Kościół EXE - katechizm gdański

By Kościół EXE

Krótkie, ale konkretne odpowiedzi na ważne pytania w życiu każdego z nas

 1. 1.
  KG #34 Czym jest usprawiedliwienie?
  6:31
 2. 2.
  KG #33 Dlaczego Jezus zmartwychwstał?
  6:29
 3. 3.
  KG #32 Co to znaczy, że Jezus „trzeciego dnia zmartwychwstał”?
  4:50
 4. 4.
  KG #31 Co to znaczy, że Jezus „zstąpił do piekieł”?
  4:55
 5. 5.
  KG #30 Za czyje grzechy Jezus zapłacił na krzyżu?
  6:59
 6. 6.
  KG #29 Czy ofiara Jezusa wystarczy, by nas zbawić?
  5:48
 7. 7.
  KG #28 Co wydarzyło się na krzyżu?
  4:56
 8. 8.
  KG #27 Dlaczego Jezus umarł na krzyżu?
  4:57
 1. 9.
  KG #26 Dlaczego Jezus stał się człowiekiem?
  4:21
 2. 10.
  KG #25 Czy przez swoje wcielenie Jezus przestał być Bogiem?
  4:22
 3. 11.
  KG #24 Co to znaczy, że Jezus “począł się z Ducha Św. i narodził z Marii Panny”?
  4:50
 4. 12.
  KG #23 Dlaczego nazywamy Jezusa „naszym Panem”?
  5:34
 5. 13.
  KG #22 Czy Jezus jest równy Bogu Ojcu?
  5:16
 6. 14.
  KG #21 Dlaczego nazywamy Jezusa „jedynym Synem Boga”?
  4:24
 7. 15.
  KG #20 Dlaczego nazywamy Jezusa “Chrystusem”?
  4:54
 8. 16.
  KG #19 Dlaczego nazywamy Boga “Wszechmogącym” oraz “Stworzycielem nieba i ziemi”?
  5:48
 9. 17.
  KG #18 Dlaczego nazywamy Boga „Ojcem”?
  4:23
 10. 18.
  KG #17 Co jest treścią wiary chrześcijańskiej?
  6:24
 11. 19.
  KG #16 Jakie są skutki wiary w Jezusa?
  5:16
 12. 20.
  KG #15 Na czym polega prawdziwa wiara?
  5:18
 13. 21.
  KG #14 Jak możemy otrzymać zbawienie?
  4:27
 14. 22.
  KG #13 Co zrobił Bóg, by zbawić swoich wybranych?
  4:47
 15. 23.
  KG #12 Czy Bóg pozostawił całą ludzkość w stanie upadku?
  6:05
 16. 24.
  KG #11 Czy jesteśmy w stanie podźwignąć się ze stanu upadku?
  5:29
 17. 25.
  KG #10 Jakie są konsekwencje upadku ludzkości?
  5:06
 18. 26.
  KG #9 Czy ludzie pozostali w takim stanie, w jakim zostali stworzeni?
  5:38
 19. 27.
  KG #8 Czym jest Prawo Boże?
  5:03
 20. 28.
  KG #7 W jaki sposób Bóg stworzył człowieka?
  4:50
 21. 29.
  KG #6 W jaki sposób Bóg stworzył świat?
  4:21
 22. 30.
  KG #5 Co to znaczy, że Bóg jest trójjedyny?
  6:03
 23. 31.
  KG #4 Czym jest Pismo Święte?
  3:54
 24. 32.
  KG #3 Jak możemy poznać Boga?
  3:42
 25. 33.
  KG #2 Kim jest Bóg?
  4:54
 26. 34.
  KG #1 Jaki jest sens życia człowieka?
  3:25

Listen to Kościół EXE - katechizm gdański now.

Listen to Kościół EXE - katechizm gdański in full in the Spotify app