แค่ในบางทีเมฆบนฟ้านั้นดูหม่น

แค่ในบางทีเมฆบนฟ้านั้นดูหม่น

แต่ไม่อาจปล่อยฝนลงมาให้เป็นสาย รักแค่ในใจเก็บเอาไว้ไม่ง่ายดาย เคียงข้างกายถึงแม้มีใครข้างข้างเธอ

You might also like