På middag med Gud

PS! Jag älskar dig

Välkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om livets upp- och nedgångar, kristen tro och relationen till Gud.I studion: Marie och Angelina Ek Lipanovskahttps://www.marieeklipanovska.se

All Episodes

I detta avsnitt samtalar Angelina och jag om jungfru Marias möte med ängeln Gabriel. Vi talar om utvaldhet och jämlikhet inför Gud, och om att bli osynliggjord som människa.Vi har varit på den gångna söndagens högmässa i Två systrars kapell. Tema: Marie bebådelseVälkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro, livets upp- och nedgångar och relationen till Gud.Varannan fredagI studion: Marie och Angelina Ek LipanovskaMusik: www.bensound.com

Mar 26

37 min 28 sec

I detta avsnitt samtalar Angelina och jag om den kristna fastan och vad vi kan lära oss under de 40 dagar som den pågår. Vi talar om att mogna i tron på Gud och fördjupa den relationen, och om människans dödlighet och vad som är viktigt i livet.Vi har varit på Askonsdagens mässa i Strandkyrkan i Bunkeflostrand. Tema: Bön och fastaHär kan ni se den: https://www.youtube.com/watch?v=1pTBcEW1cJA&t=2719sVälkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro, livets upp- och nedgångar och relationen till Gud.Varannan fredagI studion: Marie och Angelina Ek LipanovskaMusik: www.bensound.com

Feb 19

36 min 39 sec

I detta avsnitt samtalar Angelina och jag om Guds nåd och kärlek, och att varje människa oavsett livssituation alltid kan vara en Guds medhjälpare. Det är aldrig försent att tjäna Gud, och han vet hur varje människa och hennes liv kan nyttjas på bästa sätt. Det finns hopp för oss alla.Vi har besökt en webbgudstjänst hos Strandkyrkan i Bunkeflostrand. Tema: Nåd och tjänstVälkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro, livets upp- och nedgångar och relationen till Gud.Varannan fredagI studion: Marie och Angelina Ek LipanovskaMusik: www.bensound.com

Feb 5

32 min 19 sec

I detta avsnitt samtalar Angelina och jag om att äga sina egna känslor och ta ansvar för sitt liv och sina behov. Vi talar om att lyssna till kroppen och varför vi saknar den fysiska mässan.Vi har besökt Strandkyrkan i Bunkeflostrand, 2 söndagen efter Trettondagen. Tema: Livets källahttps://youtu.be/S-HKXivloMcVälkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro, livets upp- och nedgångar och relationen till Gud.Varannan fredagI studion: Marie och Angelina Ek LipanovskaMusik: www.bensound.com

Jan 22

33 min 39 sec

Angelina och jag samtalar om att lyssna till och känna igen när Gud kallar på oss. Vi pratar om hur lätt det är att gå ifrån Gud och då börja tvivla, hur omöjligt det är att vara ensam i sin tro och vikten av en gemenskap med andra troende.Vi har besökt Strandkyrkan i Bunkeflostrand, Söndagen efter Nyår.https://youtu.be/AYRsIMD8gF8 Välkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro, livets upp- och nedgångar och relationen till Gud.Varannan fredagI studion: Marie och Angelina Ek LipanovskaMusik: www.bensound.com

Jan 8

44 min 27 sec

Angelina och jag samtalar om självupptagenhet och det svåra i att vara människa. Vi pratar om hur berikande det är med kontraster, variation och för oss nya gudstjänstupplevelser. Vi besökte en mässa med bibelstudium på EFS - Gården i Höllviksstrand.https://www.hollviksstrand.se/Välkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro, livets upp- och nedgångar och relationen till Gud.Varannan fredagI studion: Marie och Angelina Ek LipanovskaMusik: www.bensound.com

Oct 2020

42 min 41 sec

Angelina och jag samtalar om våra fördomar och föreställningar kring kvinnliga präster. Vi reflekterar också över relationen mellan döden och livet, om sorgeprocesser och fjärilens transformation. Vi har besökt St Mariakyrkan i Malmö. Välkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro, livets upp- och nedgångar och relationen till Gud.Varannan fredagI studion: Marie och Angelina Ek LipanovskaMusik: www.bensound.com

Oct 2020

43 min 51 sec

Angelina och jag samtalar om Gud som ljuset i en människas mörker, om psykisk ohälsa, om att söka och finna stöd i kyrkan när vi inte mår bra, och om enheten i Kristus. Välkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro, livets upp- och nedgångar och relationen till Gud.Varannan fredagI studion: Marie och Angelina Ek LipanovskaMusik: www.bensound.com

