Klub komunálnej politiky - Regina Západ

RTVS

Diskusia o aktuálnych témach miest a obcí západného Slovenska. Vysiela sa: streda o 14:05. Počas prázdnin reláciu nevysielame.

All Episodes

V Nitre začínajú s takzvaným islandským modelom drogovej a alkoholovej prevencie. Výsledky na Islande totiž po jeho zavedení ukazujú za 20 rokov radikálny pokles užívateľov alkoholu a drog. V čom je tento prístup iný ako doterajšie prevenčné programy? Dá sa aplikovať aj v samosprávach na Slovensku? Čo je na to potrebné? moderuje: Elena Koritšánska

Nov 24

46 min 24 sec

Hostia: Štefan Gregor (primátor Šiah a podpredseda ZMOS-u) Peter Andrišin (generálny riaditeľ Úradu pre reguláciu hazardných hier) Michal Makovnik (iniciatíva Zastavme hazard) Dominika Lukáčová (hovorkyňa Asociácie zábavy a hier) Hazard ďalej plní pokladne miest, obcí a štátu. Aktivisti spisujú petície, už viac ako sedemdesiat miest a obcí na Slovensku prijalo celoplošný zákaz alebo obmedzenie hazardu. Je to účinné? Na čo sa používajú a kam plynú odvody z lotérií, hazardných hier a automatov a aký účinok má minuloročná zmena zákona o hazarde? moderuje: Jolana Čuláková

Nov 10

40 min 48 sec

Hostia: Daniel BALKO (viceprimátor Nitry a krajský poslanec) Silvia HALVONÍKOVÁ (starostka obce Nové Sady) Petra KLIMO ZLATOŠOVÁ (riaditeľka RRA Nitra) Matúš DROTÁR (riaditeľ odboru tvorby a riadenia OP z Min. investícií, reg. rozvoja a informatizácie) Mestá a obce majú dostať menej financií z eurofondov ako im pôvodne vláda sľubovala. Tvrdia, že nebudú môcť stavať telocvične, zdravotné strediská, školy alebo financovať ekologické triedenie odpadov a ďalšie projekty, ktoré pripravovali počas dvoch rokov. Prečo sa vláda rozhodla z operačného programu Slovensko presunúť do regiónov iba približne desať percent z celkového balíka peňazí? Dá sa to ešte zmeniť? Sú pripomienky a kritika samospráv opodstatnené? Moderuje: Jolana Čuláková

Nov 3

44 min 58 sec

Hostia: Michal Kaliňák (ZMOS) Naďa Kurilová (Ministerstvo vnútra SR) Vladimír Pirošík (právnik, mestský poslanec, spolupracovník TIS) V Hornej Strede v okrese Nové Mesto nad Váhom nastal po úmrtí starostu problém. Zastupujúca starostka sa kvôli obštrukciám zamestnancov nevedela dostať na úrad a prebrať funkciu. Aj tento absurdný príklad hovorí o potrebe reformy samosprávy. A hoci s tým súhlasia všetci zainteresovaní - zástupcovia samosprávy aj štátu - stále je to len v rovine naliehavej potreby. Čo potrebuje samospráva? Ako by sa mala zmeniť po vyše 30-tich rokoch fungovania? Moderuje: Ctibor Michalka

Oct 27

45 min 23 sec

Hostia: Ľubomír Vačok (riaditeľ Enviromentálneho fondu) Štefan Štefek (investičný riaditeľ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti) Radomír Brtáň (podpredseda ZMOS-u a starosta obce Košeca) Na Slovensku nemá kanalizáciu alebo vodovod takmer päťsto obcí. Desiatky z nich sú na Západnom Slovensku a dokonca v územiach, kde sa začína strácať pitná voda alebo sa nachádzajú v okolí jadrovej elektrárne. Klimatické zmeny, sucho, ale aj environmentálne aktivity prehĺbili problém, ktorý má Slovensko v roku 2021 – chýbajúce kanalizačné siete a vodovody a vypúšťanie septikov a žúmp na polia. Moderuje: Jolana Čuláková

Oct 20

44 min 28 sec

Hostia: Jozef Viskupič (župan Trnavského samosprávneho kraja) Michal Rehúš (analytik z Centra vzdelávacích analýz) Odliv učiteľov zo svojej profesie alebo z krajiny je citeľný. Ako sa samosprávy snažia zabrániť ich odlivu? Bude mať kto učiť naše deti? Pomôžu príspevky na bývanie a učiteľské nájomné byty alebo je jedinou cestou radikálne zdvihnúť im platy? V Klube komunálnej politiky hľadali riešenia župan Trnavského kraja Jozef Viskupič a analytik Michal Rehúš z Centra vzdelávacích analýz. Moderuje: Elena Koritšánska.

