WIM11 วิพากษ์ ไม่เท่ากับ ชังชาติ เมื่อเราบ่นเพราะอยากอยู่ในบ้านที่ดี

By The MATTER

ในยุคที่สังคมผลิตวาทกรรมหลายหลากมาเพื่อตราหน้ากันมากกว่าคุยเรื่องปัญหา ทำให้คำว่า ‘ชังชาติ’ (และอีกหลายคำ) กลายเป็นวลีเด็ดที่สร้างความเจ็บให้แก่คนไทยด้วยกันเองWhy It MATTER เอพิโสดนี้ต้อนรับ หวี พงศ์พิพัฒน์กลับมาอีกครั้ง พร้อมกับถกประเด็นว่าการบ่นถึงคุณภาพชีวิตในบ้านที่เรียกว่า ‘ชาติ’ นี้ มันคือความหวัง ความรัก หรือความชังกันแน่#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

Listen to WIM11 วิพากษ์ ไม่เท่ากับ ชังชาติ เมื่อเราบ่นเพราะอยากอยู่ในบ้านที่ดี now.

Listen to WIM11 วิพากษ์ ไม่เท่ากับ ชังชาติ เมื่อเราบ่นเพราะอยากอยู่ในบ้านที่ดี in full in the Spotify app