs' en hoe dit netwerk elkaar versterkt.

Jul 2020

25 min 1 sec

Jan Bransen, hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen én sinds 1 januari 2020 Academisch leider van het https://www.ru.nl/docenten/radboud-teaching-and-learning-centre/ (Radboud Teaching and Learning Centre) In deze podcast heeft Jan-Jaap Hubeek een gesprek met hoogleraar Jan Bransen over het belang van het manifest van de beweging Leve het Onderwijs! Jan zet uiteen waarom het onderdeel ‘vertrouwen’ zo belangrijk is en waarom onze mentaliteit moet veranderen. Vertrouwen moet een basishouding worden.

Jul 2020

33 min 32 sec