Na zdraví

Na zdraví

Nový český podcast o zdravotnictví určený nejen pro zdravotnickou veřejnost. Zabýváme se tématy, která hýbou českým zdravotnictvím. Od financování zdravotní péče v ČR, přes nové technologie a inovace v lékařství až po dostupnost zdravotní péče pro pacienty. Pohledem klíčových aktérů českého zdravotnictví se podíváme i na obecnější společenské otázky. Výzvy spojené se stárnutím populace, digitalizací či s dopady pandemie covid-19 nejen na české zdravotnictví. Našimi hosty nejsou jen lékaři a vědci, ale také ekonomové, právníci, pacienti, politici, novináři a představitelé farmaceutických firem.

Na zdraví!
Trailer 54 sec

All Episodes

07 – Pavel Pavlík – Na zdraví Pavel Pavlík – vystudoval obor ekonomiku a management na České zemědělské univerzitě. Do roku 2002 pracoval ve společnosti Danone a.s. jako vedoucí nákupu, od roku 2002 má vlastní firmu zabývající se velkoobchodem, spedicí a účetním poradenstvím. Od prosince 2016 je předsedou představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, nemocnice středočeského kraje. Je členem Finančního výboru zastupitelstva města Benešov.

Jan 7

27 min 2 sec

Ondřej Dostál – je absolventem Právnické fakulty UK v Praze, studoval též v Rakousku a díky Fulbrightově stipendiu též postgraduálně v USA. Autor četných publikací z oboru zdravotnického práva v ČR a v zahraničí. Vysokoškolský učitel, od roku 2003 činný na Univerzitě Karlově a na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, pravidelně přednáší pro zdravotníky, pacientská sdružení, pracovníky zdravotnického průmyslu a zdravotních pojišťoven. Odborně se zaměřuje především na regulaci systému zdravotního pojištění, úhrad za zdravotní péči, organizací zdravotnických zařízení a práva pojištěnců.

Oct 2020

26 min 49 sec

Roman Šmucler – přednosta Institutu Asklepion, stomatochirurg, předseda Společnosti estetické a laserové medicíny a prezident České stomatologické komory. Po absolutoriu v roce 1992 nastoupil na Stomatologickou kliniku 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde pracuje dodnes. Nyní je ve funkci vedoucího lékaře Centra fotonické medicíny. Dosud publikoval 60 původních a přehledových vědeckých sdělení. Byl spoluřešitelem 5 výzkumných projektů. Je školitelem postgraduálních studentů. Věnuje se popularizaci vědy, napsal 112 článků a podílí se na monografiích, televizních a rozhlasových odborných pořadech. Je autorem 152 přednášek z toho 59 v zahraničí. Jeho specializací je stomatochirurgie, estetická a laserová medicína.

Sep 2020

30 min 37 sec

David Erhart – lékař, chirurg a primář pověřený řízením Nemocnice Na Františku.

Sep 2020

25 min 19 sec

Jindřich Vobořil - původně vystudoval Teologickou fakultu ukončenou státnicemi z pedagogiky a teologie na Univerzitě J. E. Purkyně v Olomouci. S titulem Pg.Dip. absolvoval John Moores University v Liverpoolu na fakultě aplikované psychologie se zaměřením na oblast užívání drog a závislostí. Certifikát poradenské kvalifikace získal na Greenwich College, London University v Londýně. V roce 2006 mu byl udělen postgraduální certifikát systemické psychoterapie v Institutu systemické terapie v Praze. Patří mezi přední tuzemské odborníky na drogovou problematiku, což dokládá jeho více než dvacetiletá zkušenost s vedením a rozvojem zdravotnických a sociálních služeb a programů. Působil také jako národní protidrogový koordinátor a ředitel sekce protidrogové politiky a sekretariátu RVKPP.

Aug 2020

29 min 20 sec

František Vlček - vystudoval všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorské studium absolvoval na Univerzitě Palackého v Ústavu veřejného zdravotnictví – obor sociální lékařství. V letech 2004–2008 působil jako manažer kvality v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Od roku 2010 učí na 3. lékařské fakultě v Kabinetu veřejného zdravotnictví. Na pozici ředitele pro kvalitu, procesy a efektivitu figuruje v AKESO od konce roku 2018. Více než 15 let je členem Spojené akreditační komise.

Jul 2020

35 min 32 sec

Milan Malý - absolvent Právnické fakulty ZČU v Plzni, právo studoval i na univerzitách ve Velké Británii a Rusku. Kariéru zahájil v advokátních kancelářích Allen&Overy a White&Case. V roce 2008 založil společnost UNICAplasma. V roce 2016 spoluzaložil síť dárcovských center MOJEPLAZMA. Předsedá Sdružení pro plazmaferézu v ČR, jehož členy je osm společností provozujících 33 dárcovských center. V roce 2015 byl zvolen do vedení mezinárodní organizace PPTA, která sdružuje 750 dárcovských center v Severní Americe a Evropě.

Jul 2020

33 min 59 sec

Jan Klusáček je právník, konzultant a komentátor, který se zdravotnictví věnuje už přes 15 let. Prošel řadou pozic ve veřejném (ředitel kabinetu ministra, ředitel odboru legislativy, poradce ministra...) i soukromém sektoru (Deloitte, KPMG, Grant Thornton...). Nyní je na volné noze. Věnuje se poradenství, publikuje v řadě médií (Zdravotnický deník, Info.cz, Reflex, Pravý břeh...) a moderuje tento podcast.

Jul 2020

54 sec