ISA Podcast

Islamitische Studentenvereniging Amsterdam - ISA

ISA Podcast is een productie van de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam - ISA

All Episodes

Samen met geestelijk verzorger en theoloog Hamza Akkar gaan we in gesprek over verstandige richtlijnen om je mentale gezondheid te bewaken in deze bijzondere tijden. Host: Brahim Karag Gast: Hamza Akkar

Mar 29

41 min 53 sec

We gaan in gesprek met Nourdin El Ouali, lijsttrekker van de politieke partij NIDA die in 2021 voor het eerst mee doet met de landelijke Tweede Kamerverkiezingen. In deze aflevering bespreken we o.a. het gevaar van het populisme en het belang van waardegedreven politiek om dit gevaar tegen te gaan. Daarnaast bespreken we de belangrijkste programmapunten van NIDA en werpt Nourdin licht op de positie van moslims in Europa. Hosts: Brahim Karag & Lotfi Oulad Ben Youssef

Mar 12

58 min

Onze geliefde Boodschapper Muhammad ﷺ is de beste persoon die op deze aarde heeft rondgelopen. Beledigingen en laster aan het adres van de Boodschapper van Allah ﷺ vond ook in zijn tijd plaats. Maar de Profeet ﷺ verlaagde zich nooit tot het niveau van de lasteraars in zijn tijd, en focuste zich op het verspreiden van de boodschap. Wat kunnen we leren van de manier waarop hij ﷺ hier mee om ging? We zien dat zelfs het leven van onze Profeet ﷺ die de Goddelijke Steun heeft ontvangen, niet is gevrijwaard van moeilijkheden. Dit gesprek gaat over enkele zware gebeurtenissen uit het leven van de Profeet ﷺ en zijn omgang ermee. Ken zijn leed, ken zijn opofferingen en ken zijn doorzettingsvermogen voor de boodschap. Wees dankbaar dat deze jou heeft bereikt. Laat de boodschap niet bij jou eindigen! Wees een trotse moslim en deel het. Host: Brahim Karag

Nov 2020

46 min 23 sec

‘Onze kracht? Doorgaan al staat de wereld niet op je te wachten.’ We gaan in gesprek met onderwijssocioloog Iliass El Hadioui over hoe een onderzoek naar de relatie tussen straat- en schoolcultuur onder jongeren uitmondde in het ontwikkelen van een filosofie, waarbij docenten leren omgaan met straatgedrag op school. Van de 100 biculturele jongens die starten in de brugklas HAVO of VWO, stroomt zeker 50% af naar een lager studieniveau. Verklaring voor dit gedrag? Eén van de voornaamste redenen is de wrijving tussen de verschillende leefwerelden waar ze zich in bevinden. Jongeren die opgroeien in grote steden hebben te maken met diverse sociale ladders: de thuiscultuur (traditioneel), de schoolcultuur (burgerlijk, 'feminien') en de straatcultuur (macho, ‘masculien’). De jongeren moeten een deel van hun identiteit inleveren om in het schoolsysteem te passen, maar blijken het tegenovergestelde te doen. Dit gaat gepaard met sociale pijn en het gevoel er niet bij te horen. Één van de belangrijkste factoren voor studiesucces en derhalve een groei binnen het schoolsysteem is self-efficacy. Hierbij gaat het om de innerlijke overtuiging bij een student dat zij de schoolladder kunnen beklimmen. Het versterken van self-efficacy doen we door mastery experience. Dit houdt in dat studenten sterker worden door de succeservaring als zij zelf iets onder de knie krijgen. Je boekt een succes, je ziet in dat je het kunt (mastery experience) dit versterkt je geloof in je eigen kunnen (self-efficacy) en resulteert logischerwijs in een beter zelfbeeld. Tot slot geeft Iliass El Hadioui ons de boodschap mee dat we soms een plafond ervaren als we plaats willen nemen binnen de hoogste kringen van de samenleving, denk hierbij aan vooraanstaande posities innemen binnen de politiek of gezondheidszorg. Daar het milieu binnen bet beroepsveld kan wrijven met de normen en waarden die we vanuit huis hebben meegekregen. Er is echter ook een andere kant van de medaille. Dat we sociale pijn ervaren omdat we harder moeten werken zal resulteren in twee belangrijke eigenschappen: wilskracht en veerkracht. Dit zijn dan ook twee prachtige kwaliteiten c.q. competenties die ons goed van pas zullen komen en tevens baten op de werkvloer! Hosts: Brahim Karag & Mohamed Jaddioui Ben je zelf docent en wil je, je verder verdiepen in de filosofie van het switchen en klimmen? Het boek ‘Switchen en klimmen’ geschreven door door Iliass El Hadioui is voor 19,99 te koop via de volgende link: https://www.bol.com/nl/f/de-transformatieve-school/9200000092170388/