Oct 13

42 min 37 sec

Hostia: Anna Chlupíková (riaditeľka Odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl Ministerstva školstva SR) Denisa Felixová (vedúca odboru sociálnych vecí a školstva MsÚ Nové Zámky) Dušan Vavrinec (prednosta MsÚ Skalica) Martin Bátovský (vedúci oddelenia školstva a vzdelávania MsÚ Levice) Základné a materské školy majú za sebou prvé týždne školského roka a musia si zvykať na novú situáciu. Do hry vstúpilo testovanie, očkovanie, karanténa, povinné predprimárne vzdelávanie, psychologické poradenstvo a padli aj prvé trestné oznámenia. Klub komunálnej politiky hľadá odpovede na to ako sa s novou situáciu popasovali v školách a škôlkach na Západnom Slovensku a aké sú reakcie detí, rodičov, učiteľov, zriaďovateľov a štátu. Moderuje: Jolana Čuláková.

Oct 6

42 min 49 sec

Hostia: Peter Herceg (splnomocnenec primátora Bratislavy pre parkovaciu politiku) Michal Milata (predseda Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy) Bratislava zavádza nový systém regulácie parkovania v hlavnom meste. Jej cieľom je, aby lepšie zaparkovali rezidenti v mieste svojho bydliska. Úplne nové komplexné riešenie parkovania s novými pravidlami vyvolalo širokú diskusiu a množstvo námietok medzi obyvateľmi. Prinieslo aj pár technických úskalí. Práve kvôli nim sa plánované spustenie registrácií do systému v prvých zónach posúva namiesto od 1. októbra na začiatok decembra. Koľko nás parkovanie po novom v hlavnom meste bude stáť a kde budeme môcť parkovať? Moderuje: Marcela Jedináková

Sep 29

39 min 51 sec

Hostia: Ľubica Lövingerová (manažérka Regionálneho centra sociálnej ekonomiky zriadeného Implementačnou agentúrou MPSVR) Melinda Mikleová (členka predsedníctva Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, zakladateľka registrovaného sociálneho podniku Minoritas a chránenej dielne v Nitre) Mestá a obce sa pustili do zakladania sociálnych podnikov. V posledných dvoch rokoch výrazne stúpol ich počet. Je založenie sociálneho podniku také jednoduché ako to na prvý pohľad vyzerá? Aká je ich činnosť, s ktorými problémami aktuálne bojujú ich zriaďovatelia a ako im pomáha štát? moderuje: Jolana Čuláková

Sep 22

39 min 51 sec

Hostia: Lýdia Brichtová (SocioFórum) Božena Kováčová (predsedníčka Sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít, ZMOS, starostka obce Janova Lehota) Podľa prieskumu nezávislej platformy SocioFórum iba necelých 9 percent miest a obcí prispieva odkázaným obyvateľom na sociálne služby u neverejných poskytovateľov. Združenie miest a obcí Slovenska však hovorí, že ak ich o príspevok nepožiadajú, zo zákona nemajú povinnosť platiť. Vyrieši problém novela zákona o sociálnych službách? moderuje: Elena Koritšánska

Sep 8

40 min 41 sec

Hostia: Martin Chren (starosta Ružinova) Slavomíra Salajová (z Kancelárie podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie) Eva Kováčechová (advokátka spolupracujúca s VIA IURIS) „Brutálny útok na práva ľudí“, „priestor na korupčné eldorádo“, či dokonca „v rozpore s ústavou“ – aj takéto prívlastky si vyslúžili od samospráv a odbornej verejnosti kontroverzné návrhy nového zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe. Návrhy nového zákona smerujú po masívnej kritike na opätovné medzirezortné pripomienkové konanie. Zohľadnia sa v nich pripomienky samospráv a odbornej verejnosti? Alebo si investori a developeri budú môcť naozaj postaviť čo chcú a kde chcú? Moderuje: Elena Koritšánska

