Louis Braille | لویی بریل

BioCast | بایوکست

Jan 13

55 min 31 sec

Louis Braille | لویی بریل

هشتمین قسمت بایوکست، مربوط به داستان زندگی پسریه که تو 15 سالگی چیزی ابداع کرد که نقطه روشنی شد برای نابیناهای تمام جهان برای آموزش بهتر.

Podcast Episode