Living Well Podcast

By BDMS Phuket

ช่องสาระ ความรู้ สรรหาประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของสุขภาพ โดยคุณหมอและทีมสหสาขาวิชาชีพ พร้อมเสิร์ฟเรื่องยากให้เข้าใจง่าย #สุขภาพดีไปด้วยกัน #คุยกับหมอ

 1. 1.
  EP.59 ผ่าตัดริดสีดวงด้วยเครื่องมือตัดเย็บอัตโนมัติ เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว โดย นพ.ธรณิศ ตันติพิริยะกิจ : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
  8:28
 2. 2.
  EP.58 เป็นเบาหวานก็ฟิตได้ โดย คุณรัฐกร คงสมกัน (นักกายภาพบำบัด) : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  14:10
 3. 3.
  EP.57 Surf Skate โต้คลื่นบกให้ปลอดภัย โดย นพ.นโรตม์ ตรีณรงค์ : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  33:38
 4. 4.
  EP.56 เรื่องควรรู้กับวัคซีนโควิด-19 โดย พญ.อุบลพันธ์ บุพพาจารย์ธรรม รพ.กรุงเทพภูเก็ต และพญ.ขวัญจิตร โภคาผล รพ.กรุงเทพสิริโรจน์
  26:36
 5. 5.
  EP.55 ใกล้ชิดเจ้าตัวน้อยแบบเรียลไทม์ ด้วย Ultrasound 4D โดย นพ.ชัยวิทย์ วนาโรจน์ : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
  7:12
 6. 6.
  EP.54 โรคลมแดด ภาวะฉุกเฉิน ต้องรีบพบแพทย์ โดย พญ.ขวัญจิตร โภคาผล : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
  4:23
 7. 7.
  EP.53 ท้องเสียในเด็ก โรคฮิตหน้าร้อน น่ากลัวกว่าที่คิด โดย นพ.สุวิทย์ ทองเจริญทรัพย์ : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
  6:22
 8. 8.
  EP.52 พิชิตเบาหวาน ในยุค Covid โดย พญ.ศุภร สาครินทร์ : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  20:10
 1. 9.
  EP.51 หน้าร้อนนี้ กินอะไรดีนะ? โดย นักโภชนาการ ภัทรวรรณ ตีรณานุวัตร : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
  5:04
 2. 10.
  EP.50 KETO & IF คู่ซี้เผาไขมัน โดย คุณจรัสศรี สังข์เสือ (นักกำหนดอาหาร) : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  23:25
 3. 11.
  EP.49 ไอเรื้อรัง สัญญาณโรคหอบหืด อันตรายถึงชีวิต โดย พญ.ภัททมาภรณ์ ศิริรัตน์สัตยะกุล : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
  4:26
 4. 12.
  EP.48 รู้ทัน! ภาวะแพ้อาหารในเด็ก โดย ผศ.พญ.จิตติมา เวศกิจกุล : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
  6:51
 5. 13.
  EP.47 เสี่ยงตาบอดจากโรคจอประสาทตาลอก โดย นพ.กัปตัน วิริยะลัพภะ : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  33:20
 6. 14.
  EP.46 เป็นต้อหิน เสี่ยงตาบอดจริงหรือ? โดย พญ.โศภิตา อนันตมงคลกุล : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
  4:56
 7. 15.
  EP.45 แปรงฟันแล้วเลือดออก ทำให้สูญเสียฟันจริงหรือ? โดย ทพญ.ณัฐรุจี จุติดำรงพันธ์ : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
  9:16
 8. 16.
  EP.44 ออกกำลังกายอย่างไร ให้ชนะภูมิแแพ้ โดย รศ.นพ.พีระพันธ์ เจริญชาศรี : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
  3:54
 9. 17.
  EP.43 รีเฟรชร่างกายด้วย Vitamin Drip โดย พญ.ยุวลักษณ์ ผิวนวล : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  20:19
 10. 18.
  EP.42 โลหิตจาง ส่งผลต่อ IQ ลูกน้อยจริงหรือ? โดย นพ.สุวิทย์ ทองเจริญทรัพย์ : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
  7:36
 11. 19.
  EP.41 คนขี้ลืม…อย่าลืมดูแลตัวเอง โดย พญ.ธาวิณี ชีวไมตรีวงศ์ : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  19:34
 12. 20.
  EP.40 ตรุษจีนนี้ กินดี สุขภาพดี มีแต่เฮง โดย พญ.แสงเดือน สำราญทรัพย์: โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
  8:32
 13. 21.
  EP.39 อยากมีลูกไม่ใช่เรื่องยาก โดย พญ.ศศิญา เมธาธราธิป: โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  22:47
 14. 22.
  EP.38 ใช้หัวใจเอาชนะ โรคหัวใจและหลอดเลือด โดย นพ.ชูศักดิ์ คุปตานนท์ : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  29:33
 15. 23.
  EP.37 นอนแบบไหนที่ว่าดี...บอกที ฉันจะทำ โดย พญ.ธาวิณี ชีวไมตรีวงศ์ : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  28:02
 16. 24.
  EP.36 อะหรือ…เราจะเป็นตาแห้ง โดย พญ.เขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์ : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  19:32
 17. 25.
  EP.35 อันตรายจากการปวดไหล่เรื้อรัง โดย นพ.ณัฐวุฒิ สวัสดี : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  29:03