Jun 30

46 min 19 sec

Hostia: Štefan Lančarič (Odbor životného prostredia z Mestského úradu v Nitre) Alena Pavlíková (BROZ) Dušan Daniš (predseda komisie životného prostredia Mestského zastupiteľstva v Leviciach) Petra Ježeková (Živica) Rekordné horúčavy, ktoré nás trápia v týchto dňoch odhalili slabiny miest a obcí - rozpálené betónové a asfaltové plochy bez vody a zelene, suché trávniky, chýbajúce stromy alebo naopak kanalizácia a cesty plné dažďových vôd po búrkach. Čo robia samosprávy pre ochladzovanie mestskej zástavby, ako zmierňujú klimatické vplyvy a výkyvy počasia a ako pomáhajú obyvateľom aj prírode prežiť mimoriadne horúce dni? Moderuje: Jolana Čuláková

Jun 23

41 min 52 sec

Hostia: Marta Hároníková (výkonná riaditeľka Nitrianskej organizácie cestovného ruchu) Gabriel Duka (riaditeľ OOCR Podunajsko a starosta obce Kravany nad Dunajom) Renáta Lelovská (manažérka regionálnej značky Ponitrie) Letné výlety, otvorené akvaparky a ubytovania - cestovný ruch sa po pandémii rozbieha. Viaceré mestá a obce však bojujú s výpadkom príjmov z turizmu. Predovšetkým tie, ktoré vlastnia a spravujú celoročné wellnesy a ponúkajú služby spojené s cestovným ruchom. O tom ako vyzerá začiatok sezóny, o pomoci štátu, ale aj o možnostiach oživenia turizmu na vidieku... Moderuje: Jolana Čuláková

Jun 16

40 min 23 sec

Hostia: Jana Danková (primárka nemocnice) Zuzana Eliášová (Ministerstvo zdravotníctva SR) Pavol Halaš (námestník riaditeľa myjavskej nemocnice) Nemocnica s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom sa vlani v decembri stala prvou špeciálne zameranou na pacientov s ochorením Covid-19. V tomto režime fungovala prakticky 5 mesiacov. Čo to pre jej lekárov znamenalo, ako sa vyrovnali s neustálym príjmom a starostlivosťou o týchto ľudí ? Aký bol návrat do bežného fungovania ? A má sa táto nemocnica pripraviť na možnosť, že v prípade 3-tej pandemickej vlny ju opäť bude čakať spomínaná úloha ? Moderuje: Ctibor Michalka

Jun 9

43 min 39 sec

V dnešnom Klube komunálnej politiky privítala Jolana Čuláková v štúdiu generálneho riaditeľa Arriva Slovakia a.s. Lászla Ivana a telefonicky primátora Nitry Mareka Hattasa a konateľa Transdev Morava s.r.o. Radima Nováka. Zaujímalo ju čo čaká Nitru po príchode nového dopravcu.

Jun 2

41 min 59 sec

Hostia: Radomír Brtáň (podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska, starosta obce Košeca) Ivica Gajdošová (referentka odpadového hospodárstva mesta Senec) Miroslava Masničáková (odborníčka MŽP z odboru obehového hospodárstva na BRKO) Martina Gaislová (riaditeľka spoločnosti, ktorá sa zaoberá odpadovým hospodárstvom) Pribudli už vo Vašom meste alebo obci hnedé kontajnery? Samosprávy sa totiž ujímajú najväčšej výzvy v odpadovom hospodárstve v tomto roku, a tou je povinnosť triediť a zbierať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností. Ako sa s tým vysporadúvajú? Koľko obcí už zber zaviedlo a ako na to reagujú obyvatelia? Kam vyzbieraný bioodpad putuje a má sa ako spracovať? Ako to môže prispieť nielen k čistejšiemu a zdravšiemu Slovensku, ale aj k šetreniu planéty? Moderuje: Elena Koritšánska

May 26

43 min 26 sec

Hostia: Tatiana Kratochvílová (prvá námestníčka primátora Bratislavy) Marek Modranský (predseda Inštitútu verejnej dopravy) Ako ďalej s cestovaním v bratislavskej MHD? Bude najlacnejší cestovný lístok naozaj zrušený? Dokáže Bratislava presvedčiť svojich obyvateľov, aby cestovali prostriedkami hromadnej dopravy? Aké výhody by mala mať verejná doprava v hlavnom meste v blízkej budúcnosti? Moderuje: Richard Šümeghy

