cantáMOLA en galego

cantáMOLA en galego

Cantarmos na nosa lingua é un xeito de vivila, de gozarmos, de celebrala. Laiármonos porque non hai cancións abondas en galego xa non está xustificado, é cousa do século pasado. Daquela tiñamos a música tradicional, a canción protesta e pouco máis ... CANTArmos MOLA, e facelo EN GALEGO aínda máis

You might also like