Sep 2020

41 min 48 sec

Angelina och jag samtalar om villkorslös kärlek och besvarad kärlek. Vi talar om frihet från oss själva och våra gamla tankar om oss själva och de beteenden vi haft i våra nära relationer. Välkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro, livets upp- och nedgångar och relationen till Gud.Varannan fredagI studion: Marie och Angelina Ek LipanovskaMusik: www.bensound.com

Sep 2020

43 min 43 sec

Angelina och jag samtalar om vikten av att se och bli sedd av en kärleksfull blick. Vi talar om den viktiga föräldrarollen som skapar trygghet för ett barn. Både den mänskliga förälderns blick och närvaro när vi är små, och Guds blick och närvaro när vi är vuxna.Välkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro och relationen till Gud.Vissa fredagar kl 12.00I studion: Marie och Angelina Ek LipanovskaMusik: www.bensound.com

Jun 2020

33 min 54 sec

Angelina och jag samtalar om pingsten och helig ande, och hur vi har påverkats av att inte ha kunnat gå till kyrkan på några månader. Och om de känslor och insikter som väcks när vi åter igen samlas fysiskt för att fira mässa med församlingen. Vi talar om meditation och andliga samtal, kyrkans gemenskap och betydelse. Välkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro och relationen till Gud.Varannan fredag kl 12.00I studion: Marie och Angelina Ek LipanovskaMusik: www.bensound.com

Jun 2020

29 min 51 sec

Angelina och jag samtalar idag om bön. Om tackbön, mantra, förbön, Simpabön, visuell bön, Jesusbönen, bönesuck, ja bön i alla de former vi människor ber på medvetet och omedvetet. Vi pratar om heliga platser för bön och avslutar idag med en förbön för världen och coronapandemin.Välkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro och relationen till Gud.Svenska kyrkans bönewebb: https://be.svenskakyrkan.seVarannan fredag kl 12.00I studion: Marie och Angelina Ek LipanovskaNästa avsnitt fredag 29 maj kl 12.Musik: www.bensound.com

May 2020

57 min 10 sec

Vi samtalar idag om att upptäcka Gud överallt i tillvaron och det som sker. I naturen och djuren, människor och situationer. Vi pratar om livets övergång via döden till det eviga livet, och om att vara närvarande i nuet.Vi har besökt en enkel digital mässa i Två systrars kapell i Kalmar.Välkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro och relationen till Gud.Varannan fredag kl 12.00I studion: Marie och Angelina Ek LipanovskaNästa avsnitt fredag 15 maj kl 12.

May 2020

48 min 29 sec

Vi samtalar idag om betydelsen av kyrkorummet och andra troende människors närvaro för den egna personliga trons växande. Samtalet handlar också om personligt ansvar, tystnaden och att söka stöd för sin tro.Vi har besökt en taizéinspirerad digital gudstjänst i St Matteus församling i Malmö. Välkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro och relationen till Gud.Varannan fredag kl 12.00I studion: Marie och Angelina Ek LipanovskaNästa avsnitt fredag 1 maj kl 12.Marie Ek Lipanovskaförfattare och konstnärhttp://www.marieeklipanovska.seMusik:www.bensound.com

Apr 2020

39 min 47 sec

Vilken plats har vår kristna tro i denna tid av prövningar?Vi har besökt vår första webbgudstjänst och smakat på detta nya alternativ som coronaviruset erbjuder. Samtalet kommer att handla om hur den rådande oron och stressen påverkar oss. Vi samtalar om synd, beroende och om gynnsamma vanor och miljöer. Välkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro och relationen till Gud.Varannan fredag kl 12.00I studion: Marie och Angelina Ek LipanovskaNästa avsnitt fredag 17 april kl 12.Gudstjänsten vi såg på: https://www.svenskakyrkan.se/helsingborg/webbsanda-gudstjansterSöndagarna med Jesus:https://www.youtube.com/playlist?list=PLjKouhtsgH9qFwCcNIWEw6aRuMm3twp4hMarie Ek Lipanovskaförfattare och konstnärhttp://www.marieeklipanovska.seMusik: www.bensound.com

Apr 2020

49 min 26 sec

I detta avsnitt samtalar vi om den 40 dagar långa fastan, om hur våra behov kan växa sig okontrollerat och bli till begär som skadar oss. Vad erbjuder fastan oss? Hur kan den rena oss? Och programmet avslutas med en vägledd meditation.Välkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro och relationen till Gud.Varannan fredag kl 12.00I studion: Marie och Angelina Ek LipanovskaNästa avsnitt fredag 13 mars kl 12.Music: www.bensound.com