May 19

40 min 47 sec

Hostia: Marek Hattas (primátor Nitry) Eva Nemčovská (viceprimátorka Trnavy) Marek Madro (IPčko - internetová poradňa pre mladých ľudí) Pavol Ščasný (združenie STORM) Depresie, strach, strata blízkych, existenčné problémy, závislosti. Lockdown zasiahol všetkých. Mestá a obce menia sociálne a komunitné plány a riešia ťažké životné situácie, na ktoré sme neboli pripravení. Ako sa im darí pomáhať ohrozeným komunitám, dospelým a deťom v školách? Moderuje: Jolana Čuláková

May 12

40 min 15 sec

Hostia: Boris Katuščák, riaditeľ úseku prevádzky a člen predstavenstva Slovenskej pošty, Radomír Brtáň, podpredseda ZMOS-u a starosta obce Košeca Ivan Michna, starosta obce Lúčnica nad Žitavou Stovky obcí na Slovensku nemajú alebo v blízkej dobe nebudú mať klasickú poštovú pobočku, predajňu potravín a ďalšie služby. Zmeny v správaní ľudí, ale aj nové možnosti a technológie pritom umožňujú inovatívne a nezvyčajné spôsoby, ako niektoré služby nahradiť a poskytovať inak - modernejšie a efektívnejšie. Niektoré sú ale finančne neudržateľné. Ako sa zmenia služby v najbližšej dobe? Budú dostupnejšie a k dispozícii každému obyvateľovi? Jolana Čuláková sa pýtala hostí Klubu komunálnej politiky Rádia Regina Západ.

May 5

43 min 29 sec

Hostia: Mária Hlásna (šéfka Operačného strediska pre vakcinácie MZ SR) Lucia Šmidovičová (riaditeľka Odboru zdravotníctva TTSK) Ľubomír Jaška (riaditeľ Nemocnice Komárno) Ľubomír Ševčík - hlavný lekár NSK (telefonicky) Ľudia, ktorí sa na Slovensku chcú dať zaočkovať majú v informáciách chaos. Menia sa podmienky prihlasovania, typy vakcín aj miesta a termíny. A hoci pribúdajú veľkokapacitné centrá aj mobilné jednotky, informačná kampaň stále zaostáva. Kde a čím sa môžeme aktuálne zaočkovať na Západnom Slovensku, ako to zvládajú samosprávy, ministerstvo zdravotníctva a nemocnice a aké novinky pripravujú na najbližšie dni a týždne? Moderuje: Jolana Čuláková

Apr 28

46 min 9 sec

Hosť: Tatiana Hrustič (riaditeľka organizácie Zdravé regióny) Andrej Belák (z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV) Ivan Petrovič (zástupca regionálnej hygieničky v Trebišove) Na podporu očkovania v osadách bežia aktuálne dve kampane. Jednu spustil nedávno Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity a druhú štátna príspevková organizácia Zdravé regióny. Osvetu o očkovaní šíria aj terénni sociálni pracovníci v rómskych osadách. Viac o dôležitosti očkovania v tejto marginalizovanej skupine v Klube komunálnej politiky. Moderuje: Lenka Bodová

Apr 21

38 min 17 sec

Hostia: Jozef Viskupič (predseda Združenia samosprávnych krajov SK8) Michal Kaliňák (kancelár Združenia miest a obcí Slovenska) Prakticky všetky samosprávy na Slovensku riešia pretrvávajúci problém – čo urobiť s majetkom, ktorý už nechcú, resp. nedokážu využívať. Môže ísť o budovy či pozemky, ale rovnako aj o hnuteľný majetok ako napr. vozidlá, elektroniku či kancelárske vybavenie. Primátori, starostovia aj župani sú neraz až bezradní, ako s takýmto majetkom naložiť. Ich snahu brzdia zbytočne prehnané požiadavky, ale napríklad aj neochota hľadať systémové riešenie. Jedno pred časom ponúklo Združenie miest a obcí Slovenska projektom „Komunálny bazár“. Moderuje: Ctibor Michalka