Sep 2020

1 hr 26 min

‘We leven in een paradox: ondanks alle vrijheid en de vele mogelijkheden die moslims hebben in Nederland, zijn we nog steeds heel voorzichtig en hebben we een cynische houding tegenover het organiseren van zaken voor onze gemeenschap.’Met Asma Claassen - Expert Onderwijs en Identiteit bij de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) - gaan we in gesprek over Islamitisch onderwijs in Nederland, activisme en bekeren tot de Islam.Asma besloot zich hard te maken voor Islamitisch onderwijs in Nederland voor de jongere generaties toen ze merkte dat dit nog miste en er wel vraag naar was. De jongere leeftijd is namelijk bij uitstek hét moment om kennis te maken met Allah subhanahu wa ta’ala. Zo ontwierp ze een programma voor een Islamitische peutergroep en begon ze met het ontwikkelen van Islamitisch lesmateriaal in de vorm van spelletjes en boeken. Haar handelen benadrukt ook dat haar intrinsieke motivatie gedreven wordt door de wens naar collectief succes voor onze gemeenschap, hetgeen onze Din ons ook leert.Asma belandde niet meteen in de wereld van het Islamitische onderwijs. Voorheen ging ze door het leven als een katholieke vrouw en in de podcast deelt ze haar bekeringsproces met ons. Ze vertelt ons over hoe ze twijfelde aan de kerk, haar doen en laten en de rol van Jezus binnen het geloof. Dat ze het een vreemd idee vindt dat God afgebeeld werd in menselijke gedaante, terwijl God nooit gelijk zou kunnen staan aan Zijn Schepselen. Ze vond de waarheid in de Islam, de religie met niet enkel een rationele insteek, maar een holistische insteek die alle facetten van het leven bestrijkt.Hosts: Samira I. Ibrahim & Oumaima El Ghoulbzouri

May 2019

1 hr 9 min

Ismail Aghzanay is een docent in hart en nieren en is vastberaden om de nodige veranderingen teweeg te brengen in het in het onderwijs. Zijn eigen schoolcarrière begon op een reguliere basisschool. Al gauw viel hij op bij de docenten. Zijn schreeuw om aandacht werd aangezien voor moeilijk gedrag, waardoor hij werd doorgestuurd naar het speciaal onderwijs. Een periode waarin hij zich niet voldoende gezien, gehoord en gewaardeerd voelde. Hij vond zijn uitvlucht in het voetballen bij de jeugd van Feyenoord. Toch was hij vastbesloten om zichzelf te bewijzen en zijn plekje in het schoolsysteem terug te veroveren, en dat lukte. Nu staat hij zelf voor de klas en zet hij zich in voor onrecht in het onderwijs. Hij hoopt de jongeren waarin hij zichzelf herkent verder te brengen dan ze durven te dromen. Zijn manier van onderwijzen bleef uiteindelijk niet onopgemerkt. In 2018 werd hij uitgeroepen tot Docent van het Jaar Rotterdam en betrad hij daarnaast het podium voor zijn eerste Tedtalk. Een docent die tot het uiterste gaat om gelijke kansen binnen het onderwijs te creëren en daarbij energie put uit zijn religie. Immers, door het dienen van een ander kunnen we Allah danken voor Zijn Gunsten.Hosts: Mohamed Jaddioui & Brahim Karag

