This browser doesn't support Spotify Web Player. Switch browsers or download Spotify for your desktop.

Podden Lika Värde

By Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning. I podden förklarar, fördjupar och diskuterar vi specialpedagogik och ger goda råd till dig som arbetar i eller har barn som går i förskolan och skolan.

 1. 1.
  Avsnitt 1: Vad innebär en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning för lärandet?11/28/2020
  25:26
 2. 2.
  Avsnitt 47: Digitala verktyg som ett tidigt stöd i läs- och skrivutveckling11/25/2020
  37:35
 3. 3.
  Avsnitt 46: Vad säger forskningen om användningen av digitala verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter?11/18/2020
  35:19
 4. 4.
  Avsnitt 45: Flerpartskommunikation med barn och elever med dövblindhet11/09/2020
  41:57
 5. 5.
  Avsnitt 44: Taktil kommunikation i pandemitider10/30/2020
  16:25
 6. 6.
  Avsnitt 43: Taktil kommunikation med barn och elever med dövblindhet10/23/2020
  43:10
 7. 7.
  Avsnitt 42: Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete ur ett forskarperspektiv10/07/2020
  43:38
 8. 8.
  Avsnitt 41: Systematiskt elevhälsoarbete i Österåkers kommun09/21/2020
  29:51
 1. 9.
  Avsnitt 40: Systematiskt elevhälsoarbete på Ramsele skola09/14/2020
  23:46
 2. 10.
  Avsnitt 39: Vårens distansundervisning enligt eleverna - Elin08/28/2020
  19:11
 3. 11.
  Avsnitt 38: Vårens distansundervisning enligt eleverna - Milena08/21/2020
  11:41
 4. 12.
  Avsnitt 37: Vårens distansundervisning enligt eleverna - Tage08/18/2020
  19:43
 5. 13.
  Avsnitt 36: Vårens distansundervisning enligt eleverna - Gabriella08/12/2020
  19:47
 6. 14.
  Avsnitt 35: Systematiskt elevhälsoarbete - nyckeln till att främja lärande och hälsa, även i distansundervisningstider07/06/2020
  36:31
 7. 15.
  Avsnitt 34: Undervisning i lovskola - ett exempel från Luleå kommun06/22/2020
  21:36
 8. 16.
  Avsnitt 33: Undervisning på distans - Johanna om betyg och bedömning05/27/2020
  18:48
 9. 17.
  Avsnitt 32: Undervisning på distans - Annelie om utmaningar för elever med språkstörning05/20/2020
  17:24
 10. 18.
  Avsnitt 31: Undervisning på distans - Anders om hur du anpassar undervisning på distans för elever med grav synnedsättning eller blindhet05/18/2020
  17:54
 11. 19.
  Avsnitt 30: Undervisning på distans - Eva-Lisa om vuxenutbildningen och utmaningarna just nu05/15/2020
  19:54
 12. 20.
  Avsnitt 29: Undervisning på distans - Helene om lärdomar under pandemitider05/12/2020
  17:37
 13. 21.
  Avsnitt 28: Undervisning på distans - Rikard om digitala läromedel05/08/2020
  16:44
 14. 22.
  Avsnitt 27: Undervisning på distans - Helene om elever i behov av anpassningar och stöd05/06/2020
  15:46
 15. 23.
  Avsnitt 26: Undervisning på distans - Johnny om digitala verktyg05/04/2020
  17:31
 16. 24.
  Avsnitt 25: Digitala verktyg för en tillgänglig undervisning03/16/2020
  39:02
 17. 25.
  Avsnitt 24: Så arbetar vi med garantin för tidiga stödinsatser02/27/2020
  42:39
 18. 26.
  Avsnitt 23: Stöd till elever med matematiksvårigheter/dyskalkyli02/17/2020
  38:56
 19. 27.
  Avsnitt 22: Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i kombination med annan funktionsnedsättning. Hur ger man rätt stöd?02/07/2020
  38:33
 20. 28.
  Avsnitt 21: Systematiskt kvalitetsarbete kring läs- och skrivsvårigheter - så arbetar Håbo kommun01/31/2020
  34:50
 21. 29.
  Avsnitt 20: Läs- och skrivträning för barn och elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi01/22/2020
  31:30
 22. 30.
  Avsnitt 19: Strategier och stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi01/15/2020
  30:34
 23. 31.
  Avsnitt 18: Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 - vad betyder det för skolan?12/19/2019
  35:22
 24. 32.
  Avsnitt 17: Så kan du arbeta med Läsa-skriva-räkna – en garanti för tidiga insatser12/12/2019
  29:41
 25. 33.
  Avsnitt 16: Så ger vi elever med språkstörning en bra skolgång11/20/2019
  39:38
 26. 34.
  Avsnitt 15: Språkstörning på gymnasiet - om motivation och stödinsatser i undervisningen11/13/2019
  24:11
 27. 35.
  Avsnitt 14: Stärk språk och kommunikation för barn och elever med språkstörning med hjälp av högläsning10/31/2019
  36:54
 28. 36.
  Avsnitt 13: Språkstörning och konsekvenser för lärandet10/20/2019
  39:38
 29. 37.
  Avsnitt 12: Så ger vi specialpedagogiskt stöd10/09/2019
  19:06
 30. 38.
  Avsnitt 11: Särskilda insatser i skolan (SIS) – Så kan det göra skillnad och så söker du09/09/2019
  20:34
 31. 39.
  Avsnitt 10: AKK för rätten till delaktighet och lärande08/27/2019
  43:15
 32. 40.
  Avsnitt 9: AKK som stöd för nyanlända och flerspråkiga elever08/21/2019
  27:41
 33. 41.
  Avsnitt 8: Så arbetar du med AKK och elever med språkstörning07/05/2019
  28:59
 34. 42.
  Avsnitt 7: Med rätt att kommunicera - Vad är AKK?06/26/2019
  23:06
 35. 43.
  Avsnitt 6: Framgångsfaktorer i arbetet med elever inom autism06/05/2019
  39:28
 36. 44.
  Avsnitt 5: Hela skoldagen måste räknas05/29/2019
  30:27
 37. 45.
  Avsnitt 4: Trygg övergång - ett projekt för att främja närvaro i gymnasiet05/22/2019
  37:39
 38. 46.
  Avsnitt 3: Samverkan mellan hem och skola för elevens bästa05/15/2019
  34:37
 39. 47.
  Avsnitt 2: Hur kan skolan möta elever inom npf?05/08/2019
  36:22

Listen to Podden Lika Värde now.

Listen to Podden Lika Värde in full in the Spotify app