Suflér

IDU

Podcast Institutu umění

– Divadelního ústavu. Navazujeme na mimořádný online zpravodaj Kultura v karanténě a zamýšlíme se nad potřebami, vizemi a strategiemi v kultuře a umění. Jana Návratová a Veronika Černohous a jejich hosté nabízí audiokompas v kulturním území. // Sound design: Studio Versus. Grafika: Eliška Fenclová. Foto: Magdalena Vojteková.

All Episodes

Zatímco nad rozpočtem i prioritami v kultuře momentálně visí otazník nejen kvůli dozvukům pandemie, ale i nejistému povolebnímu směřování, se štědrou pobídkou i zřetelnými programovými liniemi přichází unijní program na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví. V letech 2021 - 2027 podpoří Kreativní Evropa v dílčích programech Media a Kultura kulturní projekty částkou 2,44 miliard eur, tedy zhruba 62 miliardami korun. Byť v rámci EU patří tento program k velmi úspěšným, zůstávají velkorysé příležitosti,  které do českého prostředí unijní podpora vnáší, bez většího zájmu veřejnosti i médií.S Janou Návratovou a Veronikou Černohous k tématu hovoří Daniela Staníková, vedoucí kanceláře Kreativní Evropa Media, programový ředitel Institutu dokumentárního filmu Zdeněk Bláha,  Magdalena Mullerová, vedoucí kanceláře Kreativní Evropa Kultura, produkční Společnosti Ceny Jindřicha Chalupeckého Sára Davidová a bývalá ředitelka Sladovny Tereza Dobiášová.

Oct 11

34 min 56 sec

Představuje prostředí české kultury bezpečnou oázu citu, tolerance, inkluze a rovných příležitostí? Můžeme po kulturním sektoru chtít, aby tyto hodnoty ve společnosti nastoloval? Jaké jsou poměry na uměleckých školách - co všechno by měli studující podle přetrvávajících stereotypů a zažitých postupů vydržet a kde jsou hranice důstojnosti, etiky a profesionality? A jak je to s diverzitou na vedoucích pozicích českých kulturních organizací – zkrátka, kdo u nás kulturu ovlivňuje a řídí? Odpovědi jsme hledaly s filosofkou a proděkankou DAMU Alicí Koubovou, ředitelkou Ceny Jindřicha Chalupeckého Karinou Kottovou, umělkyní a studentkou DAMU Marií-Luisou Purkrábkovou, ombudsmankou FAMU Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou a socioložkou a politoložkou Annou Durnovou. Podcast IDU připravily Jana Návratová a Veronika Černohous. Na rešerších spolupracovala Jana Bohutínská. Sound design: Studio Versus.

Aug 9

51 min 46 sec

Kniha Ženy v pohybu z edice (O)hlasy žen v české kultuře je dostupná na e-shopu IDU Prospero. Více k tématu:Projekt IDU Orální historie českého divadlaStrategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2023   (Úřad vlády ČR)Publikace Ženy o ženách Barbory Baronové (nakladatelství wo-men)Web Jany Bohutínské 

May 4

34 min 4 sec

Jakožto členská země EU stojíme před mimořádnou investiční příležitostí, kterou nabízí evropský Fond obnovy. Dostat se k nemalým unijním penězům na restart po pandemii předpokládá předložit Evropské komisi dobrý národní plán na jejich využití. V těchto dnech přípravy českého plánu obnovy, který odráží tuzemské společenské priority, vrcholí. Jestli k nim patří kultura, se teprve uvidí. Snahu Ministerstva kultury udržet v Národním plánu obnovy ČR podporu kulturních a kreativních odvětví ve výši 8,2 miliardy intenzivně podporuje výzva #zakreativnicesko, která sdružuje více jak 600 signatářů. Tu začátkem roku 2021 iniciovala platforma Institutu umění-Divadelního ústavu Kreativní Česko. K tématu hovoří Marta Smolíková, ředitelka organizace Otevřená společnost, Lucie Ševčíková z platformy IDU Kreativní Česko, Jakub Bakule z Kabinetu ministra kultury, Zdeňka Hubáček Kujová, vedoucí kreativního hubu Kumst Brno a Kateřina Churtajeva, vedoucí odboru kultury a památkové péče Královehradeckého kraje. Podcast IDU připravily Jana Návratová a Veronika Černohous. Sound design: Studio Versus.

Mar 30

37 min 37 sec

K šetrnějšímu provozu organizací i udržitelnější produkci kulturních akcí v Česku stále hledáme cestu. Na jejím začátku je zmapování dosavadní praxe, například formou auditu uhlíkové stopy. Ten pro Institut umění – Divadelní ústav jakožto první kulturní organizaci v ČR vypočítala nezisková organizace CI2. Jak s výsledky takového auditu naložit či jaké místo může kultura v adaptaci na změnu klimatu zaujímat, přibližuje autor uhlíkové kalkulačky RNDr. Viktor Třebický, Ph.D. // Pro IDU připravily Jana Návratová a Veronika Černohous. Sound design: Studio Versus. Grafika: Eliška Fenclová. Vlastní uhlíkovou stopu si můžete spočítat na https://uhlikovastopa.cz/kalkulacka.

Feb 1

28 min 5 sec

Dec 2020

32 min 56 sec

Kdy se bude moci kultura vrátit k normálnímu provozu není stále jasné. Jedno už však jisté je – ekonomické i provozní dopady na kulturní sféru jsou enormní. Aby se jednotliví aktéři dokázali kvalifikovaně rozhodovat, musí mít situaci podrobně zmapovanou a zhodnocenou. Úvodní epizoda podcastu IDU Suflér je proto věnována průzkumu Dopadů koronaviru na kulturní sektor, který na jaře letošního roku ve spolupráci s IDU realizovala Katedra produkce DAMU a Katedra Arts Managementu VŠE. // Pro IDU připravily Jana Návratová a Veronika Černohous. Sound design: Studio Versus.

Sep 2020

29 min 43 sec