VietChristian Podcast

By VietChristian.com

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

 1. 1.
  Lòng Chân Thật (M. Jeudi)
  4:28
 2. 2.
  Hãy Làm Một Công Dân Tin Kính (Mục Sư Đặng Quy Thế)
  44:37
 3. 3.
  Không Phải Là Vô Ích (VPNS)
  4:48
 4. 4.
  Giô-suê 01 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
  3:43
 5. 5.
  Em Phục Vụ (Mục Sư Đoàn Trung Tín)
  32:08
 6. 6.
  Điều Gì Người Giàu Khám Phá Nơi Âm Phủ (Mục Sư Ngô Đình Can)
  53:35
 7. 7.
  Trái Cây Trúng Mùa (Mục Sư Lê Thanh Liêm)
  41:28
 8. 8.
  Sống Hòa Hợp (M. Jeudi)
  4:12
 1. 9.
  Sông Có Khúc Người Có Lúc (3) (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)
  9:08
 2. 10.
  Làm Thế Nào Trở Nên Khôn Ngoan Trong Mối Liên Hệ (Rick Warren)
  3:34
 3. 11.
  Con Đường Dẫn Đến Sự Sống (VPNS)
  5:27
 4. 12.
  Giăng 20 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
  4:31
 5. 13.
  Tha Thứ (Smalley Online)
  9:12
 6. 14.
  Bốn Bước Đơn Giản Để Khởi Đầu Một Tài Chính Mới (Austin Pryor)
  7:56
 7. 15.
  Đối Diện Với Thách Thức (VPNS)
  6:41
 8. 16.
  Giăng 19 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
  6:55
 9. 17.
  Bị Vây Hãm Trong Lửa Cháy (Bill Bright)
  3:28
 10. 18.
  Khôn Ngoan Thông Sáng (M. Jeudi)
  4:21
 11. 19.
  Làm Sao Để Tìm Được Niềm Vui Trong Mọi Hoàn Cảnh (Mục Vụ Nếp Sống Trưởng Lão)
  2:19
 12. 20.
  Môn Đồ Thật (Pastor Hồ Long)
  45:26
 13. 21.
  Sông Có Khúc Người Có Lúc (2) (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)
  9:26
 14. 22.
  Tâm Tình Tầm Thường (Ngọc-Huỳnh-Bích)
  7:57
 15. 23.
  Tưởng Chết Nhưng Sẽ Sống (VPNS)
  6:04
 16. 24.
  Giăng 18 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
  6:13
 17. 25.
  Người Hầu Việc Chúa (M. Jeudi)
  3:52
 18. 26.
  Nếu Chúa Muốn (VPNS)
  5:13
 19. 27.
  Giăng 17 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
  4:19
 20. 28.
  Bông Trái Của Sự Nhận Biết Chúa: Thờ Phượng (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)
  36:37
 21. 29.
  Sự An Ninh Mới (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)
  53:03
 22. 30.
  Con Không Được Tham Lam (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)
  35:17
 23. 31.
  Vững Bước Trên Linh Trình (VPNS)
  5:38
 24. 32.
  Giăng 16 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
  4:55
 25. 33.
  Sống Trong Cam Kết (VPNS)
  5:37
 26. 34.
  Giăng 15 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
  4:09

Listen to VietChristian Podcast now.

Listen to VietChristian Podcast in full in the Spotify app