Kázne z Biblie

By Prvý baptistický zbor v Košiciach

Vitaj pri počúvaní kázni Prvého baptistického zboru v Košiciach. Sme obyčajní ľudia ako ty. Hľadali sme zmysel či poslanie pre svoje životy a túžili sme žiť lepšie, čestnejšie a čistejšie. Boli sme v neustálom kolotoči nášho snaženia o zmenu, ktorá neprichádzala. Až kým sme z Božej milosti nespoznali nášho Boha a Stvoriteľa. Každý z nás by mohol vyrozprávať svoj príbeh o tom, ako nás Boh na našej ceste zastavil a ponúkol najväčší dar – odpustenie a večný život. Našou túžbou je žiť každý deň autentické kresťanstvo v našich rodinách, vzťahoch s priateľmi a kolegami. Chceme ďalej šíriť lásku a pravdu, ktorú sme poznali u Pána Ježiša Krista bez ohľadu na vek, vzdelanie, spoločenské postavenie a kultúru. Veríme, že kázané Božie Slovo z nedeľných kázní, biblických hodín, z mládežníckych stretnutí má moc meniť naše životy a preto ich spolu s audioknihami a a príbehmi o obrátení prinášame vo forme podcastov.

 1. 1.
  Nehemiášov zápas o obnovu
  45:52
 2. 2.
  Čo ti bráni poznať živého Boha?
  29:54
 3. 3.
  Vyslobodenie z otroctva strachu zo smrti
  40:01
 4. 4.
  Ženy pod krížom
  1:25:28
 5. 5.
  Nenávisť k vlastnej duši prináša jej večné zachovanie
  40:01
 6. 6.
  Podobenstvo o boháčovi a Lazarovi
  30:19
 7. 7.
  Nepožiadaš
  26:11
 8. 8.
  Nepovieš falošného svedectva
  30:13
 1. 9.
  Neukradneš
  37:16
 2. 10.
  Podobenstvo o desiatich pannách
  31:48
 3. 11.
  Nezosmilníš
  36:19
 4. 12.
  Nezabiješ
  38:35
 5. 13.
  Božie slovo je Bohom vdýchnuté a preto užitočné
  33:02
 6. 14.
  Novoročné pozvanie k uctievaniu v duchu a v pravde #3
  33:00
 7. 15.
  Novoročné pozvanie k uctievaniu v duchu a v pravde #2
  37:18
 8. 16.
  Novoročné pozvanie k uctievaniu v duchu a v pravde #1
  49:18
 9. 17.
  Úloha Cirkvi v Novom roku
  33:05
 10. 18.
  Boh činí nové veci
  35:39
 11. 19.
  Skutočná nádej v čase pandémie
  31:49
 12. 20.
  Podobenstvo o súdnom dni
  30:33
 13. 21.
  Podobenstvo o veľkej večeri
  30:58
 14. 22.
  Cti svojho otca i svoju matku
  36:21
 15. 23.
  Pamätaj na deň soboty
  37:44
 16. 24.
  Nevezmeš meno svojho Boha nadarmo
  31:41
 17. 25.
  Podobenstvo o neplodnom figovníku
  30:10
 18. 26.
  Neurobíš si modlu
  36:10
 19. 27.
  Vďačnosť ako každodenný zápas viery
  27:53
 20. 28.
  Boží zákon
  33:29
 21. 29.
  Nová identita a nový cieľ Božieho ľudu
  31:14
 22. 30.
  Podobenstvo o chamtivom boháčovi
  31:45
 23. 31.
  Farizej a hriešnica - Božie odpustenie
  35:07
 24. 32.
  Nevyhnutnosť modlitby k víťazstvu
  35:45
 25. 33.
  Pokúšanie Hospodina - Vody zo Skaly
  35:29
 26. 34.
  Podobenstvo o robotníkoch vo vinici
  26:38
 27. 35.
  Rýchle zabúdanie a nechuť poslúchať Boha
  35:26
 28. 36.
  Nový rod v Kristovi - jazyk
  33:40
 29. 37.
  Neuhášajte Svätého Ducha
  15:10
 30. 38.
  Nový rod v Kristovi - úvod
  50:34
 31. 39.
  Ako sa nestrachovať o svoj život
  34:08
 32. 40.
  Ako skutočne poslúchať Boha
  42:17
 33. 41.
  Manželstvo - zrkadlo evanjelia #3
  36:41
 34. 42.
  Podobenstvo o farizeovi a publikánovi
  28:40
 35. 43.
  Manželstvo - zrkadlo evanjelia #2
  33:42
 36. 44.
  Manželstvo - zrkadlo evanjelia #1
  40:16
 37. 45.
  Poznávanie Božej vôle #5 - Záver
  56:24
 38. 46.
  Úvod k divom a znameniam v Egypte – Prvé znamenie
  38:24
 39. 47.
  Semienko Božieho slova
  39:08
 40. 48.
  Odovzdávanie múdrosti deťom
  56:00
 41. 49.
  Lenivosť
  57:53
 42. 50.
  Misia na Ukrajine
  33:49

Listen to Kázne z Biblie now.

Listen to Kázne z Biblie in full in the Spotify app