Apr 14

44 min 10 sec

Hostia: Anna Debnárová (sociálna pracovníčka MČ Bratislava Nové Mesto, koordinátorka sociálnej práce s ľuďmi bez domova) Nina Beňová (expertka v oblasti systémovej pomoci ľuďom bez domova, OZ Proti prúdu, iniciátorka vzniku prvej Národnej koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva) Sergej Kára (riaditeľ Sekcie sociálnych vecí bratislavského magistrátu) V starých garážach v bratislavskej lokalite Zátišie v mestskej časti Nové Mesto dlhé roky bývali ľudia bez domova. Uplynulých 5 rokov sa pracovalo na ich presune. Pred pár týždňami kolóniu opustili poslední ľudia bez domova. Kde sú teraz? Podarilo sa mestskej časti a mimovládnym organizáciám zabezpečiť im lepšie bývanie? Akým smerom sa uberá hlavné mesto v riešení problematiky bezdomovectva? Moderuje: Elena Koritšánska

Apr 7

41 min 27 sec

Hostia: Anna Ghannamová (riaditeľka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR) Jozefína Vlčková (riaditeľka ZSS Borinka v Nitre) Miroslav Cangár (riaditeľ odboru sociálnych služieb MPSVR SR) Mária Mattovič Straková (riaditeľka Ružinovského domova seniorov) Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc starším Domovy seniorov sa v čase pandémie stali ohniskami nákazy. Kým niektoré situáciu zvládli, iné zlyhali. Nie všetky sa dokázali prispôsobiť a pandémia tak odhalila slabiny systému aj jednotlivcov. Ako sa prejavil zákaz návštev, očkovanie, testovanie a vyčerpanosť zamestnancov na kvalite poskytovaných služieb? Je dostatočná kontrola samospráv a štátu v zariadeniach, kde zistili vážne pochybenia a týranie klientov? V Klube komunálnej politiky so zástupcami poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku, Ružinovského domova seniorov, ZSS Borinka v Nitre a Ministerstva práce. Moderuje: Jolana Čuláková

Mar 31

46 min 25 sec

Hostia: Lenka Antalová-Plavúchová (námestníčka primátora Bratislavy) Boris Hrbáň (koordinátor rozvoja nájomného bývania Magistrátu hl. mesta Bratislavy) Nájomné bývanie je významným pilierom bývania v mestách. V našom hlavnom meste je však mimoriadne zanedbané - v rámci hlavných miest V4 sme na tom najhoršie a máme najnižší počet mestských nájomných bytov. Magistrát preto pracuje na zabezpečení väčšieho počtu dostupných nájomných bytov. Na ostatnom zastupiteľstve poslanci schválili novú koncepciu bytovej politiky pre Bratislavu na roky 2020- 2030. Klub komunálnej politiky o plánoch mesta v tejto oblasti. Moderuje: Marcela Jedináková

Mar 24

35 min 22 sec

Hostia: Martina Tvrdoňová (generálna riaditeľka Slovenskej správy ciest) Jozef Viskupič (predseda Trnavského samosprávneho kraja) Jozef Bilický (primátor Šale) Zrušenie výstavby cestného obchvatu Šale, dopravné zápchy v Nových Zámkoch a Komárne, rozbité cesty, mosty v havarijnom stave a chýbajúce cyklochodníky. Aká je budúcnosť dopravy na Západnom Slovensku a budú môcť samosprávy využiť peniaze z Plánu obnovy na opravy komunikácií? Pribudnú nám ďalšie spoplatnené úseky? Moderuje: Jolana Čuláková

Mar 17

44 min 6 sec

Hostia: Mária Šramková, primárka oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny prievidzskej nemocnice so sídlom v Bojniciach Igor Steiner, riaditeľ nemocnice v Považskej Bystrici. Pandémia koronavírusu azda najvýraznejšie ovplyvnila fungovanie nemocníc. Riešia problémy a situácie, pred ktoré by inak boli asi sotva postavené – denno-denný príjem množstva infikovaných pacientov, vytvorenie podmienok pre ich liečbu, úprava oddelení a navyšovanie počtu tzv. covid-lôžok reprofilizáciou a mohli by sme pokračovať ďalej ... Ako sa to darí nemocniciam, ktoré nie sú pod priamym dohľadom štátu ? Konkrétne tým, ktoré spravuje Krajská samospráva v Trenčíne ? Moderuje: Ctibor Michalka

