Cold War

Cold War

Låtar från tiden för det kalla kriget som på något sätt anknyter till stämningar och politiska händelser under tiden.