KÊNH TỬ VI - kênh truyện tâm linh, tử vi của người Việt

By Kênh Tử Vi

Tử vi không phải là một môn khoa học độc lập, mà nó là sự kết tinh trong nhiều môn khoa học khác trong học thuật tư tưởng Châu Á. Cho đến nay khoa học Tử vi do ai đặt nền móng đầu tiên, lịch sử không chứng minh được rõ ràng. Kênh tử vi giúp cho mọi người, nhất là các thế hệ trẻ, thế hệ 9x, 10x hiểu hơn được các giá trị văn hóa, những phong tục, tập quán của ông cha xưa để lại có nguy cơ biến mất khi mà xã hội ngày càng phát triển hơn. Qua đó giúp các bạn trẻ hiểu hơn được về lịch sử của Việt Nam qua từng thế hệ, hướng dẫn các bạn giữ gìn văn hóa, sống tốt hơn trong xã hội ngày càng đang xuống Support this podcast: https://anchor.fm/kenh-tu-vi-podcast/support

 1. 1.
  [Phần 1] Truyện ma - Quỷ mẹ luân hồi | MC Thiện Đức
  41:01
 2. 2.
  [Phần 2] Truyện ma - Người gánh nghiệp âm | Truyện ma MC Thiện Đức
  48:16
 3. 3.
  [Phần 1] Truyện ma - Người gánh nghiệp âm | MC Thiện Đức
  37:46
 4. 4.
  [Bản Full] TIẾT CANH CHÓ | Truyện ma MC Thiện Đức
  1:25:33
 5. 5.
  [Truyện ma] Sự thật rùng rợn về hiện tượng QUỶ NHẬP TRÀNG | Truyện ma Thiện Đức
  42:00
 6. 6.
  [Truyện ma] HEO CỤT GIÒ ĂN THỊT NGƯỜI | Truyện ma MC Thiện Đức
  38:30
 7. 7.
  [Truyện ma] NGÔI MIẾU HOANG ĐẦU LÀNG | Truyện ma Thiện Đức
  35:20
 8. 8.
  [Tâm linh] Những TÀ THUẬT bí ẩn của người Trung Hoa cổ đại
  42:58
 1. 9.
  [Bản full] Truyện ma - BI KỊCH DÒNG HỌ | Truyện ma MC Thiện Đức
  2:33:35
 2. 10.
  [Phần 4] Truyện ma - BI KỊCH DÒNG HỌ | Truyện ma MC Thiện Đức
  44:49
 3. 11.
  [Phần 3] Truyện ma - BI KỊCH DÒNG HỌ | Truyện ma MC Thiện Đức
  30:28
 4. 12.
  [Phần 2] Truyện ma - BI KỊCH DÒNG HỌ | Truyện ma MC Thiện Đức
  39:24
 5. 13.
  [Phần 1] Truyện ma - BI KỊCH DÒNG HỌ | Truyện ma MC Thiện Đức
  43:32
 6. 14.
  [Truyện ma] Cây gạo có ma |Truyện ma Thiện Đức
  45:20
 7. 15.
  [Bản Full] Truyện ma - OÁN NGHIỆP ĐỊA CHỦ | Truyện ma MC Thiện Đức
  1:05:33
 8. 16.
  [Phần 2] Truyện ma - OÁN NGHIỆP ĐỊA CHỦ | Truyện ma MC Thiện Đức
  32:32
 9. 17.
  [Bản full] Truyện ma CÔ BA | Truyện ma Thiện Đức
  1:19:40
 10. 18.
  [Phần 3] Truyện ma CÔ BA | Truyện ma Thiện Đức - Cô chín thượng ngàn
  26:32
 11. 19.
  [Phần 2] Truyện ma CÔ BA | Truyện ma Thiện Đức - Đại họa
  27:26
 12. 20.
  [Phần 1] Truyện ma - OÁN NGHIỆP ĐỊA CHỦ | Truyện ma MC Thiện Đức
  34:44
 13. 21.
