Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs

Jan Jaap Hubeek

Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs richt zich op het versterken van de doelen waar het vrijeschoolonderwijs voor staat, zoals het realiseren van een brede en evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen bij kinderen/jongeren, zodat zij innerlijk vrije en verantwoordelijk en moreel handelende volwassenen worden.

Onderzoek door kenniskring Met onderzoek wil het lectoraat zichtbaar maken wat er gebeurt in de onderwijspraktijk van vrijescholen. De intentie is hierbij gericht op het ontwikkelen van inzicht in wat er nodig is om betekenisvol vrijeschoolonderwijs te geven; voor nu en voor de toekomst.

All Episodes

Christof Wiechert is jarenlang vrijeschool leerkracht geweest. Daarnaast heeft hij vanuit zijn internationale werk in de Pedagogische Sectie in Dornach ervaring bij de ontwikkeling van vrijescholen. Binnenkort verschijnt het boek: 'In het midden de mens, de bronnen van goed onderwijs' met een kritische beschouwing van Christof Wiechert. Jan Jaap Hubeek en Francien Kleemans lazen de voorpublicatie en bevragen Christof op deze beschouwing.

Sep 10

46 min 52 sec

Aziza Mayo is lector aan de Hogeschool Leiden. Aziza beoogt binnen haar lectoraat de onderliggende waarden en opbrengsten van het vrijeschoolonderwijs inzichtelijk te maken. Gedegen onderzoek kan leerkrachten, bestuurders en lerarenopleiders helpen om het onderwijs nog beter vorm te geven. Maar het kan ook helpen om met elkaar te communiceren en om het 'eigene' van het Vrijeschoolonderwijs, en wat Vrijeschoolonderwijs brengt aan kinderen, leerkrachten, ouders en de samenleving, beter en breder zichtbaar te maken. In deze aflevering kijkt Aziza na zes jaar terug op haar lectoraat rede en verbindt de uitkomsten met de toekomst. Welke vragen doemen op aan de horizon waaraan Aziza zou willen bijdragen? Meer informatie over haar lectoraat: https://www.hsleiden.nl/waarden-van-vrijeschool-onderwijs

Jan 9

42 min 12 sec

Wouter Modderkolk onderzoekt hoe we op een waarde(n)vollere manier kunnen toetsen. Wouter is leraar economie op de Stichtse Vrije School in Zeist. Sinds 2010 werkt hij als decaan, leraar en teamleider op dezelfde bovenbouw als waar hij als leerling op heeft gezeten. Wouter onderzoekt vanuit het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs hoe we op een waarde(n)vollere manier kunnen toetsen binnen het voortgezetonderwijs. In deze aflevering spreek ik naast Wouter ook Ella, een leerling van deze Vrije middelbare school in Zeist. OnderzoekWouter heeft zijn masteropleiding afgesloten met een scriptie over toetsing binnen het Vrijeschoolonderwijs. Dit thema is hem ook na zijn afstuderen blijven bezig houden. Binnen het lectoraat onderzoekt Wouter hoe verschillende vormen van toetsen kunnen worden ingezet om de dialoog aan te gaan over de ontwikkeling van de leerling, in plaats van het zetten van een punt achter een bepaalde leeractiviteit. Wouter spreekt daarom liever over waarnemen van het kind, in plaats van het toetsen. Toetsen zijn een vorm van waarnemen, maar de mogelijkheden die een leraar heeft om de ontwikkeling van het kind te volgen zijn legio. Met zijn onderzoek wil hij leraren praktische handvatten geven om het kind waar te nemen en zo bij te dragen aan het ontsluieren van zijn/haar ontwikkelingsvragen. 

Dec 2020

54 min 43 sec

In deze aflevering spreken we Saskia Snikkers. De afgelopen jaren deed Saskia onderzoek naar hoogbegaafdheid in het Vrijeschoolonderwijs. Zij bracht daarbij handelingspraktijken in scholen rond het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in kaart als ook de percepties van leerkrachten over hoogbegaafdheid in het handzame boekje 'Heb je dit kind gezien'. Over de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen op de vrijeschool (2018) heeft Saskia een handelingsgericht overzicht gegeven van wetenschappelijk onderzoek rond hoogbegaafdheid, verslag gedaan van dit onderzoek en handelingsperspectieven geformuleerd voor leraren in PO-scholen die met hoogbegaafde leerlingen werken. Saskia geeft vanuit haar onderzoekswerk en haar werk als schoolpsycholoog bij de BVS begeleidingsdienst workshops, lezingen en studiedagen voor (aankomende)leraren in het vrijeschoolonderwijs en het reguliere onderwijs. Naar aanleiding van haar onderzoek vanuit de kenniskring naar de pedagogische vragen van hoogbegaafde leerlingen in vrijescholen werkt Saskia Snikkers de komende jaren aan een promotieonderzoek. Zij onderzoekt daarbij ‘engagement’ van hoogbegaafde (PO)leerlingen in onderwijsprocessen onder begeleiding van Prof. Dr. Minnaert (Universiteit Groningen) en Aziza Mayo. 