Mar 10

40 min 42 sec

Hostia: Michal Kaliňák (Združenie miest a obcí Slovenska) Dušan Badinský (primátor Senca) názory rôznych zainteresovaných strán Na internete pribúdajú vulgárnosti, vyhrážky a slovné útoky. Neobišli ani starostov a primátorov. Od statusov na sociálnych sieťach a anonymných e-mailov až po fyzickú likvidáciu a ohrozenie života a majetku. Ako to rieši polícia a prečo predstavitelia samospráv tvrdia, že pokračuje ich kriminalizácia? Aké sú možnosti legálneho a účinného poukázania na zlyhania a neprijateľné správanie verejných činiteľov? Moderuje: Jolana Čuláková

Mar 3

41 min 4 sec

Hostia: Štefan Gregor (primátor mesta Šahy) Dana Čahojová (starostka Karlovej Vsi) Marek Hattas (primátor Nitry) Mestá a obce odmietajú pokračovať vo víkendových testovaniach. Tvrdia, že štát im nevyplatil sľubované peniaze, v číslach je chaos, ľudia sú vyčerpaní a klesá aj záujem obyvateľov o testovanie. Sú však aj samosprávy, ktoré chcú testovať a sú ochotné aj spustiť očkovanie. Ako aktuálne funguje testovanie a vakcinácia v mestách a obciach, prečo ho niektorí primátori a starostovia odmietajú a začalo sa zneužívať na politické ciele, ako tvrdí vláda? Moderuje: Jolana Čuláková

Feb 24

44 min 52 sec

Hostia: Matúš Drotár (riaditeľ odboru metodiky a koordinácie subjektov z Centrálneho koordinačného orgánu MIRRI) Daniel Balko (viceprimátor Nitry a poslanec NSK) Zuzana Šubová ( odborníčka na eurofondy Zuzana Šubová a oznamovateľka závažnej ekonomickej trestnej činnosti na oboch ministerstvách v súvislosti s čerpaním eurofondov) Eurofondy sa v posledných rokoch pre mnohé samosprávy a oblasti stali najväčšou finančnou investíciou a pomocou. Ale aj možnosťou, ako ich čerpanie zneužiť. Do ktorých oblastí sú aktuálne nasmerované, ako sa využívajú, ale aj zneužívajú a čo sa za 10 mesiacov fungovania nového ministerstva investícií a regionálneho rozvoja zmenilo pri ich čerpaní v mestách a obciach? Moderuje: Jolana Čuláková

Feb 17

45 min 35 sec

Hostia: Marcela Ivančičová (primátorka Svidníka) Miroslav Kollár (primátor Hlohovca) Marián Dritomský (generálny riaditeľ Sekcie Krízového riadenia Ministerstva vnútra) Slovensko má za sebou kolotoč testovaní a neustálych zmien opatrení. Systém do celej situácie mal vniesť COVID automat. Čo to znamená v praxi? Aké povinnosti ďalej čakajú na mestá a obce a pomôže im štát podporou vzniku súkromných mobilných odberových miest? A ako pokračuje príprava na vakcináciu? Moderuje: Peter Béreš

Feb 10

47 min 41 sec

Bossing a mobbing v učiteľských kolektívoch – téma, o ktorej sa veľmi nehovorí. Často je to preto, lebo podriadení sa boja o svoje miesta a nadriadení sa cítia silnejší. Podľa právnika sa bossing a mobbing vyskytujú stále častejšie – aj v čase pandémie. Ako sa môže a má ku problému postaviť samospráva, ktorá je zriaďovateľom škôl a vymenúva riadiacich pracovníkov? S reálnymi príkladmi priamo zo škôl sa na problém pozrieme v Klube komunálnej politiky s Miriam Dobrotovou a jej hosťami.

Feb 3

46 min 12 sec

Niektorí školáci sú už takmer rok bez bežného vzdelávania. Kontakt so školou zabezpečuje dištančné vzdelávanie. To je však len krízové a aktuálne už príliš dlho trvajúce riešenie. Ako to vyzerá s návratom do škôl? Ako sa Ministerstvo školstva SR aktuálne pozerá na testovanie školákov a čo bude presadzovať? A ako vedia školy – tak základné, ako aj stredné – zabezpečiť vyučovanie v čase vrcholiacej pandémie? Ctibor Michalka hľadá odpovede v Klube komunálnej politiky s Janou Zápalovou, vedúcou Odboru školstva Bratislavského samosprávneho kraja, Lukášom Baňackým zo Združenia miest a obcí Slovenska a Tomášom Kostolníkom, hovorcom Ministerstva školstva SR.