Mar 2020

37 min 59 sec

I detta avsnitt samtalar vi om om de djupa skillnaderna mellan Gud och oss människor. Om de stora frågorna: Vad är rättvisa? Hur bygger man tillit till Gud? Pånyttfödsel, vad är det? Var finns hoppet i vår mörka värld? Hur många chanser får man av Gud?Välkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro och relationen till Gud.Varannan fredag kl 12.00I studion: Marie och Angelina Ek LipanovskaNästa avsnitt fredag 6 mars kl 12.När Gud bjuder på middag får man nattvardens bröd och vin. Till det sång och musik och ord ur Bibeln. Men vad får vi med oss från en sådan måltid? Vilka tankar och känslor väcker Gud i oss? Om det kommer vi att samtala varannan vecka efter att vi besökt en av Malmös församlingar och firat mässa i Svenska kyrkan.Music: www.bensound.com

Feb 2020

56 min 25 sec

Vi samtalar i detta avsnitt om andlig fördjupning, om att bevara hoppet och en ljus framtidstro i en värld som känns mörk. Och vad vi förmår göra som människor och vad vi inte klarar av.På middag med Gud är ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro och vandringen mot en djupare relation till Gud.I studion: Angelina och Marie Ek LipanovskaNär Gud bjuder på middag får man nattvardens bröd och vin. Till det sång och musik och ord ur Bibeln. Men vad får vi med oss från en sådan måltid? Vilka tankar och känslor väcker Gud i oss? Om det kommer vi att samtala varannan vecka efter att vi besökt en av Malmös församlingar och firat mässa i Svenska kyrkan.Nästa avsnitt sänds den 14 februari 2020 kl 12.00Music: www.bensound.com

Feb 2020

52 min 54 sec

Vi har besökt en stilla mässa i Strandkyrkan, Bunkeflostrand. Gäst i studion är Lisbeth Jönsson. Vi samtalar i detta avsnitt om mörker och ljus, om trons betydelse i vår vardag och vi förundras över hur mässan talar till oss på tre så olika men väldigt personliga sätt. På middag med Gud är ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro och vandringen mot en djupare relation till Gud.I studion: Angelina och Marie Ek LipanovskaGäst idag: Lisbeth JönssonNär Gud bjuder på middag får man nattvardens bröd och vin. Till det sång och musik och ord ur Bibeln. Men vad får vi med oss från en sådan måltid? Vilka tankar och känslor väcker Gud i oss? Om det kommer vi att samtala varannan vecka efter att vi besökt en av Malmös församlingar och firat mässa i Svenska kyrkan.Nästa avsnitt sänds den 24 januari 2020 kl 12.00Music: www.bensound.com

Jan 2020

47 min 41 sec

Vi har besökt en högmässa i Strandkyrkan, Bunkeflostrand och samtalar i detta avsnitt om moder Maria och betydelsen av hennes ja. Vi talar om att vara kallad till ett uppdrag för Gud, om Anden som talar genom människor, hur läskigt det kan vara att säga ja och vilka uppoffringar Gud kräver av oss. Välkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro och vandringen mot en djupare relation till Gud.I studion: Angelina och Marie Ek LipanovskaNär Gud bjuder på middag får man nattvardens bröd och vin. Till det sång och musik och ord ur Bibeln. Men vad får vi med oss från en sådan måltid? Vilka tankar och känslor väcker Gud i oss? Om det kommer vi att samtala varannan vecka efter att vi besökt en av Malmös församlingar och firat mässa i Svenska kyrkan.Nästa avsnitt sänds den 10 januari 2020 kl 12.00Sång: Lisbeth JönssonMusic: www.bensound.com

Dec 2019

1 hr

Vi har besökt Andrum, en enkel mässa i Hyllie kyrka i Malmö och samtalar i detta avsnitt om personligt ansvar för våra behov och om att ha förväntningar som andra inte lever upp till och vad som då sker i oss. Välkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro och vandringen mot en djupare relation till Gud.I studion: Angelina och Marie Ek LipanovskaNär Gud bjuder på middag får man nattvardens bröd och vin. Till det sång och musik och ord ur Bibeln. Men vad får vi med oss från en sådan måltid? Vilka tankar och känslor väcker Gud i oss? Om det kommer vi att samtala varannan vecka efter att vi besökt en av Malmös församlingar och firat mässa i Svenska kyrkan.Nästa avsnitt sänds den 27 december kl 12.00Music: www.bensound.com