 18. 26.
  EP.34 นิ้วล็อก…ปลดได้ โดย พญ.ทยาภัทร บุญเกษม: โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  14:12
 19. 27.
  EP.33 เพราะร่างกายไม่มีอะไหล่ ผู้หญิงอย่างเราจึงต้องสตรอง โดย พญ.ศศิญา เมธาธราธิป: โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  26:08
 20. 28.
  EP.32 อย่าปล่อยให้ฟันผุ "ทพ.ณยศ พลสิทธิ์": โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  18:11
 21. 29.
  EP.31 การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก "นพ.จตุพล มณีเสน" : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  24:09
 22. 30.
  EP.30 ตรวจก่อน รู้ก่อน รักษาได้ มะเร็งปากมดลูก "พญ.รุจิเรข ลีลานภาภัทร" : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  19:05
 23. 31.
  EP.29 กลุ่มโรคเท้าในผู้สูงอายุ โดย นพ.วิภู สมสุข : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  25:35
 24. 32.
  EP.28 การดูแลสุขภาพตาตามช่วงวัย "พญ.เขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์" : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  16:01
 25. 33.
  EP.27 โรคชิคุนกุนยา โรคที่มากับยุงตัวร้าย "พญ.อุบลพันธ์ บุพพาจารย์ธรรม" : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  10:49
 26. 34.
  EP.26 ตากุ้งยิง ไม่ได้เกิดจากไปแอบดูใครมา แต่เป็นโรคติดเชื้อที่ตา "พญ.กัลยา เจษฎ์พัฒนานนท์": โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  27:25
 27. 35.
  EP.25 รักท่อไต ห่างไกลจากนิ่ว “นพ. สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน” : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  31:54
 28. 36.
  EP.24 โรคเข่าและข้อสะโพกเสื่อม ต้องแก้ไขให้ครบข้อ “นพ.อานุภาพ อิ่มสำราญ” : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  28:59
 29. 37.
  EP.23 กระดูกพรุน ภัยเงียบที่มองไม่เห็น “นพ.คณิศร ไชยมณีกร” : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  26:14
 30. 38.
  EP.22 CEREC นวัตกรรมเพื่อการบูรณะฟันที่ดีกว่า “ทพญ.ทิพาพัฒน์ อรรถธรรม” : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  15:46
 31. 39.
  EP.21 มะเร็งเต้านมปัญหาที่ต้องใส่ใจ "นพ.อรรถวุฒิ เชื้อทอง" : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  20:42
 32. 40.
  EP.20 ไวรัสหรือเปล่า ไวรัสตับไม่น่ารักหรือเปล่า “นพ.จิรสิทธิ ถาวรบุตร”: โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  22:53
 33. 41.
  EP.19 รู้ทันต้อหิน มรดกมืด ที่ทำลายดวงตา “พญ.กัลยา เจษฎ์พัฒนานนท์” : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  17:04
 34. 42.
  EP.18 กินเหมือนกัน ออกกำลังกายเหมือนกัน แต่ทำไมน้ำหนักลดไม่เท่ากัน “นักวิทยาศาสตร์การกีฬา” : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  28:21
 35. 43.
  EP.17 รับมือให้ทันกับภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน "นพ.วทัญญู ปลายเนตร" : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  37:47
 36. 44.
  EP.16 นวัตกรรมเพื่อการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ “ศ.(พิเศษ) ดร. นพ.อัฑฒ์ หิรัณยากาศ” : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  34:48
 37. 45.
  EP.15 ต้อเนื้อต้องหลบ รักษาครบจบที่ศูนย์ตา "พญ.เขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์" : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  23:02
 38. 46.
  EP.14 ตรวจก่อนแต่ง พร้อมก่อนมีลูก “พญ.ศศิญา เมธาธราธิป” : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  11:48
 39. 47.
  EP.13 ต้อเนื้อ ภัยน่ากลัวของดวงตา “พญ.กัลยา เจษฎ์พัฒนานนท์” : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  23:09
 40. 48.
  EP.12 Ketogenic Diet กับการ Diet ยุคใหม่ ไร้แป้ง “นักกำหนดอาหาร” : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  20:54
 41. 49.
  EP.11 หัวใจเต้นผิดจังหวะ “นพ.ธนัส บุพพาจารย์ธรรม” : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  15:39
 42. 50.
  EP.10 ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ “พญ.กัญญา เต็มเกียรติวิเศษ” : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  15:23

Listen to Living Well Podcast now.

Listen to Living Well Podcast in full in the Spotify app