Para-normaal of niet?

Thomas Woolthuis & Victor Chevallier @Praatkast

Para-normaal? Hoe werkt het? Bestaat het wel?

Iedereen heeft er wel een mening over. In de media worden vaak de sensatieverhalen breed uitgemeten, zoals destijds met Sylvia Millecam en haar behandeling door Jomanda. Maar wat is nu waar en wat niet?

07. Wat heeft Thomas voorspeld voor 2020?
Trailer 15 min 29 sec

All Episodes

Kun je jouw aura op foto zetten? Thomas vertelt Victor hoe aura's werken. En wat zijn aura's nou eigenlijk? Hoe ziet dat eruit?Uiteraard heeft Victor daar een mening over...Ook gaat Thomas uitleggen wat een 'Medium' nou daadwerklijk is. Dit hoor je allemaal in deze 11e en voorlopig de laatste aflevering van Para-normaal of niet?De show waarin 'ongelovige' Victor Chevallier kritische vragen stelt aan medium/paragnost Thomas Woolthuis . Bron: WIKIPEDIA | Gamma, CC BY-SA 3.0

Aug 19

19 min 59 sec

Iedereen kent wel de horrorfilms van geesten die een huis overnemen en de bewoners kwellen. Zijn dat geweldige fantasieën of zitten er ook waarheden in?Thomas is zelfs door een Woningbouwvereniging gevraagd om een heel blok huizen te reinigen, omdat bewoners daar rare dingen ervoeren. Maar hoe hoe reinig je een huis? En hoe merk je dat er negatieve energieën in je huis zijn?Thomas heeft wel eens enge ervaringen opgedaan bij het reinigen van een huis. Welke? Dat hoor je in deze tiende aflevering van Para-normaal of niet? waarin 'ongelovige' Victor Chevallier kritische vragen stelt aan medium/paragnost Thomas Woolthuis. Photo by Erik Müller on Unsplash Bron: GLOBAL CITIZEN

Jul 15

22 min 59 sec

In deze aflevering hebben we het over contact met overledenen, want dit onderwerp wil men altijd meer over weten. Er komen gelijk vragen op: Kan je overledenen oproepen? En hoe geven ze boodschappen door? Bestaan klopgeesten? Kan je deze ook uitdrijven? Heb je wel eens een Ouijabord gebruikt?Thomas vertelt over zijn ervaringen en hoe hij contact maakt met overledenen.Luister naar deze negende aflevering van Para-normaal of niet? waarin 'ongelovige' Victor Chevallier kritische vragen stelt aan medium/paragnost Thomas Woolthuis. Photo by Audrey Amaro on Unsplash Bron: GLOBAL CITIZEN

Jul 2

28 min 44 sec

Zijn gidsen en engelen niet gewoon verzinselen door godsdienstige stromingen? Thomas legt uit wat een gids - in zijn overtuiging - is; een ziel die niet meer reïncarneert maar als gids zielen gaat begeleiden. En hoe communiceert Thomas dan met ze? Thomas vertelt in deze podcast uitgebreid hoe dit bij hem werkt. Luister naar deze achtste aflevering van Para-normaal of niet? waarin 'ongelovige' Victor Chevallier kritische vragen stelt aan medium/paragnost Thomas Woolthuis. Bron: GLOBAL CITIZEN

Jun 18

32 min 6 sec

De gave om te kunnen voorspellen wordt ook wel helderziendheid genoemd. Het voorspellen van gebeurtenissen die zich op een andere plaats of in een andere tijd hebben voorgedaan of nog gaan voordoen. Thomas gaat in op zijn voorspellingen voor 2020, gepubliceerd in December 2019. Wat is daarvan uitgekomen? En is dat te weerleggen of niet? Zoals het niet doorgaan van de Formule 1 en de Covid19 pandemie. Luister naar deze zevende aflevering van Para-normaal of niet? waarin 'ongelovige' Victor Chevallier kritische vragen stelt aan medium/paragnost Thomas Woolthuis. VORIGE AFLEVERING VOLGENDE AFLEVERING https://youtu.be/2OgsKd7TP5A

Apr 15

15 min 29 sec

De gave om te kunnen voorspellen wordt ook wel helderziendheid genoemd. Het voorspellen van gebeurtenissen die zich op een andere plaats of in een andere tijd hebben voorgedaan of nog gaan voordoen. Wat is het verschil tussen een medium en een paragnost? Thomas legt dit uit. Welke voorspellingen doet Thomas? En wat is daarvan uitgekomen? Hij wordt uitgenodigd door verschillende radiostations en door de bladen om voorspellingen te doen over uiteenlopende zaken. Thomas is ook de enige paragnost in Europa die de pandemie voorspelt had. Er is ook een boek verschenen over zijn voorspellingen 'Paranormale voorspellingen'. Helaas is deze al uitverkocht, maar er wordt gekeken naar een 2e druk. Luister naar deze zesde aflevering van Para-normaal of niet? waarin 'ongelovige' Victor Chevallier kritische vragen stelt aan medium/paragnost Thomas Woolthuis VORIGE AFLEVERING VOLGENDE AFLEVERING

