ZINĀTNES ZĪMES

Latvijas Zinātnes padome

PAR SVARĪGO ZINĀTNĒ

All Episodes

Sarunā ar Miķeli Grīvīņu par akadēmisko godīgumu piedaļās Jānis Kreicbergs- Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības centra projektu vadītājs

Jun 30

58 min 40 sec

Uz sarunu par akadēmisko karjeru aicinātas Darja Aksjonova, vecākā eksperte no Valsts Izglītības attīstības aģentūras programmas "Apvārsnis Eiropa" Nacionālā kontaktpunkta, kura strādā pie EURAXESS Latvia, un Zane Rostoka no Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), kura ir gan RTU personāldaļas vadītāja, gan RTU pētniece Inženierekonomikas un vadības fakultātē, kā arī valdes locekle Latvijas Personāla vadības asociācijā Sarunu vada Miķelis Grīviņš- Latvijas Zinātnes padomes Sociālo zinātņu ekspertu komisijas pārstāvis.

May 27

59 min 32 sec

 30. aprīlī plānota "Zinātnieku nakts 2021", tāpēc šoreiz saruna ar Latvijas Universitātes prorektoru dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā prof. Valdi Segliņu - par zinātnieku nakti, zinātnes komunikāciju.  Uzmanību! Atvainojamies par skaņas kvalitāti saistībā ar attālināto ierakstu. Paldies par sapratni!   

Apr 28

47 min 28 sec

Šoreiz sarunā ar Guntaru Kitenbergu Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Fizikas nodaļas vadītāju tika aktualizētas 2 tēmas. Sarunu rosināja 22. aprīlī gaidāmais tiešsaistes fināls skolēnu erudīcijas konkursam “FIZMIX Eksperiments”, kura mērķis ir veicināt jauniešos interesi par fiziku un saistošā veidā parādīt, ka fizika sastopama it visur. Otra daļa sarunas tika veltīta zinātnieka ikdienas administratīvajai daļai, runājot par to, kā mainās zinātnieka pienākumi karjeras laikā un kā ar tiem tikt galā.

Mar 31

50 min

Šoreiz saruna ar Ingmāru Kreišmani- Latvijas Zinātnes padomes Ekspertīzes un analītikas nodaļas vadītāju, kurš pārrauga dažādu pētniecības projektu izvērtēšanu, ko administrē Latvijas Zinātnes padome, valsts pētījījumu programmās un fundamentālo un lietišķo pētījumu projektos, kā arī bilaterālajās un trilatērālajās starptautiskās sadarbības programmās.  

Mar 16

1 hr

Uz sarunu aicināta Dr.sc.soc. Signe Mežinska - Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošo pētnieci, bioētikas speciālisti Signi Mežinsku par pētniecības ētiku.  Ar Signi sarunājas Miķelis Grīviņš -LZP ekspertu komisijas pārstāvis.

Feb 22

44 min 5 sec

Šīs sarunas tēma- tīkli.  Uz sarunu aicināts Tālis Tisenkopfs- Baltic Studies centre vadošais pētnieks, kurš raksturo savu pieredzi veidojot Eiropas līmeņa zinātnes tīklus un stāsta, kā laika gaitā attiecības ar pētniekiem mainās. Sarunu vada Miķelis Grīviņš -Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijas loceklis. 

Jan 28

30 min 20 sec

Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijas pārstāvis Miķelis Grīviņš, turpinot tēmu par pētījumu komercializāciju, sarunājas ar Solvitu Kostjukovu, kura ir vadītāja un līdz-dibinātāja zaļo tehnoloģiju uzņēmumam ALINA. Solvitas pamata kompetences ir zinātnes komercializācija un ilgtspējas produktu izstrāde, 10+ gadu pieredze zinātnes menedžmentā, pabeigta doktorantūra matemātiskajā modelēšanā, kā arī 4 gadu pieredze sociālajā uzņēmējdarbībā zīmolā LUDE. 

Dec 2020

51 min 6 sec

Ierakstā Miķelis Grīviņš sarunājas ar Laumu Muižnieci, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tehnoloģiju departamenta direktori, aktualizējot jautājumu- kā zinātniekiem labāk komercializēt savus pētījumus. 

Dec 2020

52 min 41 sec

Ierakstā Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš aicinājis uz sarunu Ph.D. Baibu Prūsi. Viņa ir konsultatīvo padomju locekle Eiropas Komisijas programmas Apvārsnis 2020  apakšprogrammas “Zinātne sabiedrībā un sadarbībā ar to” projektos EU-Citizen.Science un PULCHRA. Šoreiz piedalās arī ārvalstu eksperti Margaret Gold (Nīderlande), Lotta W. Tomasson (Zviedrija), Martine Legris (Francija), Johan Barstad (Norvēģija), kuri runās angļu valodā.

