UC26 Snuff Film: ภาพยนตร์เลือดสาด

By Salmon Podcast

เรียก Snuff Film ได้ง่ายๆ ว่าภาพยนตร์เขย่าขวัญที่ทำให้เหมือนเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง ถูกถ่ายไว้จริงๆ ในกล้องวิดีโอ เรื่องที่โด่งดังมากๆ ก็ อาทิ เปรตเดินดินกินเนื้อคน หรือ Cannibal Holocaust เป็นต้นแล้วจะเป็นยังไง หาก Snuff Film ไม่ได้เป็นแค่เรื่องแต่งเลียนแบบ แต่กลับเป็นเรื่องจริงที่กล้องวิดีโอถ่ายไว้จริงๆ ล่ะ? ไปฟังยชและธัญเล่าให้ฟังใน Untitled Case เอพิโสดนี้#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ #SnuffFilm

Listen to UC26 Snuff Film: ภาพยนตร์เลือดสาด now.

Listen to UC26 Snuff Film: ภาพยนตร์เลือดสาด in full in the Spotify app