BV Talks

BV Talks

Jsme BUREAU VERITAS (BV). Společnost, která je mezinárodním lídrem v oblasti testování, inspekcí a certifikací. Existujeme již od roku 1828 a pomáháme našim klientům růst a minimalizovat rizika.

Odborný podcast BV Talks jsme připravili proto, abychom mohli zvát odborníky z různých oborů a prostřednictvím jejich zkušeností s vámi sdíleli kvalitní a užitečné informace.

All Episodes

Další díl BV Talks je nabouchaný informacemi o uhlíkové stopě! Bavíme se o tom, jaké výhody má její monitorování a které trendy nás v ní čekají. Zjistíte, které ISO normy v tom hrají roli, a jak lze jejich správnou implementací zlepšit výkonnost, konkurenceschopnost a image organizace.  To všechno Vám poví Regina Kotianová, naše Enviro-Specialistka pro trvale udržitelný rozvoj, která se v této oblasti pohybuje již 20 let. Pro více informací: https://www.bureauveritas.cz/uhlikova-stopa

Dec 6

20 min 13 sec

Pivo je obrovský fenomén. Má okolo 8000 popsaných složek a širokou škálu chuťových profilů. A právě o něm si povídáme v tomto díle BV Talks!  Naším dalším hostem je pan Jiří Douda, Mistr Výčepní a On-Trade Development Manager z Budějovického Budvaru! Jiří má k pivu velice blízko a denně se jím zabývá v rámci jeho profese. Je totiž zodpovědný za to, aby každá provozovna a každý odběratel piva z Budějovického Budvaru věděl, jak o něj pečovat, tak, aby chutnalo jak má!  V tomto díle se od Jiřího dozvíte: co všechno má vliv na kvalitu piva, než doputuje na Váš stůl;  jak poznáte, že Vám pivo ve Vaší oblíbené hospodě či restauraci čepují správně; jakým způsobem se kontroluje jeho kvalita a co se při takové kontrole sleduje. A mimo spousty dalších zajímavostí také to, jak a pomocí kterého systému Budějovickému Budvaru pomáháme monitorovat dodržování všech standardů napříč jeho rozsáhlou sítí provozoven! www.bureauveritas.cz

Nov 1

19 min 13 sec

Dopad lidské činnosti na klimatické podmínky naší planety se neustále stupňuje. Spotřeba fosilních paliv, intenzivní chov hospodářských zvířat nebo těžba dřeva. Tím vzniká masivní množství skleníkových plynů, ty zesilují tzv. skleníkový efekt a tím také globální oteplování. Do tohoto dílu jsme si pozvali Specialistu ochrany klimatu a analytika projektů skupiny ČEZ, Andreu Borešovou. Dozvíte se v něm, jak se zajišťují a validují emise skleníkových plynů. Mimo jiné zjistíte, co je to Verifikace GHG, koho se týká a jaké má konkrétní dopady. Andrea Vám také poví, jakým způsobem funguje obchodování s povolenkami v systému EU ETS, jak do něj vstoupit, co je to uhlíková stopa, co všechno se zahrnuje do jejího vykazování a jakým způsobem ji řeší ČEZ. Navíc Vám vysvětlí rozdíly i výhody norem ISO 14001 a 50001.

Oct 4

20 min 39 sec

Kybernetická rizika a bezpečnostní hrozby v současné době rychle rostou nejen ve firemním prostředí. Hackeři neustále inovují své metody tak, aby jejich útoky byly sofistikovanější, úspěšnější a požadují výměnou za odcizené data a údaje nemalé výkupné. Co je to kybernetická bezpečnost, a jaký má význam? Je to přeceňované téma nebo se ji opravdu vyplatí řešit? Jak velká společnost by ji měla řešit a na co si dát pozor? Které útoky jsou nejčastější, jaké hrozby jsou nejvíce aktuální a pro koho?  Poslechněte si rozhovor s Jaromírem Tvrzníkem, profesionálem v oblasti informačních technologií a oblíbeným lektorem s 20letou praxí v IT oboru. Povypráví vám o kybernetickém útoku, který zažil na vlastní kůži a zodpoví nejen výše zmíněné otázky.  Prozradí vám také, co můžete udělat pro vylepšení vašeho kybernetického zabezpečení, co jsou to penetrační testy, ITYL a které certifikovatelné systémy jsou v oblasti kybernetické bezpečnosti pro společnosti nejvíce přínosné. www.bureauveritas.cz/nase-sluzby/kyberneticka-bezpecnost

Aug 31

22 min 5 sec

Covid-19 s sebou přinesl spoustu změn a postihl všechny oblasti našeho žití. Home Office se stal vlivem pandemie synonymem pracovního života nejen v Česku a sociální kontakt už není tolik běžný.   Existuje návrat do normálu? A jak ho vidí expert na problematiku rozvoje kultury bezpečnosti práce Mgr. Petr Kaňka?   To se dozvíte v tomto díle spolu s tím, jak předcházet vyhoření, nízké pracovní produktivitě a úrazům v domácím a pracovním prostředí. Dozvíte se také proč je firemní kultura klíčová, a jak zlepšuje konkurenceschopnost a výkonnost společností a uslyšíte zajímavé příběhy a užitečné tipy z jeho praxe.  O hostovi: Mgr. Petr Kaňka vystudoval environmentální geologii a geochemii na Fakultě vědy na Univerzitě Karlově v Praze. V minulosti pracoval jako HSE manažer pro velké společnosti (RWE, Innogy, Foxconn). V současné době pracuje jako konzultant v oblasti zdraví a bezpečnosti práce a životního prostředí. Má také zkušenosti v týmech v USA, Německu a přednáší v České republice a na mezinárodních konferencích. www.bureauveritas.cz

Jul 7

21 min 22 sec