หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

By dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

 1. 1.
  เริ่มต้นจนถึงสัมมาวิมุตติ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 10 ต.ค. 2564
  57:16
 2. 2.
  มีสติอยู่กับปัจจุบัน : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 9 ต.ค. 2564
  1:00:44
 3. 3.
  มีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 3 ต.ค. 2564
  40:37
 4. 4.
  การดูจิต : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 2 ต.ค. 2564
  50:31
 5. 5.
  ป่วยหนักแล้วทำอย่างไร : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 26 ก.ย. 2564
  1:02:11
 6. 6.
  มองให้เป็นจะเห็นธรรมะ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 25 ก.ย. 2564
  54:29
 7. 7.
  เนิ่นช้าเพราะภาวนาผิด : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 19 ก.ย. 2564
  52:23
 8. 8.
  ใช้กรรมเก่าเป็นทรัพยากร : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 18 ก.ย. 2564
  50:30
 1. 9.
  อย่ามัวแต่รอถามครูบาอาจารย์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 12 ก.ย. 2564
  46:51
 2. 10.
  อยู่ให้เป็นแล้วเย็นสบาย : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 11 ก.ย. 2564
  1:00:59
 3. 11.
  วิธีดับเหตุของทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 5 ก.ย. 2564
  55:12
 4. 12.
  บ้านที่แท้จริง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 4 ก.ย. 2564
  1:04:46
 5. 13.
  การปฏิบัติธรรมคือการลงทุนกับชีวิต : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 27 ส.ค. 2564
  1:03:58
 6. 14.
  ทางสายกลาง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 29 ส.ค. 2564
  58:49
 7. 15.
  ความจริงทางโลกกับความจริงทางธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 28 ส.ค. 2564
  1:04:09
 8. 16.
  โลกิยธรรมและโลกุตตรธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 22 ส.ค. 2564
  1:00:25
 9. 17.
  กรรมฐานที่เหมาะกับตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 21 ส.ค. 2564
  1:02:22
 10. 18.
  ใช้ร่างกายให้เกิดประโยชน์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 15 ส.ค. 2564
  57:36
 11. 19.
  อยู่ให้เป็น ตายให้เป็น : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 14 ส.ค. 2564
  1:02:29
 12. 20.
  สติปัฏฐานเป็นทางสายเอก : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 8 ส.ค. 2564
  1:05:12
 13. 21.
  ท่องเที่ยวอยู่ในกายในใจ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 7 ส.ค. 2564
  1:06:55
 14. 22.
  ปัจจัย 4 ของจิต : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 1 ส.ค. 2564
  1:03:57
 15. 23.
  ปัญญานำสมาธิ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 31 ก.ค. 2564
  54:38
 16. 24.
  จิตตั้งมั่น : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 25 ก.ค. 2564
  1:08:40
 17. 25.
  สีลัพพตปรามาส : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 24 ก.ค. 2564
  1:10:43
 18. 26.
  การดูจิตดูใจ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 18 ก.ค. 2564
  1:16:09
 19. 27.
  วัฏฏะไม่มีความแน่นอน : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 17 ก.ค. 2564
  1:18:32
 20. 28.
  การเรียนรู้จิตทำได้ 2 แบบ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 11 ก.ค. 2564
  45:29
 21. 29.
  ธรรมะเป็นเรื่องของเหตุกับผล : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 10 ก.ค. 2564
  48:02
 22. 30.
  [คลิปสั้น] นิวรณ์ คืออะไร หลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช 5 มิ.ย. 64 (640605)
  2:58
 23. 31.
  [คลิปสั้น] เครื่องมือต่อสู้กิเลสมีหลายระดับ หลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช 5 มิ.ย. 64 (640605)
  3:56
 24. 32.
  เหนือโลกไม่ใช่หนีโลก : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 4 ก.ค. 2564
  1:15:23
 25. 33.
  อริยมรรคมีองค์ 8 : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 3 ก.ค. 2564
  1:02:44
 26. 34.
  มีชีวิตอยู่กับความจริงในปัจจุบัน : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 27 มิ.ย. 2564
  37:52
 27. 35.
  สติครอบคลุมองค์มรรคทั้งหมด : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 26 มิ.ย. 2564
  47:57
 28. 36.
  สติปัฏฐาน 4 ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 20 มิ.ย. 2564
  48:52
 29. 37.
  สมถะกับวิปัสสนาทิ้งกันไม่ได้ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 19 มิ.ย. 2564
  44:17
 30. 38.
  [คลิปสั้น] ตามรอยเท้าพระพุทธเจ้า หลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช 26 พ.ค. 64 (640526)
  2:14
 31. 39.
  [คลิปสั้น] โพชฌงค์ 7 หลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช 26 พ.ค. 64 (640526)
  6:47
 32. 40.
  [คลิปสั้น] รู้ความจริงจนหมดความยึดถือ หลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช 16 พ.ค. 64 (640516)
  1:58
 33. 41.
  [คลิปสั้น] เห็นถูก จึงคิดถูก พูดถูก ทำถูก หลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช 16 พ.ค. 64 (640516)
  2:55
 34. 42.
  จิตเป็นกุญแจของการปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 13 มิ.ย. 2564
  37:50
 35. 43.
  การเจริญเมตตา : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 12 มิ.ย. 2564
  37:27
 36. 44.
  วิธีฟังธรรมให้ถึงธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 6 มิ.ย. 2564
  39:57
 37. 45.
  กิเลส 3 ระดับ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 5 มิ.ย. 2564
  41:15
 38. 46.
  ฟังจิตตัวเองให้ดี : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 30 พ.ค. 2564
  50:57
 39. 47.
  ธรรมะประจำโลก : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 29 พ.ค. 2564
  36:35
 40. 48.
  สู่ความหลุดพ้นด้วยโพชฌงค์ 7 : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 26 พ.ค. 2564
  41:23
 41. 49.
  ถ้าทิ้งรูปแบบ จิตจะไม่มีแรง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 23 พ.ค. 2564
  45:03
 42. 50.
  มีสติรักษาจิต : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 22 พ.ค. 2564
  41:23

Listen to หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม now.

Listen to หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม in full in the Spotify app