Jan 27

37 min 51 sec

Posledné mesiace žijeme s heslom R-O-R - ruky, odstup, rúška. Od Vianoc už môžeme pridať aj štvrté písmeno - V ako vakcína, alebo O- ako očkovanie. V pondelok sa po očkovaní v nemocniciach začalo pilotné očkovanie aj v Domovoch sociálnych služieb. Ako sú naň pripravené župy? Kedy a ako sa vakcína dostane ku seniorom v domácom prostredí? S hosťami Klubu komunálnej politiky o téme očkovanie hovorí Matra Výbošteková.

Jan 20

41 min 31 sec

Hostia: Tatiana Kratochvílová (námestníčka primátora Bratislavy) Ján Hrčka (starosta BA mestskej časti PetržalkaVýstavba novej električkovej trate v Bratislave- Petržalke) Moderuje: Marcela Jedináková

Jan 13

37 min 26 sec

Bezdomovci, rodiny v núdzi, ľudia z okraja spoločnosti. Všetci si zaslúžia počas Vianoc pomoc. Pre mnohých je tanier polievky v charite a večer teplá posteľ v útulku jediným svetlým bodom dňa. Organizácie, ktoré pomáhajú núdznym, však tento rok prišli o veľkú časť príjmov, keď sa nekonajú vianočné charitatívne akcie. Samosprávy zas musia zvažovať, ako pomáhať a dodržať všetky potrebné protiepidemické opatrenia. O pomoci ľuďom z okraja spoločnosti nielen vo vianočnom čase hovorí so svojimi hosťami Marta Výbošteková.

Dec 2020

43 min 56 sec

Pandémia koronavírusu ovplyvnila prakticky všetky sféry nášho života. Zrejme oveľa viac ale zasahuje do fungovania zraniteľnejších ľudí. Patria k nim aj zamestnanci chránených dielní a sociálnych podnikov. Ako sa dokážu vyrovnať s neľahkou situáciou, a to nielen oni, ale aj tí, ktorí ich majú na starosti – prevádzkovatelia chránených pracovísk ? A aká je v tomto prípade úloha štátu a dokáže im účinne pomáhať? Diskutujú Ctibor Michalka a jeho hostia: Beáta Mészárosová a František Brezovský z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Petra Balogová z chránenej dielne Tekla v Stupave a projektový manažér Marián Horanič zo sociálneho podniku Centrum Bivio v Bratislave.

Dec 2020

39 min 50 sec

Väčšina žiakov sa už niekoľko týždňov učí z domu. Ich návrat do škôl bol naplánovaný na budúci týždeň. Ústredný krízový štáb včera rozhodol, že žiaci druhého stupňa a stredoškoláci sa do školských lavíc vrátia až po Vianociach. Čo to bude znamenať pre školy a na čo sa majú pripraviť učitelia, deti aj rodičia počas najbližších dvoch týždňov? Jolana Čuláková sa na to pýtala zástupcov štátu, samospráv a učiteľov.

Dec 2020

46 min 20 sec

Na čo by sa mali pripraviť v najbližších dňoch nielen pacienti, ale aj poskytovatelia služieb a ako súčasnú situáciu zvládajú nemocnice, ich zriaďovatelia a štát? Jolana Čuláková sa v Klube komunálnej politiky pýtala Silvie Pekarčíkovej - riaditeľky odboru zdravotníctva ŽSK, Tomáša Szalaya - riaditeľa odboru zdravotníctva BSK a Ľubomíra Ševčíka - hlavného lekára NS.

Nov 2020

46 min 17 sec

Po skončení ťažby hnedého uhlia musia na Hornej Nitre vyriešiť problém, ako budú región vykurovať. Samospráva , bane aj elektrárne prichádzajú so svojimi plánmi. Miriam Dobrotová si pozvala do štúdia v Banskej Bystrici primátorku Prievidze Katarínu Macháčovú, predsedu dozornej rady HBP Rastislava Januščáka a telefonicky sa spojila s riaditeľom elektrárne Nováky Miroslavom Piačekom.

Nov 2020

38 min 41 sec

Druhé kolo ceplošného testovania zasiahlo do chodu materských aj základných škôl. Mnohí učitelia zostali v karanténe a školy sa musia vyporiadať nielen s dištančným vzdelávaním, ale aj s avizovaným testovaním žiakov a rodičov. Ako sú na to pripravené a čo ich v nabližších dňoch čaká? Odpovede s hosťami Klubu komunálnej politiky hľadá Jolana Čuláková.

