NorthPop - Playlist

Northpop er en distribusjons kanal for Norske uavhengige artister. Utgivelser på NorthPop labelen blir promotert av artisten selv. Artisten er uavhengig og ikke koblet opp mot Nobel Records på annen måte enn gjennom distribusjon.

You might also like