Torgpodden

Kommuntorget

Torgpodden handlar om det kommunala i livet. I varje avsnitt intervjuar Kommuntorgets Dan Lolax en intressant gäst och speglar olika sidor av den kommunala verksamheten på svenska i Finland. Senaste tiden har Torgpodden behandlat bland annat sport i kommunerna, gratis preventivmedel och förstås det nya regeringsprogrammet.

Avsnitten publiceras minst en gång i månaden.

All Episodes

Lärarnas ork tryter, men vad beror det på? Kan stressen förklaras med coronapandemin eller finns det mer strukturella problem? Läraren Markus Nylund från Norsen i Helsingfors, Oxhamns biträdande rektor Malin Höglund-Snellman och SFP:s riksdagsledamot Mikko Ollikainen diskuterar lärarnas situation.

Nov 16

39 min 15 sec

Frågan om kommunernas arbete för jämställdhet är extra aktuell efter Larsmos beslut om att inte underteckna en jämställdhetsdeklaration. Ann-Sofi Backgren, ordförande för jämställdhetsgruppen vid Österbottens förbund, Anita Westerholm, ordförande för Svenska kvinnoförbundet och SFP-politiker i Raseborg, och Kommunförbundets svenska direktör Ulf Stenman diskuterar varför arbetet för jämställdhet måste fortsätta.

Oct 21

42 min 1 sec

Camilla Sederholm, verksamhetsledare för Natur och miljö och SFP-politiker i Grankulla, Johan Kvarnström, riksdagsledamot för SDP, och Amanda Pasanen, fullmäktigeledamot för De gröna i Helsingfors, diskuterar klimatpolitik på nationell och kommunal nivå i Torgpodden.

Sep 29

44 min 19 sec

Dan Ekholm, ledarskribent på VBL, Susanna Ginman, ledarskribent på HBL och Minna Almark, reporter på Yle Västnyland, diskuterar förutsättningarna för den nya fullmäktigeperioden.

Aug 18

37 min 52 sec

Dan Koivulaakso (VF), Sofia Lönnroth (FI) och Siv Sandberg, forskare vid Åbo Akademi, plöjer genom resultatet i kommunalvalet. Vad betyder det för Helsingfors och landet i övrigt?

Jun 14

33 min 12 sec

Kommunikationsproffsen Sanna Sarelius, Kasper Ströman och Kristoffer Nöjd diskuterar framgångsrika och mindre framgånsgrika koncept när kommunerna marknadsför sig själva.

May 18

47 min 8 sec

Vilka är de ekonomiska utsikterna globalt, nationellt och i kommunerna när vi ser slutet på coronapandemin? SFP:s Joakim Strand, Swedbanks Heidi Schauman och Borgå stads Henrik Rainio diskuterar vem som lidit mest ekonomiskt av pandemin, hurdan ekonomisk politik som krävs av staten och kommunerna och vad kommuninvånarna kan göra för tillväxten.

Apr 20

43 min 33 sec

Grankullas stadsdirektör Christoffer Masar, Pargas social- och hälsovårdschef Miia Lindström och Vasas överläkare Heikki Kaukoranta diskuterar åtgärderna för att begränsa pandemin och vad kommuninvånarna kan hoppas på framöver.

Mar 9

52 min 44 sec

Kan kommunalvalet ordnas i vår? Vilka är de viktigaste frågorna? Anders Adlercreutz (SFP), Lotta Backlund (Saml) och Anette Karlsson (SDP) diskuterar kommunalvalet 2021.

Feb 23

35 min 14 sec

Förslaget om hur social- och hälsovården ska ordnas i Nyland är på utlåtanderunda. Kommunerna måste komma med konkreta förslag, och det är bråttom.

Jan 2020

25 min 26 sec

Redaktionschef Dan Lolax talar med stadstrafikchef Johanna Nyberg från Esbo om hur trafiken i Esbo kan göras smidigare och miljövänligare.

Oct 2019

19 min 31 sec

Kommuntorgets Dan Lolax intervjuar Juhana Vartiainen om den offentliga ekonomin idag.

Oct 2019

25 min 30 sec

Kommuntorgets Dan Lolax intervjuar Jaan Siitonen om projektet Språkambassadörerna. Idén med nätverket av språkambassadörer är att låta dem sprida sina egna berättelser och på så sätt inspirera andra att använda båda de inhemska språken.

Oct 2019

19 min 41 sec

Kommuntorgets Dan Lolax intervjuar Frida Gyllenberg. Frida är läkare vid Vanda stad och berättar för Kommuntorget om arbetet med familjeplanering och gratis preventivmedel.

Sep 2019

19 min 59 sec

Dan Lolax intervjuar forskaren Linnea Henriksson från Åbo Akademi. Läs artikeln: https://kommuntorget.fi/bildning-dagvard/torgpodden-irritation-fodde-avhandling-om-hur-uppdraget-fargar-asikten/

Sep 2019

23 min 2 sec

Isa-Maria Bergman, direktör vid Motiva för affärsområdet cirkulär ekonomi, om hur kommunerna kan upphandla hållbart. Dan Lolax intervjuar.

Jun 2019

19 min 48 sec

Vikarierande direktören i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt intervjuas av Dan Lolax.

Jun 2019

22 min 27 sec

Kustbanans framtid diskuterades på ett seminarium i Ode i Helsingfors 11.6. Medverkade gjorde bl.a. Johan Kvarnström (SDP) och Anders Adlercreutz (SFP).

Jun 2019

13 min 18 sec

Kommuntorgets Dan Lolax intervjuar Mats Brandt, stadsdirektör i Nykarleby. Läs intervjun här: https://kommuntorget.fi/social-och-halsovard/mats-brandt-i-torgpodden-valfriheten-ar-en-positiv-kraft-om-den-tyglas/

Jun 2019

19 min 3 sec

Kommuntorgets Dan Lolax intervjuar Ida Sulin, direktör vid Kommunförbundet. Läs intervjun här: https://kommuntorget.fi/politik-och-demokrati/ida-sulin-i-torgpodden-regeringens-kursandring-ar-viktig/

Jun 2019

18 min 32 sec

Professor Mikael Lindfelt, dekanus vid Åbo Akademi, diskuterar idrottens egenvärde och betydelse för kommunerna. Dan Lolax intervjuar. Läs intervjun här: https://kommuntorget.fi/kultur-och-fritid/kommunerna-ska-skapa-forutsattningar-for-idrotten/

May 2019

18 min 53 sec

Ekonomijournalisten Björn Sundell varnar för att kommunernas låntagande har växt till en bubbla. Sundell intervjuas av Dan Lolax. Du kan läsa artikeln med Björn Sundell på Kommuntorget.fi: https://kommuntorget.fi/ekonomi/kommunerna-skapar-en-bubbla/

May 2019

17 min 17 sec

Katri Gadd, universitetslärare vid Åbo universitet, intervjuas av Dan Lolax om de papperslösas situation och om varför städer och kommuner gör klokt i att ha en beredskapsplan för dem. Läs intervjun här: https://kommuntorget.fi/social-och-halsovard/forskare-i-torgpodden-kommunerna-ska-inte-blunda-for-de-papperslosa/

May 2019

19 min 8 sec