TV LUX

By TV LUX

Inšpiratívne kázne, prednášky a relácie slovenskej katolíckej televízie - TV LUX

 1. 1.
  Pomoc pri očkovaní | Jeden na jedného
  10:01
 2. 2.
  Môžem zhrešiť, veď sa vyspovedám | A teraz čo?
  5:51
 3. 3.
  Deň katolíckych médií | Jeden na jedného
  13:23
 4. 4.
  Aká je moja misia? | Homília
  8:14
 5. 5.
  Čím sa sýtime? | Homília
  7:06
 6. 6.
  Uvoľnenie opatrení pre Cirkev | Jeden na jedného
  27:15
 7. 7.
  Exkomunikácia z Cirkvi | A teraz čo?
  8:18
 8. 8.
  Ako robiť rozhodnutia? | Homília
  9:49
 1. 9.
  Milosrdenstvo v časoch COVIDu | Jeden na jedného
  14:20
 2. 10.
  Hanbím sa hovoriť kňazovi svoje hriechy | A teraz čo?
  7:14
 3. 11.
  Stačí sa modliť doma? | vKONTEXTE
  26:53
 4. 12.
  Ježiľ nás túži stretnúť | Homília
  6:15
 5. 13.
  Diakon a lekár | Jeden na jedného
  13:21
 6. 14.
  Slávenie Veľkej noci 2021 | Jeden na jedného
  14:29
 7. 15.
  Krížová cesta
  20:09
 8. 16.
  Boh na nás nezabúda | Homília
  6:46
 9. 17.
  Svätý Jozef - patrón dobrej smrti | Duchovné cvičenia
  25:42
 10. 18.
  Žiť v ústraní ako Svätý Jozef | Duchovné cvičenia
  20:15
 11. 19.
  Svätý Jozef a jeho portrét vo Svätom písme | Duchovné cvičenia
  25:02
 12. 20.
  Svätý Jozef - Chlap, čo poznal mozole | Duchovné cvičenia
  22:53
 13. 21.
  Služba vs. výkon | A teraz čo?
  5:17
 14. 22.
  Pápež, Irak a Slovensko | Jeden na jedného
  14:23
 15. 23.
  Boľavá duša, boľavé telo | Doma je doma
  49:38
 16. 24.
  Podriadiť sa autorite | A teraz čo?
  7:47
 17. 25.
  Nový pomocný biskup | Jeden na jedného
  15:01
 18. 26.
  Ako svedčiť o Bohu vo svojej práci? | A teraz čo?
  6:20
 19. 27.
  Ako zvládať ťažké životné etapy? | Homília
  8:54
 20. 28.
  Otázky a odpovede k sčítaniu | Jeden na jedného
  15:33
 21. 29.
  Každá skúsenosť púšte nám pomáha | Homília
  11:13
 22. 30.
  Prečo sa pri sčítaní ľudu hlásiť ku kresťanstvu? | A teraz čo?
  7:30
 23. 31.
  Laici a laičky v Cirkvi | Jeden na jedného
  14:00
 24. 32.
  Ako sa orientovať v súčasných médiách? | A teraz čo?
  7:22
 25. 33.
  Boží služobník Ján Vojtaššák | Homília
  29:21
 26. 34.
  Popolcová streda | Jeden na jedného
  12:45
 27. 35.
  Verím v Boha, ale neverím v Cirkev
  5:48
 28. 36.
  Zastavme sa, venujme čas Bohu | Homília
  8:46
 29. 37.
  Aktivity Cirkvi počas Covidu
  16:12
 30. 38.
  Cirkev a sčítanie obyvateľstva 2021
  13:39
 31. 39.
  Duchovné dary - sú len pre zasvätených?
  4:22
 32. 40.
  Naladiť sa s Bohom na rovnakú frekvenciu | Homília
  5:55
 33. 41.
  Morálnosť očkovania
  17:19
 34. 42.
  Niekedy stačí zmeniť smerovanie | Homília
  15:14
 35. 43.
  Poverčivý kresťan
  5:43
 36. 44.
  Nemám čas modliť sa
  5:03
 37. 45.
  Objavujme v nás hlboko prítomného Boha | Homília
  3:00
 38. 46.
  Môžem použiť ťahák?
  4:51
 39. 47.
  Aktuálna situácia na Slovensku
  3:00
 40. 48.
  Ako sa orientovať v súčasných médiách?
  7:24
 41. 49.
  Zanedbávanie dobrého
  3:00
 42. 50.
  Je uzdravenie vždy Božia vôľa?
  3:00

Listen to TV LUX now.

Listen to TV LUX in full in the Spotify app