EP07 Taxi! ภาษากับการส่งคน

By Salmon Podcast

Yellow Cab! Taxi! Motor Cy Win! เย้ย! ไม่ใช่แล้ว อันนี้มันภาษาอังกฤษแบบไทยๆหลายคนอาจเคยพบเจอปัญหาเวลาเดินทางไปต่างประเทศแล้วสั่งแท็กซี่ที่นั่นไม่ค่อยจะถูก อีพีนี้ #เต้คริส เลยจะเอาคลังศัพท์ และประสบการณ์สนุกๆ กับเหล่าแท็กซี่มาเม้าท์มอยแบบยียวนกวน Thing จริงๆ เลย ให้ฟังกัน#SalmonPodcast #กวนThingEnglish #เต้สุผจญ #สุผจญกลิ่นสุวรรณ #คริสโตเฟอร์ไรท์

Listen to EP07 Taxi! ภาษากับการส่งคน now.

Listen to EP07 Taxi! ภาษากับการส่งคน in full in the Spotify app