Časopis Přítomnost

By pritomnostcasopis

V roce 1924 začal vydávat Jaroslav Stránský, dědeček dnešního vydavatele Martina Jana Stránského, politický týdeník Přítomnost. Šéfredaktorem se stal mladý novinář Ferdinand Peroutka, podporovaný Tomášem G. Masarykem. Na stránkách revue publikovala celá plejáda demokraticky smýšlejících autorů zvučných jmen: Karel Čapek, Milena Jesenská, Eduard Bass, Karel Poláček, Richard Weiner, Václav Černý, Otokar Fischer, Jaroslav Stránský. Přítomnost si záhy získala vysokou prestiž a stala se nejuznanějším politickým časopisem své doby. V červnu 1990 začala vycházet Přítomnost pod vedením Petra Pitharta v novinovém formátu jako měsíčník, roce 1994 se stala přílohou Literárních novin, k nimž byla přidávána každou první středu v měsíci. Po návratu do Československa navázal MUDr. Martin Jan Stránský na rodinné tradice a v lednu 1995 sám začal vydávat Novou Přítomnost jako měsíčník, o rok později i v anglickém překladu pod názvem The New Presence. Za založení časopisu obdržel v roce 1996 cenu Masarykovy akademie umění za uměleckou tvůrčí činnost. Chcete se o Přítomnosti dozvědět více? Navštivte nás na našich stránkách: → https://www.pritomnost.cz/o-nas/

Listen to Časopis Přítomnost now.

Listen to Časopis Přítomnost in full in the Spotify app