rojo

rojo

ang pinakapinalaya mo 'pag ikaw ay nagpatawad, ay ang iyong sarili.

You might also like