เก็บบางอย่างเอาไว้ ที่เธอฝากเอาไว้ เป็นร่องรอยของเธอ ที่ไม่เคยจำ

เก็บบางอย่างเอาไว้ ที่เธอฝากเอาไว้ เป็นร่องรอยของเธอ ที่ไม่เคยจำ

ชื่อเพลย์ลิสเป็นเนื้อเพลงของพี่ๆวง Wave And So ที่อยู่ในเพลง Davy Jones ประทับใจท่อนนี้มากกกฮ่ะ✨

You might also like