TurkuazLab Podcast

TurkuazLab

TurkuazLab Podcast, kutuplaşma alanına disiplinlerarası bir yaklaşımla bakarak alanlarında uzman konuklar ile siyaset bilimi, sosyoloji, medya ve iletişim, psikoloji gibi farklı disiplinlerin kutuplaşmayla ilişkisi üzerine sohbet ediyor.

All Episodes

"Akademiden" serisinde farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacılarla kutuplaşmanın farklı alanlar ile ilişkisi üzerine sohbet ediyoruz. Serinin on üçüncü bölümünde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Erkan Saka ile "Sosyal Medya, Yanlış Bilgi ve Kutuplaşma" hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Aug 10

25 min 21 sec

"Akademiden" serisinde farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacılarla kutuplaşmanın farklı alanlar ile ilişkisi üzerine sohbet ediyoruz. Serinin on ikinci bölümünde Florida International University'den Dr. Dilara Hekimci Adak ile "Futbol, Siyaset ve Kutuplaşma" hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Jun 16

36 min 11 sec

“Akademiden” serisinde farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacılarla kutuplaşmanın farklı alanlar ile ilişkisi üzerine sohbet ediyoruz. Serinin on birinci bölümünde Siyasal İletişim Uzmanı Şeyda Taluk ile “Siyasal İletişim ve Kutuplaşma” hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik.

May 12

40 min 13 sec

"Akademiden" serisinde farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacılarla kutuplaşmanın farklı alanlar ile ilişkisi üzerine sohbet ediyoruz. Serinin onuncu bölümünde Luther College'dan Dr. Orçun Selçuk ile "Türkiye’de ve Latin Amerika’da Kutuplaştırıcı Popülist Liderler" hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Apr 28

33 min 33 sec

"Akademiden" serisinde farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacılarla kutuplaşmanın farklı alanlar ile ilişkisi üzerine sohbet ediyoruz. Serinin dokuzuncu bölümünde Kadir Has Üniversitesi'nden Doç. Dr. Onurcan Yılmaz ile "Kutuplaşma, Komplo Teorileri ve Gruplararası İlişkiler" hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Apr 16

22 min 55 sec

"Akademiden" serisinde farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacılarla kutuplaşmanın farklı alanlar ile ilişkisi üzerine sohbet ediyoruz. Serinin sekizinci bölümünde Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Somer ile "Kutuplaşma, Demokrasi ve Otoriterleşme" hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Mar 3

44 min 5 sec

"Akademiden" serisinde farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacılarla kutuplaşmanın farklı alanlar ile ilişkisi üzerine sohbet ediyoruz. Serinin yedinci bölümünde, Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ile "Seçimler, Popülizm ve Duygusal Kutuplaşma" hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Feb 17

23 min 38 sec

“Akademiden” serisinde, farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacılarla kutuplaşmanın farklı alanlar ile ilişkisi üzerine sohbet ediyoruz. Serinin altıncı bölümünde, Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nde Doktora Sonrası Araştırmacı olarak çalışan Dr. Simge Andı ile “Sosyal Medya ve Kutuplaşma” hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik.

Jan 29

26 min 23 sec

"Akademiden" serisinde, farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacılarla kutuplaşmanın farklı alanlar ile ilişkisi üzerine sohbet ediyoruz. Serinin beşinci bölümünde, Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Erdem Yörük ile "Siyasi Kutuplaşmanın Toplumsal Temelleri ve Popülizm" hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik.

Jan 22

25 min 8 sec

"Akademiden" serisinde, farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacılarla kutuplaşmanın farklı alanlar ile ilişkisi üzerine sohbet ediyoruz. Serinin dördüncü bölümünde Sabancı Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Mert Moral ile "Kutuplaşma ve Seçmen Davranışı" hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Jan 15

34 min 45 sec

"Akademiden" serisinde, farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacılarla kutuplaşmanın farklı alanlar ile ilişkisi üzerine sohbet ediyoruz. Serinin üçüncü bölümünde Kadir Has Üniversitesi'nden Doç. Dr. Suncem Koçer ile "Medya Kullanımı, Yanlış Bilgi ve Kutuplaşma" hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Jan 8

14 min 6 sec

"Akademiden" serisinde, farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacılarla kutuplaşmanın farklı alanlar ile ilişkisi üzerine sohbet ediyoruz. Serinin ikinci bölümünde Sabancı Üniversitesi'nden Prof. Dr. Senem Aydın-Düzgit ile "Elitler Arası Kutuplaşma" hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Dec 2020

17 min 19 sec

"Akademiden" serisinde, farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacılarla kutuplaşmanın farklı alanlar ile ilişkisi üzerine sohbet ediyoruz. Serinin ilk bölümünde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Burak Özçetin ile "Kutuplaşma, Medya ve Diziler" hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Dec 2020

20 min 59 sec