May 2019

1 hr 16 min

‘We lopen voor op het gebruik van digitale middelen maar wanneer we kijken naar de manier waarop we onderwijs geven, zien we dat deze gelijk is gebleven. Dat is omdat we nog steeds denken dat we het “one-size-fits-all” principe ook in het onderwijs kunnen toepassen.’Youssef El Bouhassani werd in 2018 benoemd tot docent van het jaar aan de HvA. Door studenten en collega’s wordt hij beschreven als een bevlogen docent, die weet te inspireren en zich inzet voor structurele veranderingen in het onderwijs. Eind 2018 ontwikkelde hij de app “LeerLevels”; een systeem dat inspeelt op de persoonlijke behoeften van studenten.Youssef gelooft dat het automatiseren van een aantal onderdelen binnen het onderwijssysteem docenten zal ontlasten en zo ruimte zal creëren om studenten meer bij te brengen dan alleen kennis uit de boeken. Volgens hem hoort de student van morgen, naast het kunnen differentiëren van formules, ook een mening te kunnen vormen over ethische kwesties die spelen in de maatschappij.Wanneer Youssef gevraagd wordt naar een verklaring voor zijn passie voor onderwijs, geeft hij het volgende antwoord : ‘Ik zie hogescholen en universiteiten als droom-fabrieken. Ik ben er om studenten verder te helpen bij het ontdekken van hun dromen en ze te helpen bij de realisatie hiervan.’Hosts: Mohamed Jaddioui & Samira I. Ibrahim

Apr 2019

1 hr 21 min

When talking about stress, dr. Altaf Husain tells us, ‘if they keep focusing on pleasing Allah, all the other doors will take care of themselves.’ Stressing too much can lead to getting stuck in this vicious circle. Time spend stressing should be spent studying and making du’a’. This topic leads us to the issue of social media concerning our mental health. We are seeking acknowledgment via social media, basing our happiness on what others think about us. Husain calls for a social media diet: social media is, and can be an ongoing interruption for us to realize who we are. Other issues, such as self-esteem and depression, are discussed. Moreover, he talks about his study with Somali refugees in the US during the ‘2000s and Syrian refugees in Europe. He advises how to deal with micro-aggressions while living in Islamophobic areas. At last, he tells us about how to value happiness. One of the life lessons he endowed upon is that it is okay to be entertained, but it not the goal. Besides, he stresses us to think about our akhirah, which is much more valuable to us. Hosts: Brahim Karag & Hajer M'tiri

Apr 2019

1 hr 13 min

“We moeten niet investeren in het bouwen van hogere minaretten maar in het bouwen van een volgende generatie mensen.” Dit keer gaan we in gesprek met Halil Karaaslan over o.a. Nederlandse moskeebesturen, het trouwen op jonge leeftijd en de onrechtvaardigheid binnen de maatschappij. Na jaren actief te zijn geweest bij Stichting Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) deelt Halil met ons de stappen die de islamitische gemeenschap volgens hem dient te zetten op weg naar verbetering. Ook waarschuwt hij voor het vervallen in eerder gemaakte fouten en vertelt over de wijze waarop we lering dienen te trekken uit deze fouten. In zijn eigen middelbare schooljaren op het VMBO stond hij te boek als druktemaker en iemand waar docenten regelmatig op mopperden. Nu staat hij echter zelf voor de klas waar hij leerlingen onderwijst over actuele kwesties die spelen in de maatschappij. Tot slot hebben we het over het trouwen op jonge leeftijd. Halil vertelt over hoe het huwelijk hem al op jonge leeftijd een verantwoordelijkheidsgevoel bijbracht, hem leerde een huishouden te onderhouden en hem weerhield van het slechte. Hij sluit af met een prachtige boodschap aan de jongere Halil en alle luisterende studenten: “Durf je kwetsbaar op te stellen en durf fouten te maken! We hebben weinig aan mensen die perfect zijn. Juist wanneer je helemaal vastzit, wil Allah je horen.” Host: Brahim Karag & Samira I. Ibrahim

