#9

geçimsiz, huysuz, yaygaracı, edepsiz, kavgacı (kimse)

You might also like