Dec 2020

1 hr 10 min

Šoreiz Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ekspertu komisijas pārstāvis, Baltic Studies centre pētnieks Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš aicinājis uz sarunu Rīgas Tehniskās universitātes Doktorantu studiju nodaļas vadītāju Dr. sc. ing. Lauri Bisenieku, Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vadošo pētnieku Dr.biol Jāni Liepiņu un pedagoģijas doktora grāda kandidāti Lauru Bužinsku, lai izzinātu vairāk par doktorantūru, kura var palīdzēt gan veidot pētnieka nākotnes karjeru, gan iedzīt depresijā. 

Oct 2020

1 hr 9 min

Šoreiz Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ekspertu komisijas pārstāvis, Baltic Studies centre pētnieks Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš aicinājis uz sarunu Latvijas Zinātnes padomes direktori, Dr. Phys. Gitu Rēvaldi par Latvijas Zinātnes padomi - tās tagadējo vietu zinātnes ekosistēmā un nākotnes vīziju. 

Sep 2020

46 min 32 sec

Septītajā "ZINĀTNES ZĪMES" ierakstā Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ekspertu komisijas pārstāvis, Baltic Studies centre pētnieks Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš aicinājis uz sarunu Vidzemes Augstskolas rektoru, Asoc.prof., vadošo pētnieku Gati Krūmiņu par Latvijas zinātnes komunikācijas stratēģiju researchLatvia kontekstā.   

Aug 2020

51 min 38 sec

Sestajā "ZINĀTNES ZĪMES" ierakstā Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ekspertu komisijas pārstāvis, Baltic Studies centre pētnieks Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš aicina uz sarunu Jāni Paideru -Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) vienības vadītāju Izglītības un Zinātnes ministrijā, saistībā ar Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam sabiedrisko apspriešanu, kas notiek līdz 13. augustam. Vairāk: https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4188-aicina-iesaistities-zinatnes-tehnologijas-attistibas-un-inovacijas-pamatnostadnu-2021-2027-gadam-sabiedriskaja-apspriesana  

Aug 2020

55 min 34 sec

Piektajā "ZINĀTNES ZĪMES" ierakstā Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš aicina uz sarunu par projektu pieteikumu sagatavošanu Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta direktori, Valsts izglītības attīstības aģentūras programmas Apvārsnis 2020 Latvijas Nacionālā kontaktpunkta vecāko eksperti juridiskajos un finanšu jautājumos Ingu Šīranti, kura arīdzan studē doktorantūrā Latvijas Universitātes Biznesa,vadības un ekonomikas fakultātes programmā "Ekonomika un vadība". #projekti #zinātne

Aug 2020

1 hr 35 min

Ceturtajā ierakstā Miķelis Grīviņš no LZP ekspertu komisijas aicina uz sarunu par akadēmisko publikāciju citējamību un žurnālu zinātnisko ietekmi Gitu Rozenbergu, LU Bibliotēkas Krājuma izmantošanas un attīstības departamenta galveno bibliotekāri.

Jul 2020

48 min 11 sec

Trešajā ierakstā Latvijas Zinātnes padomes eksperts, Baltic Studies centre pētnieks  Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš, aicina uz sarunu par atvērto zinātni Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares ekspertu Aleksandru Mārtiņu Blūmu.  #atvērtāzinātne #openscience 

Jun 2020

53 min 48 sec

Vebināra "Pētniecības komunikācija politikas veidotājiem" ieraksts, kurā var iepazīties ar galvenajām atziņām no nesen publicētā pētījuma par zinātnisku pierādījumu izmantošanu Saeimā un praktiskiem pieredzes piemēriem. Runātāji: Gavins Kostigans, Arnis Sauka, Ivars Ijabs, Signe Mežinska, Valts Kalniņš. Moderē: Aleksandrs Mārtiņš Blūms. 

Jun 2020

1 hr 3 min

Otrajā ierakstā Latvijas Zinātnes padomes eksperts, Baltic Studies centre pētnieks  Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš, aicina uz sarunu par publicēšanos zinātniskajos žurnālos Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju Dr. Phil. Jurģi Šķilteru.   #publicēšanās

Jun 2020

47 min 27 sec

Uz pirmo sarunu LZP sociālo zinātņu ekspertu komisijas pārstāvis Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš, kurš ir arī Baltic Studies centre pētnieks, aicina žurnālisti Sandru Kropu, raidījumu “Zināmais nezināmajā” un  “Izziņas impluss” žurnālisti. Viņi kopīgi izzina, kas ir zinātnes komunikācija un kā to pēc iespējas labāk īstenot. #komunikācija 

Jun 2020

48 min 49 sec