Mar 2019

1 hr 11 min

Zijn middelbareschooltijd beschrijft hij als ‘geen leuke tijd’, maar bij maatschappijleer had Nourdeen Wildeman het zeker naar zijn zin. Tijdens zijn lessen maatschappijleer heeft hij geleerd hoe je moet debatteren en hoe je aan de slag gaat met argumentatie. Sindsdien is hij al betrokken bij verschijnende maatschappelijke vraagstukken. Zo zocht Wildeman naar een stichting om Sadaqah (aalmoes) aan te geven, voor de moslimminderheid in Myanmar, de Rohingya. Echter kon hij deze helaas niet vinden. Zijn volgende stap? Het hebben van een idee en uiteindelijk een project, oftewel Stichting as-Salaamah wal’Adaalah. Deze stichting zet zich in voor de veiligheid en rechtvaardigheid voor de Rohingya bevolking. Hier geeft hij ons de les mee dat je soms dingen echt zelf moet doen, zeker als het er niet is, maar je het wel wil. De ervaring in Myanmar ‘was niet verrijkend, je wordt volslagen moedeloos van al het slechte wat je ziet, waar je niks aan kunt doen’. Het geven van rijst en bijdragen aan de voedseldistributie lukt, maar de beelden van pijn en verdriet, die blijven voor altijd en maken je volslagen moedeloos. Toch blijft hij doorgaan en behoudt hij zijn motivatie, want het is enkel een aanname dat doorgaan met iets niet moedeloos is. Hosts: Brahim Karag & Abdulmohaimen Amer Al Jihani

Mar 2019

1 hr 30 min

‘If we wanted, we could make our own universe’, words that Mohammed Hijab (MH), aged 15 at the time, heard when he came across a video of an atheist public speaker. At a very young age, Mohammed Hijab came in contact with anti-religious and therefore anti-Islamic notions, predominantly originating from the West. After all, the education system is focused on spreading liberalism. This results in students questioning nearly everything in life, including religion. Parents and imams are often incapable of answering their questions. This causes a shift in authority from the parents to the professor, who has enjoyed a higher level of education. If and when the students are not able to stand their ground in discussions about liberalism, atheism, religion etc. these discussions will affect their belief in God. However, because of his study political science, Hijab was able to stand firm during discussions like these due to the weekly debates which improved his debating skills. This leads to the biggest question of this century: ‘’How do you stay strong in your belief in a time in which the "own will" is placed the highest? Whereas the will of God, truly the highest authority, is omitted. Is doing whatever you want, truly possible? Are you able to say that in court, or will there be consequences? Following this road, we end up at prostitution and human trafficking in the Red Light district. Just see how exploiting women has become a common practice, due to the saying ‘’anything goes’’. Finally, we discuss the rise of the far-right in the West and how important it is to act pre-emptive and not stand by and wait until two, three elections have passed with disastrous results. Hosts: Brahim Karag & Sinan Kula

Feb 2019

2 hr 8 min

‘Ga niet fulltime werken voor je 24ste. De tijd die je hebt als student is goud waard. Een deel van jouw studententijd weggeven aan een groot corporate; gaat dat jou opleveren wat je echt wil?’ Na jaren bestuurservaring bij organisaties zoals het Moroccan Dutch Leadership Institute (MDLI) en Gamechangers Academy (GCA), organisaties die zich inzetten ten behoeve van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap, blikt Idriss Abdelmoula terug en deelt hij al zijn inzichten over de waarde van een bestuursjaar. Zijn kernboodschap: het zijn die bestuurservaringen die jou tot een sterkere professional gaan maken. De maatschappij van morgen vraagt om professionals die breder ontwikkeld zijn dan hun eigen vakgebied. Grijp die jaren als student om een rijker mens te worden en om jouw horizon te verbreden. Er bestaat namelijk geen checklist die je moet afwerken voor je 25ste levensjaar. Dit alles met het oog op de eerste en tweede generatie die huis en haard hebben verlaten om een bestaan op te bouwen hier in Nederland en misschien niet altijd inzien waarom die inspanningen nodig zijn en ons vragen of we het onszelf niet te moeilijk maken. 'Betrek jouw ouders in het proces, neem ze mee, ook al weten ze niet precies wat je doet', vertelt hij ons. Een gesprek tussen onze hosts en Idriss, drie bestuursleden actief bij verschillende verenigingen die hun eigen inzichten en ervaringen delen over het dienen van de gemeenschap. Hosts: Brahim Karag & Mohamed Jaddioui