  [Bản Full 4h] Truyện ma - NHÀ THỜ TỔ | MC Thiện Đức
  4:41:41
 14. 22.
  [Phần cuối] Truyện ma - Nhà thờ Tổ | Truyện ma MC Thiện Đức
  38:06
 15. 23.
  [Phần 1] Truyện ma CÔ BA | Truyện ma Thiện Đức
  29:14
 16. 24.
  [Phần cuối] Nghiệp chướng - Truyện ma MC Thiện Đức
  2:13:39
 17. 25.
  [Bản Full] Truyện ma BÀ HẠNH - Truyện ma MC Thiện Đức
  1:05:36
 18. 26.
  [Truyện ma] Nghiệp báo Gia đình 3 đời làm đồ tể
  16:11
 19. 27.
  [Phần 6] Truyện ma - Nhà thờ Tổ | Truyện ma MC Thiện Đức
  35:43
 20. 28.
  [Truyện ma] Bí mật nghề luyện âm binh - MC Thiện Đức
  29:07
 21. 29.
  [Phần 5] Truyện ma - Nhà thờ Tổ | Truyện ma MC Thiện Đức
  1:01:18
 22. 30.
  [Phần 4] Truyện ma - Nhà thờ Tổ | Truyện ma MC Thiện Đức
  36:43
 23. 31.
  [Phần 7] Nghiệp chướng - Truyện ma MC Thiện Đức
  1:08:05
 24. 32.
  [Phần 6] Nghiệp chướng - Truyện ma MC Thiện Đức
  47:02
 25. 33.
  [Phần 5] Nghiệp chướng - Truyện ma MC Thiện Đức
  49:35
 26. 34.
  [Phần 4] Nghiệp chướng - Truyện ma MC Thiện Đức
  37:07
 27. 35.
  [Phần 3] Nghiệp chướng - Truyện ma MC Thiện Đức
  37:32
 28. 36.
  [Bản Full] Ma chó - Mạng chó đổi mạng người | MC Thiện Đức
  2:10:22
 29. 37.
  [Phần 4] Truyện ma - Ma Chó Mạng chó đổi mạng người | MC Thiện Đức
  35:53
 30. 38.
  [Phần 2] Nghiệp chướng - Truyện ma MC Thiện Đức
  49:44
 31. 39.
  [Phần 3] Truyện ma - Nhà thờ Tổ | Truyện ma MC Thiện Đức
  38:23
 32. 40.
  [Truyện ma] Cá trê trong quan tài - Truyện ma Thiện Đức
  1:01:43
 33. 41.
  [Phần 2] Truyện ma - Nhà thờ Tổ | Truyện ma MC Thiện Đức
  33:23
 34. 42.
  [Phần 2] Truyện ma BÀ HẠNH - Truyện ma MC Thiện Đức
  37:47
 35. 43.
  [Phần 1] Truyện ma BÀ HẠNH - Truyện ma MC Thiện Đức
  29:00
 36. 44.
  [Bản Full] TIẾT CANH CHÓ | Truyện ma MC Thiện Đức
  1:25:24
 37. 45.
  [Phần 1] Truyện ma | NHÀ THỜ TỔ | Truyện ma MC Thiện Đức
  50:24
 38. 46.
  [Phần 2] Truyện ma - Ma Chó Mạng chó đổi mạng người | MC Thiện Đức
  40:03
 39. 47.
  [Phần 1] Truyện ma - Ma Chó Mạng chó đổi mạng người | MC Thiện Đức
  28:23
 40. 48.
  [Phần 1] Truyện ma - NGHIỆP CHƯỚNG - Truyện ma MC Thiện Đức
  1:23:43
 41. 49.
  TIẾT CANH CHÓ - Chuyện tâm linh có thật (Phần 1)
  22:50
 42. 50.
  TIẾT CANH CHÓ - Chuyện tâm linh có thật (Phần 3)
  28:40

Listen to KÊNH TỬ VI - kênh truyện tâm linh, tử vi của người Việt now.

Listen to KÊNH TỬ VI - kênh truyện tâm linh, tử vi của người Việt in full in the Spotify app