Nadýchnime sa! Všetko o pľúcach a pneumológii na Slovensku

Vizionári

Nov 22

59 min 37 sec

MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister zdravotníctva SR; Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka Rooseveltovej nemocnice v BB; MUDr. Beata Havelková, MPH, riaditeľka sekcie zdravotných činností VšZP; Doc. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH, hlavná odborníčka MZ SR pre pneumológiu a ftizeológiu, prednostka Kliniky pneumológie a ftizeológie LF UK a UN Bratislava; Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., predseda Výboru SPF, primár oddelenia NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy; MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH, zástupca prednostu Kliniky pneumológie a ftizeológie I. SZU a UNB, vedecký sekretár výboru SPF; MUDr. Milada Veselá, primárka oddelenia klinickej onkológie Kliniky pneumológie a ftizeológie I. SZU a UNB; MUDr. Mária Drugdová, pneumologička, podpredsedníčka výboru SPF; Ing. Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Union

Podcast Episode