Feb 2019

1 hr 28 min

Ze is de eerste die promoveert in haar familie. Begrijpen deden ze het niet helemaal, maar zelf kijkt ze uit naar het ontvangen van haar doctorstitel. Nora leidt ons als vrouw door de witte, mannelijke, academische wereld met al haar mooie en minder leuke kanten. Als islamoloog buigt ze zich in het dagelijks leven over de geloofspraktijk van Marokkaanse jongvolwassenen en hun zoektocht naar geloof, status en identiteit. Ze vertelt over het ellebogenwerk in de academische wereld en het taboe op het bespreken van geestelijke gezondheid binnen onze gemeenschap. Toen ze thuis vertelde dat ze op het randje zat van een burn-out, kreeg ze te horen: ‘Gewoon rusten, leuke dingen doen en in de avond doorgaan, want je kan het’. Het zat echter veel dieper dan dat! Als programmamaker bij organisatie NEWconnective probeert ze studenten te verbinden, met ‘diversiteit’ als uitgangspunt, want het kan en moet inclusiever op de universiteit. Hosts: Samira I. Ibrahim & Aya Elyamany

Jan 2019

1 hr 7 min

‘Voor een jongen die op het vwo knalt, mag je verder dromen dan alleen taxichauffeur worden’, woorden van Anouar el Haichar en Mohammed Kodad. Na het afronden van hun bachelors (respectievelijk Technische Aardwetenschappen en Bedrijfskunde) kozen ze niet voor het snelle geld, maar besloten zij zich in te zetten voor de jongeren in de wijk. Tijdens hun schoolperiode hebben ze vaak genoeg in de mediatheek gezeten en gedroomd van waar en hoe ze het snelst geld konden verdienen, maar hun passie bracht hen verder. Ze besloten een huiswerkinstituut op te richten, genaamd stichting Slaag Altijd, om de jongeren in Amsterdam Nieuw-West van huiswerkbegeleiding te voorzien. Dit deden zij vrijwillig, want waarom zouden we ouders en leerlingen een drempel moeten geven? En wie kan deze leerlingen beter lesgeven dan de mensen die in dezelfde situatie zijn opgegroeid? Nu een jaar later en 600 leerlingen verder, vertellen ze - bescheiden en bevlogen - over een droom die is uitgekomen. Host: Brahim Karag

Jan 2019

50 min 14 sec

From a young age, Said Hamdioui would disassemble the radio’s of his father: he was fascinated by how mechanisms operated. His academic career started in Oujda (Morocco) at the École supérieure de technologie, however, his involvement in the politically inspired student union UNEM got him into a lot of trouble, which forced him to leave the university. His journey continued in the Netherlands, where he had to start from zero. He tells us how he had to translate every word in his books at the beginning of his studies here. However, his determination made him successful. He graduated cum laude, not only for his master's degree but also for his doctoral research. He was determined to become an engineer. Although he has come to love his life in the Netherlands, his heart will always belong to his fatherland. ‘The software may be anything, but the hardware always stays Moroccan’, he says. Hosts: Brahim Karag & Hajer M'tiri

Jan 2019

1 hr 35 min

'Ik heb nóóit de ambitie gehad om profvoetballer te worden', woorden die niet veel jongeren in hun leven zullen uitspreken. Abdelali Bentohami dacht daar echter heel anders over. Hij bereikte de top van het voetbal bij Ajax, maar wist: dit is niet mijn eindstation. Vandaag de dag kennen wij hem als chirurg en oprichter van Santé Pour Tous: een organisatie die (gratis) medische hulp verleent aan kansarmen in Marokko en middels kennisoverdracht de Marokkaanse gezondheidszorg probeert te verbeteren. Verder bespreken we het rijkdom van jouw identiteit en hoe kennis van twee culturen je een brug kan laten slaan tussen twee werelden. Tevens hebben we het gehad over de opofferingen die onze ouders en grootouders hebben gedaan om ons kansen te geven, wat voor ons de motivatie is om onszelf, maar vooral ook anderen vooruit te helpen. Hosts: Mohamed Jaddioui & Hicham Amziab

Dec 2018

1 hr 46 min

Vijftien jaar geleden kende de wereld een andere Umair Bantvawala: hij had oog voor voetballen, geld en mooie auto's. In die vijftien jaar is Umairs wereldbeeld op verschillende vlakken veranderd. Umair vertelt ons over 'het moment van nadenken', dat tot hem kwam op nine-eleven: hij ging op zoek naar wat Islam eigenlijk inhield. Naast het hebben van sleutelfiguren die hem hielpen bij het praktiseren van zijn geloof, vertelt Umair over hoe hij in Egypte in korte tijd Arabisch heeft weten te leren. Hij keert zich tot de jongeren wanneer hij vertelt over ambities: het willen doen, het durven doen en het meest belangrijke: het ook daadwerkelijk doen. Hosts: Brahim Karag & Abdulmohaimen Amer Al Jihani

