010: Để bé đọc to hoặc đọc thuộc lòng để kể lại một câu chuyện

By Brainworks Podcast

Maxim 10 - Não bộ nhận được những kích thích liên tục và giống nhau là một việc cần thiết để xây dựng những dây thần kinh học tập tuyệt vời. Các quá trình đọc to và đọc thuộc lòng liên quan rất nhiều đến sự lặp lại - Prof. Shichida.© 2020 Brainworks Lab. All rights reserved. Voice Artist: Masumi Thu Nguyen.★ Support this podcast on Patreon ★

Listen to 010: Để bé đọc to hoặc đọc thuộc lòng để kể lại một câu chuyện now.

Listen to 010: Để bé đọc to hoặc đọc thuộc lòng để kể lại một câu chuyện in full in the Spotify app