Nov 2020

46 min 1 sec

Téma: Druhé kolo celoplošného testovania obyvateľstva, výnimky z testovania a ďalšie kroky v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Bratislava a veľká časť západného Slovenska si po víkende vydýchli. Po dobrých výsledkoch vláda v ich prípade upustila od druhého kola plošného testovania. V hlavnom meste pred pár týždňami zatiahli brzdu a zaviedli prísne opatrenia a teraz sa ukázalo, ako šírenie nákazy výrazne kleslo. Ako sa to odrazí na živote obyvateľov a ďalších opatreniach? Jedna vec je upustenie od druhého kola testovania, druhá vec sú ďalej trvajúce opatrenia. O ďalších krokoch v súvislosti s pandémiou Covid 19 budeme v KKP hovoriť s ministrom obrany Jaroslavom Naďom a starostom Ružinova Martinom Chrenom, ďalej primátorom Nitry Marekom Hattasom a primátorkou Púchova Katarínou Henekovou.

Nov 2020

41 min 17 sec

Hostia: Jaroslav Naď (minister obrany), Richard Rybníček (primátor Trenčína), Lukáš Baňacký (starosta MČ Lamač a členom krízového štábu);

Oct 2020

43 min 13 sec

Počas prvej vlny pandémie sme historicky po prvýkrát zažili online rokovania poslancov. Mestá a obce prichádzali s rôznymi nápadmi, ako zabezpečiť fungovanie zastupiteľstiev. Niektoré sa osvedčili, iné nie. Aké sú ponuky dnes? Majú občania možnosť zúčastňovať sa na správe vecí verejných priamo alebo prostredníctvom mobilných aplikácií a cez elektronickú komunikáciu? Využívajú svoje právo? A čomu dávajú prednosť samosprávy? Jolana Čuláková sa na to pýtala v Klube komunálnej politiky Michala Kaliňáka zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Petra Uhlára z OZ Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) a Martina Kollárika z portálu Odkaz pre starostu.

Oct 2020

42 min 21 sec

V akom štádiu je riešenie problémov satelitných obcí a miest s dopravou do hlavného mesta Bratislavy ? V Klube komunálnej politiky Rádia Regina diskutuje o problémoch satelitných obcí a miest s dopravou do hlavného mesta Marcela Jedináková s riaditeľom Inštitútu regionálnej politiky BSK Martinom Hakelom, primátorom Pezinka Igorom Hianikom, starostom Vrakune Martinom Kuruc a zastupujúcim starostom Ivánky pri Dunaji.

Oct 2020

40 min 38 sec

Čisté ovzdušie, odpadové hospodárstvo a klíma - to sú termíny, ktoré počujeme v súvislosti s Plánom obnovy a zeleným reštartom Slovenska. Ako sa so znížením uhlíkovej stopy, kvalitnejším triedením a spracovaním odpadu, bezodpadovým fungovaním a využívaním náhradných zdrojov energie chcú popasovať mestá a obce? Jolana Čuláková diskutuje v Klube komunálnej politiky Rádia Regina Západ s Michalom Kičom, štátnym tajomníkom MŽP SR, Ivanou Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a Pavlom Kravcom, starostom Trnavej Hory.

Oct 2020

42 min 4 sec

Odpad, neplatiči, nedostatok miesta, či ničenie historických pamiatok... Ale aj podoby smútočných obradov počas pandémie. Aj takéto problémy musia dnes riešiť slovenské cintoríny. Ako sa s nimi vysporiadať v praxi hovorí Miriam Drobotová v Klube komunálnej politiky so správcom cintorína v Prievidzi Ľubošom Jelačičom, so starostom Nitrianskeho Pravna Andrejom Richterom a historikom Jozefom Lenhartom.

Sep 2020

26 min 15 sec

Aké finančné dopady má pandémia na rozpočty miest a obcí? Jolana Čuláková v Klube komunálnej politiky diskutuje s Radomírom Brtáňom, podpredsedom Združenia miest a obcí Slovenska a starostom obce Košeca, Marcelom Klimekom, štátnym tajomníkom Ministerstva financií SR a Jánom Noskom, primátorom Banskej Bystrice.

Sep 2020

45 min 2 sec