Dec 2018

1 hr 35 min

Het begon allemaal bij Sulaymans buurmeisje in Marokko. Ze had te kampen met ernstige diabetes, oftewel suikerziekte, en moest medicatie krijgen om het te overleven. De arts weigerde de nodige medicatie te geven, omdat het gezin al bergen aan schulden had staan bij de arts. De volgende ochtend overleed zij door de harde realiteit. Sulayman wilde die dokter worden die dit leven bespaart. Vaak delen moslimstudenten een soortgelijke motivatie, maar als we kijken naar het aantal Islamitische specialisten in Nederland, zien we dat de verhouding niet evenredig is hiermee. Op welk gebied lopen wij achter? Hoe kunnen wij dit probleem aanpakken? Dit zijn onder andere vragen waar Sulayman dieper op in gaat. Verder vertelt Sulayman over hobbels die hij heeft overwonnen. Eén daarvan is stotteren. Hoe hij deze intense periode heeft omgezet in een positieve en onvergetelijke ervaring, licht Sulayman nader toe. Sulayman vindt het belangrijk dat we het onbekende blijven verkennen, terwijl we onze normen en waarden blijven dragen. Bovendien dienen we ons kwetsbaar op te stellen en te blijven leren. “Blijf groeien, blijf bloeien” waren zijn laatste woorden die hij meegaf aan de kijkers en luisteraars. Hosts: Brahim Karag & Mohamed Jaddioui

Nov 2018

1 hr 40 min

Na het memoriseren van de Qur'an op tienjarige leeftijd brak een nieuwe periode aan in het leven van Azzedine Karrat. De huidige Imam van de Rotterdamse Essalam Moskee vertelt waarom hij op elfjarige leeftijd naar Nederland vertrok. Azzedine licht verder toe waarom deze periode moeilijk was en wat zijn drijfveer was om de taal zo snel mogelijk te leren. Na het afronden van een IT-opleiding is Azzedine op jonge leeftijd getrouwd, een beslissing waar hij trots op is. In deze periode was verder studeren of Imam worden het laatste waar hij aan dacht. Maar door zijn interesse voor theologie besloot hij toch om Qur'anwetenschappen te studeren aan Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR). Ook komen enkele controversiële uitspraken aan bod en verduidelijkt Azzedine wat hij hiermee bedoelde. Hosts: Brahim Karag & Abdulmohaimen Amer Al Jihani

Nov 2018

1 hr 39 min

Geen fiscalist of dokter, maar politieke leider. Nourdin el Ouali, voormalig raadslid van GroenLinks, volgde zijn hart en werd lijsttrekker van NIDA Rotterdam. Op eigen kracht was hij betrokken bij de oprichting van de politieke partij in 2013, die iets toe te voegen zou hebben en zou moeten helpen bij het normaliseren van de Islam en moslims in Nederland. Door zijn studie Pedagogiek leerde hij reflecteren en zichzelf ontwikkelen, wat hem heeft geholpen om op beide benen te blijven staan in het huidige, giftige maatschappelijke klimaat. Zo werd hij ten onrechte lobbyist van Hamas genoemd door een grote krant, maar Nourdin liet zich niet uit het veld slaan. Nourdin is het prachtige voorbeeld van iemand die bezig is met teruggeven in een individualistische tijd en die zijn eigen podium heeft gecreëerd. Het streven naar pluriformiteit is waar Nourdin zich onder andere mee bezig houdt. En dat allemaal voor één wereld, in één stad, als één familie. Hosts: Brahim Karag & Mohammed El Baroudi

Oct 2018

1 hr 19 min

Dankzij de toejuiching van twee rolmodellen (haar moeder en haar zus), nam Meryam Bozia de stap om twee studies te volgen. Inmiddels is zij in het bezit van de master Tandheelkunde en de master Gezondheidsrecht. Naast deze mooie prestatie is Meryam aan het promoveren! Inmiddels is Bozia ook een moeder, waardoor zij er een druk leven op nahoudt. Meryam reflecteert op haar studententijd, vertelt hoe zij haar twee studies heeft afgerond, met welke obstakels zij te maken heeft gehad en hoe zij hiermee omging. Verschillende onderwerpen zijn besproken zoals: netwerken, nevenactiviteiten, diversiteit en de (religieuze) identiteit. Hosts: Brahim Karag & Asmae Chahboun

