църква Приятели

By Sofia Church

Църква Приятели е християнска, семейно ориентирана църква, съставена от хора с различен произход и история, но с една обща цел – да бъдем истински последователи на Исус Христос. Копнежът ни е колкото се може повече хора да преживеят освобождаващата сила на вярата в Бога. В Божието присъствие с проповеди от църква Приятели. Растежът е винаги преднамерен. Абонирай се и дай начало своя растеж, където и да си. Научи повече за нас на https://sofia.church

 1. 1.
  В долината на мрачната сянка - п-р Людмил Арсов
  40:31
 2. 2.
  Изграждай живота си върху важните неща - библейско изучаване
  58:56
 3. 3.
  Пътят на Христовия ученик - п-р Людмил Арсов
  45:18
 4. 4.
  150 години от превода на Библията на български език - п-р Венцислав Стойков
  1:10:10
 5. 5.
  Исус се грижи - д-р Урс Шмидт
  40:32
 6. 6.
  Какво търси Бог в човека? - п-р Людмил Арсов
  42:04
 7. 7.
  На кого подражаваш? - п-р Людмил Арсов
  43:56
 8. 8.
  Приготви се да посрещнеш своя Бог - п-р Людмил Арсов, църква Приятели
  48:23
 1. 9.
  Божието благовремие - Веселин Димов, църква Приятели
  44:17
 2. 10.
  Дарбите на Святия Дух в църквата - д-р Таня Петрова, църква Приятели
  50:01
 3. 11.
  Божието послание за теб - п-р Людмил Арсов
  49:18
 4. 12.
  Християните и съвремнната култура - църква Прители
  42:53
 5. 13.
  Християнството ребрандирано - Александра Туртова
  47:24
 6. 14.
  Колко скъп си ти? - църква Приятели
  56:13
 7. 15.
  Немощта може да бъде сила - църква Приятели
  40:34
 8. 16.
  Водителството на Святия Дух - п-р Иван Минчев, църква Приятели
  42:11
 9. 17.
  Изпълването с Духа и резултатите от него в живота на християнина
  1:00:33
 10. 18.
  Как да очакваме Петдесятница - д-р Таня Петрова, църква Приятели
  36:00
 11. 19.
  Историята на лозата - библейско изучаване, църква Приятели
  36:36
 12. 20.
  Съпричастност - д-р Таня Петрова, църква Приятели
  35:39
 13. 21.
  Цената на посвещението - библейско изучаване с п-р Людмил Арсов
  34:55
 14. 22.
  Тичай за наградата - п-р Людмил Арсов
  41:03
 15. 23.
  Как да завършим добре - п-р Иван Минчев, църква Приятели
  43:45
 16. 24.
  Навиците, без които не можем да обичаме - библейско изучаване
  37:07
 17. 25.
  Какво ни дава Възкресението - част 3 - Нова цел
  33:03
 18. 26.
  Резултат от сеенето - част 3 от поредицата Сеене и жънене
  35:36
 19. 27.
  Какво ни дава Възкресението - част 2 - Увереност
  42:30
 20. 28.
  Къде сееш? - част 2 от поредицата Сеене и жънене
  36:48
 21. 29.
  Какво ни дава Възкресението - част 1 - Великден с църква Приятели
  36:00
 22. 30.
  Какво сееш? - част 1 от поредицата Сеене и жънене
  39:06
 23. 31.
  Подготови се за Великден - п-р Людмил Арсов, църква Приятели
  42:04
 24. 32.
  Овладей гнева - п-р Людмил Арсов, библейско изучаване на църква Приятели
  47:20
 25. 33.
  Какво иска Исус от теб? - п-р Людмил Арсов, църква Приятели
  36:22
 26. 34.
  Как да поощряваме себе си и другите към добро - библейско изучаване, църква Приятели
  53:29
 27. 35.
  Църквата - какво разбират хората и какво казва Библията?
  44:19
 28. 36.
  Силата на насърчението - Библейско изучаване
  49:50
 29. 37.
  Съвети за щастлив живот - Притчи 3та глава
  39:58
 30. 38.
  Не губи душата си - библейско изучаване
  33:06
 31. 39.
  Укрепи се в своя Бог - п-р Людмил Арсов, църква Приятели
  44:09
 32. 40.
  Църквата - тяло Христово и постът - част 2 - библейско изучаване
  26:56
 33. 41.
  Как да получиш обещаното - църква Приятели
  41:36
 34. 42.
  Църквата - тялото Христово и постът - д-р Таня Петрова
  32:40
 35. 43.
  Икзушението в 21 век - компромисът на маркетинговото християнство - д-р Атанас Атанасов
  50:36
 36. 44.
  Защо съм тук - библейско изучаване, църква Приятели
  46:58
 37. 45.
  Икзушението - Как да го победим?
  47:21
 38. 46.
  Практично християнство - библейски урок
  50:18
 39. 47.
  Стой - за какво трябва да стои христовият последовател
  41:25
 40. 48.
  Примерът на Христос - библейско изучаване
  36:04
 41. 49.
  Бягай - От какво трябва да бяга всеки християнин - п-р Людмил Арсов, църква Приятели
  41:33
 42. 50.
  Кое е най-ценното
  48:57

Listen to църква Приятели now.

Listen to църква Приятели in full in the Spotify app