Dec 2020

37 min 7 sec

Onderwijs richt zich nooit alleen op het nu, maar behelst ook altijd, impliciet of expliciet, een beeld van de toekomst waartoe opgeleid en onderwezen wordt; een beeld van volwassenheid waar het onderwijs aan hoopt bij te dragen. In deze aflevering van Meesterwerk spreekt Jan Jaap Hubeek met Akke Faling. Akke is werkzaam als onderzoeker binnen het lectoraat Waarde van Vrijeschoolonderwijs en onderzocht de vraag: Hoe geven oud-vrijeschoolleerlingen vorm aan hun volwassen bestaan in de wereld? En wat kan dat ons zeggen voor het huidige onderwijs en de lerarenopleiding? Akke Faling is werkzaam als onderzoeker binnen het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs en onderzocht de vraag: Hoe geven oud-vrijeschoolleerlingen vorm aan hun volwassen bestaan in de wereld? En wat kan dat ons zeggen voor het huidige onderwijs en de lerarenopleiding? Akke bracht eerder deze publicatie uit over haar onderzoek: https://www.hsleiden.nl/binaries/content/assets/hsl/lectoraten/waarden-van-vrijeschoolonderwijs/publicaties/hoe-geven-oud-vrijeschoolleerlingen-vorm-aan-hun-volwassen-bestaan-in-de-wereld_akke-faling_2018.pdf (Hoe geven oud-vrijeschoolleerlingen vorm aan hun volwassen bestaan in de wereld? ( pdf, 767 KB )) 

Dec 2020

42 min 23 sec

Op het Waldorf100 festival spreken Robert Viëtor en Jan Jaap Hubeek: Jan Bransen. Zijn boek 'Gevormd of vervormd' is een bestseller. Zijn boodschap slaat in als een bom: Volgens Jan Bransen vervormt het huidige onderwijs. In deze Podcast vertelt hij over zijn drijfveren en zijn pleidooi voor ander onderwijs. Op het festival Waldorf 100 jaar vragen wij eerst wat hij daar eigenlijk doet.

Oct 2019

18 min 9 sec

Op het Waldorf100 festival spreken Merel Boon en Jan Jaap Hubeek: Gert Biesta. Een korte introductie over Gert Biesta om daarna in gesprek te gaan over de kracht van pedagogiek én specifiek de Vrijeschool pedagogiek. Gert Biesta vertelt wat 100 jaar Vrijeschool hem heeft gebracht. Ook deelt hij wat hij het onderwijs, en de Vrijeschool, de komende honderd jaar toewenst.

Oct 2019

12 min 8 sec

Op het Waldorf100 Festival spreken Merel Boon en Jan Jaap Hubeek: Aziza Mayo. Lector Aziza Mayo vertelt over het doen van onderzoek en het bijdragen aan schoolontwikkeling. En uiteraard de vraag welke droom Aziza heeft voor de komende 100 jaar.

Oct 2019

11 min 18 sec

Op het Waldorf100 Festival spreken Merel Boon en Jan Jaap Hubeek: Floortje Dessing. Floortje Dessing vertelt over de kracht van het Vrijeschool onderwijs. In dit gesprek vertelt zij hoe dit haar gevormd heeft tot wie zij nu is.

Oct 2019

8 min 54 sec

Op het Waldorf100 Festival spreken Merel Boon en Jan Jaap Hubeek: Thomas Rau. Na zijn opleiding in de architectuur studeerde Thomas Rau drie jaar euritmie om gebouw en mens nog veel beter op elkaar af te kunnen stemmen. Van eurtimie tot het ontwerp van de Triodosbank in Driebergen, het komt allemaal langs in deze podcast.

Oct 2019

12 min 5 sec

Op het Waldorf100 Festival spreken Merel Boon en Jan Jaap Hubeek: Merlijn Twaalfhoven. Met verbeeldingskracht, schoonheid, en creativiteit wereldproblemen te lijf. Doe je mee? Dat is de oproep van Merlijn Twaalfhoven. Zijn motto? In ieder schuilt een kunstenaar. Als we onze krachten bundelen, kunnen we het verschil maken.

Oct 2019

17 min 41 sec