Oct 2018

1 hr 29 min

Met het oog op geld verdienen begon Kasım Tekin met zijn studie Bedrijfskundige Informatica. Hij wisselde echter niet één, maar twee keer van studie. Uiteindelijk vond hij de weg naar zijn passie, geschiedenis, met behulp van drie vragen: ‘Wat is het doel van het volgen van een opleiding? Moet ik mijn doelen niet veranderen? Wat is nou echt iets voor mij?’ Naast docent geschiedenis, is Tekin de oprichter van en auteur bij Hadaarah, een onderzoeksinstituut voor Islamitische geschiedenis en erfgoedstudies, zodat zijn onafhankelijkheid gewaarborgd wordt. Met een realistische kijk op de wereld vertelt Kasım Tekin over passie, opstellen en behalen van doelen, voldoening en onafhankelijkheid. Hosts: Mohammed El Baroudi & Samira I. Ibrahim

Sep 2018

45 min 22 sec

Van pizzakoerier en de krantenwijk lopen naar een eigen kledinglabel runnen. Darine, 21 jaar, ondernemer en student Bedrijfskunde is het levende bewijs dat het nodig is om verder te kijken dan je neus lang is, wil je van meerwaarde zijn voor de maatschappij. Risico’s durven nemen en uit je comfortzone stappen, dit zijn belangrijke factoren om succes te boeken! En dat allemaal om de ongelijkheid binnen het onderwijs met de grond gelijk te maken door middel van zijn stichting Leren voor de Toekomst. Hosts: Brahim Karag & Mohammed El Baroudi

Sep 2018

1 hr 14 min

Bachelor in Islamitische theologie en maar liefst vier masters, drs. Rafik Dahman doet het voor. Voordat Rafik succes behaalde ging hij door een stressvolle periode, met een oplopende studieschuld en weinig baankansen. Rafik legt zijn keuze uit voor een studie zonder baangarantie en geeft advies over hoe je deze periode door komt. Heden ten dage voorziet Rafik de overheid van adviezen over de Islamitische gemeenschap, om nader tot elkaar te komen. Toch ziet Rafik zich niet zozeer als bruggenbouwer. Ben jij benieuwd waarom? En wil jij weten welke adviezen hij heeft? Luister dan nu naar de podcast en kom erachter! Hosts: Brahim Karag & Samira I. Ibrahim

Aug 2018

1 hr 22 min

Hij stopte met wedstrijden bodybuilding na zijn bekering en richtte zijn eigen bedrijf op: Muslim Fit. Luister waarom Maarten van Elst als vitaliteitscoach koos voor moslims als zijn doelgroep. Wat is het Islamitische perspectief op gezondheid? Welke uitdagingen spelen binnen de moslimgemeenschap? En kunnen wij alles bereiken door enkel aan onze mindset te werken? Hosts: Brahim Karag & Muhammet Ali Karaca

Aug 2018

1 hr 28 min

"Wat klinkt meer wetenschappelijk: dat deze beker is ontstaan door willekeurige processen of geschapen is door God?" Het eerste is maatschappelijk geaccepteerd, maar hoe wetenschappelijk is die uitspraak? Geprikkeld door de waaromvraag waarop hij in zijn Bachelor Natuurkunde geen antwoord kreeg, ging Jos van Rooij op zoek. Luister hoe Jos gefascineerd raakte door de Qur'an die aanzet tot denken, wat zijn ervaringen zijn in gesprekken over aannames van wetenschap en wat hem dreef om te gaan voor een PhD. Hosts: Abdulmohaimen Amer Al Jihani & Zakaria Tazi Hnyine

Aug 2018

1 hr 23 min

Samira Ibrahim en Mohammed El Baroudi gaan in gesprek met Elsa van de Loo over o.a. het uitvoeren van nevenactiviteiten naast het studeren, het moederschap en timemanagement. Elsa van de Loo is advocate bij advocatenkantoor Roos en ambassadeur voor de stichting ‘Zorgeloos met diabetes naar school’; een stichting die zich inzet voor betere diabeteszorg op school. Verder is zij jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties geweest en heeft zij zich actief ingezet voor meerdere organisaties, waaronder ‘Islamic Relief Nederland’ en ‘Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten’. Hosts: Mohammed El Baroudi & Samira I. Ibrahim

