This browser doesn't support Spotify Web Player. Switch browsers or download Spotify for your desktop.

EP19 Working Mama เมื่อคุณแม่กลับไปทำงาน

By Salmon Podcast

เลี้ยงลูกครบกำหนดลา คุณแม่ก็ต้องกลับไปทำงานนิดนกอยากพูดถึงการลางานและการกลับไปทำงานในแง่มุมต่างๆ ว่ามัน heal จิตใจของคุณแม่ได้อย่างไร ดีลกับการต้องห่างลูกในระยะแรกๆ อย่างไร จัดการเวลาอย่างไร และเอาเข้าจริง การลาคลอดมันมีความเหมาะสมของระยะเวลาไหม #SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

Listen to EP19 Working Mama เมื่อคุณแม่กลับไปทำงาน now.

Listen to EP19 Working Mama เมื่อคุณแม่กลับไปทำงาน in full in the Spotify app