בדרך לרמת רחל

נכנסים לאווירה של הקיבוץ כבר בדרך. שימו על שאפל וסעו בזהירות