Jul 2018

1 hr 17 min

Brahim Karag en Abdulmohaimen Amer Al Jihani gaan in gesprek met drs. Hamza Akkar over o.a. de oprichting van onze studentenvereniging ISA (Islamitische Studentenvereniging Amsterdam) en de meerwaarde van islamitische studentenverenigingen op universiteiten. Hamza Akkar heeft meerdere masters op zak; Islamitische Geestelijke Verzorging, Islamitische Jeugdzorg en Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs. Hij is geestelijk verzorger en trainer bij IPeP (Islamitische Pedagogen- & Psychologenpraktijk). Verder is hij mede-oprichter van ISA en lid van de Raad van Advies bij onder andere MSA Nederland (Moslimstudenten Associatie Nederland) en iStudiefonds. Hosts: Brahim Karag & Abdulmohaimen Amer Al Jihani

Jul 2018

1 hr 22 min

Kauthar Bouchallikht en Abdulmohaimen Amer Al Jihani gaan in gesprek met Nawal Mustafa over haar beweegredenen om maatschappelijk actief te zijn, haar wens om onrecht in de samenleving te bestrijden en haar motivatie om een PhD te behalen. Nawal Mustafa is bezig met haar PhD over de historische regulering van raciaal-gemengde relaties, wat onderdeel is van het ERC Euromix project. Ze heeft Internationaal Recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is werkzaam bij Amnesty International als projectmedewerker ‘Etnisch Profileren’. Bovendien is ze actief geweest bij verschillende organisaties, waaronder de Verenigde Naties, Humanity in Action en Stichting Kulan Krimpen. Hosts: Kauthar Bouchallikht & Abdulmohaimen Amer Al Jihani

Jun 2018

1 hr 2 min

Brahim Karag and Samira Ibrahim talk to dr. Altaf Husain about his student life, the importance of maintaining our Islamic identity and serving the community. Altaf Husain holds a doctoral degree from the Howard University School of Social Work in Washington D.C and received his Master of Science in Social Administration from the Mandel School of Applied Social Sciences at Case Western Reserve University. His research interests include displaced populations and the psychosocial well-being of adolescent immigrants and refugees in the U.S. He has served as a two-term national president of the Muslim Students Association of the U.S. and Canada (MSA National). In addition, he is the vice-president of the Islamic Society of North America and the Yaqeen Institute for Islamic Research. Hosts: Brahim Karag & Samira I. Ibrahim

Jun 2018

1 hr 43 min

Abdulmohaimen en Hicham gaan in gesprek met Sharif Tairie over wat hem ertoe heeft bewogen om ‘Dentist for Humanity’ op te richten. Dentist for Humanity is een non-profitorganisatie, opgezet in mei 2017, en zet zich in voor minderbedeelden die geen mondzorg kunnen veroorloven. Samen met zijn team van vrijwilligers behandelt hij elke zondag kwetsbare en kansarme mensen aan een beter gebit. Inmiddels hebben ze al meer dan 200 mensen behandeld. Voor meer info, zie: www.dentistforhumanity.org Hosts: Abdulmohaimen Amer Al Jihani & Hicham Amziab

May 2018

1 hr 47 min

Brahim en Hüseyin gaan in gesprek met dr. Suhail Khan over gezonde voeding tijdens de Ramadan. Suhail Khan is nutritionist, onderzoeker en een diëtist met 14 praktijken in heel Nederland. Jarenlang heeft hij gewerkt in ziekenhuizen en heeft ervaring opgedaan om uiteindelijk zijn eigen praktijk te beginnen. Dr. Khan schreef enkele boeken waarvan één boek nog steeds op nummer één staat in Pakistan. Daarnaast heeft dr. Khan een cateringbedrijf ‘Foods for health’ om diabeten op weg te helpen met hun voeding. Hij deed een master Scheikunde in Lahore, een HBO bachelor in Diëtetiek in Amsterdam, een master Psychologie in Leiden, een master Humane Voeding in Kaapstad én een PhD Natural Medicine in Californië. Voor meer info bezoek www.dietist-khan.nl Hosts: Brahim Karag & Hüseyin Bilgic

May 2018

54 min 41 sec