EP15 Health Consciousness สุขภาพดีมีได้ด้วยความตระหนัก

By Salmon Podcast

ความเลวร้ายลงของสภาพแวดล้อมโลกนำมาซึ่งความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ ผศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล ขอพาเราไปทำความรู้จักกับเทรนด์ที่อาจทำให้หลายวงการต้องหันมาปรับกลยุทธ์เพื่อมุ่งหน้าสู่ถนนสายสุขภาพ นั่นคือ Health Consciousness ที่มนุษย์เริ่มอยากรู้มากขึ้นว่าอาหารการกินของเรามีส่วนประกอบทางโภชณาการอย่างไร การออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพกายและใจ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ก็สะท้อนความตระหนักรู้ด้านสุขภาพของคนเรามากขึ้น #SalmonPodcast #TheFutureSight #StrategicForesight #กุลเชษฐ์มงคล #HealthConsciousness

Listen to EP15 Health Consciousness สุขภาพดีมีได้ด้วยความตระหนัก now.

Listen to EP15 Health Consciousness สุขภาพดีมีได้ด้วยความตระหนัก in full in the Spotify app