Dec 2019

43 min 37 sec

Vi har besökt Ung mässa i St Mikaels kyrka i Malmö och samtalar i detta avsnitt om Angelinas makedonsk-ortodoxa arv, och om skillnaderna i att uttala en text som vi läser innantill och när vi kan texten utantill.Välkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro och vandringen mot en djupare relation till Gud.I studion: Angelina och Marie Ek LipanovskaNär Gud bjuder på middag får man nattvardens bröd och vin. Till det sång och musik och ord ur Bibeln. Men vad får vi med oss från en sådan måltid? Vilka tankar och känslor väcker Gud i oss? Om det kommer vi att samtala varannan vecka efter att vi besökt en av Malmös församlingar och firat mässa i Svenska kyrkan.Nästa avsnitt sänds den 20 december kl 12.00Music: www.bensound.com

Dec 2019

46 min 54 sec

Vi har besökt Taizemässan i Västra Skrävlinge kyrka i Malmö och samtalar om att känna delaktighet med hela världen genom den kristna tron. Vi pratar också om allt som tystnaden rymmer och döljer.Välkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro och vandringen mot en djupare relation till Gud.I studion: Angelina och Marie Ek LipanovskaNär Gud bjuder på middag får man nattvardens bröd och vin. Till det sång och musik och ord ur Bibeln. Men vad får vi med oss från en sådan måltid? Vilka tankar och känslor väcker Gud i oss? Om det kommer vi att samtala varannan vecka efter att vi besökt en av Malmös församlingar och firat mässa i Svenska kyrkan.Nästa avsnitt sänds den 6 december kl 12.00Music: www.bensound.com

Nov 2019

47 min 18 sec

Vi har besökt Sinnesromässan i S:t Nicolai kapell i Kyrkans hus, Malmö. Det öppnar för ett naket och sårbart avsnitt där vi båda delar med oss om vårt medberoende och missbruk, den tuffa kampen och hur den kristna tron är ett stöd på vägen till ett tillfrisknande.Välkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro och vandringen mot en djupare relation till Gud.I studion: Angelina och Marie Ek LipanovskaNär Gud bjuder på middag får man nattvardens bröd och vin. Till det sång och musik och ord ur Bibeln. Men vad får vi med oss från en sådan måltid? Vilka tankar och känslor väcker Gud i oss? Om det kommer vi att samtala varannan vecka efter att vi besökt en av Malmös församlingar och firat mässa i Svenska kyrkan.Nästa avsnitt sänds den 22 november kl 12.00Music: www.bensound.com

Nov 2019

53 min 58 sec

Välkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro och vandringen mot en djupare relation till Gud.I studion: Angelina och Marie Ek LipanovskaVi har besökt en onsdagsmässa i Heliga Trefaldighetskyrkan i Malmö. Samtalet kom att handla om stress och vila, högtidlighet och helighet, andra religioner och hur vi utövar vår tro. Vi funderar över om det kan vara populärt att vara kristen.När Gud bjuder på middag får man nattvardens bröd och vin. Till det sång och musik och ord ur Bibeln. Men vad får vi med oss från en sådan måltid? Vilka tankar och känslor väcker Gud i oss? Om det kommer vi att samtala varannan vecka efter att vi besökt en av Malmös församlingar och firat mässa i Svenska kyrkan.Nästa avsnitt sänds den 8 november kl 12.00Music: www.bensound.com

Oct 2019

42 min 17 sec

Välkommen att lyssna till ett innerligt samtal mellan en mamma och en vuxen dotter, om kristen tro och vandringen mot en djupare relation till Gud.I studion: Angelina och Marie Ek LipanovskaVi har besökt en stilla mässa i Strandkyrkan, Bunkeflostrand och samtalar i detta avsnitt om hur det påverkar barnen när deras mamma plötsligt blir kristen. Vilka tankar vi har om kristna personer, vår relation till kyrkorummet och vad som händer med oss därinne. Vi berättar om de olika vägar som lett oss båda in i kyrkan och om att söka svaren på vem vi är hos Gud. Och du får höra om nattklubbar, hamburgare och en tatuering.När Gud bjuder på middag får man nattvardens bröd och vin. Till det sång och musik och ord ur Bibeln. Men vad får vi med oss från en sådan måltid? Vilka tankar och känslor väcker Gud i oss? Om det kommer vi att samtala varannan vecka efter att vi besökt en av Malmös församlingar och firat mässa i Svenska kyrkan.Nästa avsnitt sänds den 25 oktober kl 12.00

Oct 2019

39 min 6 sec