100% FRYSK: Smûke skatten | Omrop Fryslân

100% FRYSK: Smûke skatten | Omrop Fryslân

De moaiste lústerferskes en harksankjes yn it Frysk. Fan singer-songwritermuzyk oant sêfte pop. Alle nûmers binne Frysktalich. Gearstald troch Omrop Fryslân.

You might also like