Mar 19

19 min 16 sec

Nogmaals terug komend op psychometrie, wanneer is iets bewezen? Thomas vertelt over zijn experiment met een hoogleraar Joop Burgerhout een groep van 10 studenten psychologie bij de Hogeschool Leiden. En 10 studenten die de cursus Intuïtieve ontwikkeling hebben gevolgd bij Thomas. Allemaal kregen zij een dichte envelop met daarin een foto van Mahatma Gandhi.Vooraf kregen zij dezelfde meditatie van Thomas en daarna 20 vragen om te beantwoorden. Wat kwam daaruit? Viola Holt heeft ook verhalen. Één daarvan was bij Harmonica een vereniging van spiritisten. Iemand gaf een bloemengroet door aan Viola terwijl ze als journalist aanwezig was voor de Paravisie. Ze vertelt erover en wat ervan waar bleek te zijn. Luister naar deze vijfde aflevering van Para-normaal of niet? waarin 'ongelovige' Victor Chevallier kritische vragen stelt aan medium/paragnost Thomas Woolthuis. VORIGE AFLEVERING VOLGENDE AFLEVERING A2FP81 Rare studio photograph of Mahatma Gandhi taken in London England UK at the request of Lord Irwin 1931

Feb 19

21 min 6 sec

Numerologie houdt zich bezig met enerzijds esoterische, symbolische aspecten van getallen, en anderzijds met bredere interpretaties van getallensymboliek. Vertaald betekent numerologie 'kennis der getallen'. Kan je numerologie gebruiken om in de toekomst te kijken en beslissingen daarop maken? Stel dat bij de aankoop van je huis het huisnummer ‘niet goed’ voelt, laat je de aankoop dan aan je voorbij gaan? En wat heeft de stelling van Phytagoras hiermee te maken? Luister naar deze vierde aflevering van Para-normaal of niet? waarin 'ongelovige' Victor Chevallier kritische vragen stelt aan medium/paragnost Thomas Woolthuis. VORIGE AFLEVERING VOLGENDE AFLEVERING

Jan 15

22 min 36 sec

Reiki is helende levensenergie. Hoe wordt dit gebruikt? Als ouder leg je al snel je hand op de zere plek van je kind. Heb je zelf pijn, doe je dit ook automatisch. Zit hier toch meer achter dan wij denken of is het rationeel te verklaren? Luister naar deze derde aflevering van Para-normaal of niet? waarin 'ongelovige' Victor Chevallier kritische vragen stelt aan medium/paragnost Thomas Woolthuis. Viola Holt schuift ook nog even aan in deze podcast over Reiki afstandsbehandelingen. Een fysiek component is niet noodzakelijk. VORIGE AFLEVERING VOLGENDE AFLEVERING

Dec 2020

20 min 3 sec

Psychometrie is het ‘lezen’ van foto’s of voorwerpen. Alles is energie en deze energie pikt iemand op zonder dit te zien en zonder zijn ratio erbij te gebruiken.  Kan iemand al dingen opmaken vanuit kenmerken van de persoon op de foto of uit de reactie van de persoon, zonder dat deze helderziend is? Is het geven van een reading niet gewoon een psychologisch spelletje? Thomas geeft Victor een korte reading. Wat klopt daarvan? Luister naar deze tweede aflevering van Para-normaal of niet? VORIGE AFLEVERING VOLGENDE AFLEVERING

Dec 2020

16 min 49 sec

Wanneer ben je helderziend, heldervoelend en helderhorend? In Wikipedia staat het volgende: Helderziendheid of clairvoyance verwijst naar het vermogen dat iemand zou bezitten om op buitenzintuiglijke wijze beelden te zien van gebeurtenissen die zich op een andere plaats of in een andere tijd voordoen. Kan iedereen dit? Is dat niet gewoon een sterke intuïtie of het kunnen ‘lezen’ van lichaamstaal? Thomas Woolthuis geeft een voorbeeld van helderziendheid en 'ongelovige' Victor Chevallier analyseert dit.  Luister naar deze eerste aflevering van Para-normaal of niet? VOLGENDE AFLEVERING Photo by Daniil Kuželev on Unsplash

Nov 2020

26 min 20 sec